Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  2020: Rok slovenského divadla

  Rok 2020 bude z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (prvá premiéra 1. marca 1920). Tento významný medzník v dejinách národnej divadelnej kultúry, ale aj kultúrnej identity všeobecne, je míľnikom celonárodného významu. Vznik Slovenského národného divadla otvoril novú éru v dejinách slovenského profesionálneho divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenie medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

  Vyhlásenie roku 2020 za Rok slovenského divadla schválila vláda na návrh Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 6. novembra 2018. V období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 sa uskutočnia všetky kľúčové aktivity súvisiace s oslavami spomínaných výročí.

  Rok slovenského divadla bude významnou celospoločenskou udalosťou, sviatkom divadla vo všetkých jeho formách a podobách, uznaním práce umelcov a ich významného vplyvu na rozvoj kultúry a národného dedičstva. Zároveň to bude možnosť zviditeľniť slovenské divadelné umenie na Slovensku aj v zahraničí. Pre všetkých divadelných umelcov, historikov, vedcov, kritikov, akademikov, študentov a najmä pre najširšiu verejnosť znamenajú prichádzajúce jubileá výzvu a inšpiráciu. Pozornosť sa upriami na najrôznejšie funkcie divadla od estetickej stránky (divadlo ako umenie), až po jeho edukačnú, zážitkovú či zábavnú funkciu. V neposlednom rade sa divadlo prepojí s funkciami súvisiacimi s kultúrnym dedičstvom, tradíciou či inováciou v dobe moderných technológií.

  Podujatia Roku slovenského divadla majú spoločný cieľ – predstaviť hodnoty minulého i súčasného obdobia slovenskej divadelnej kultúry doma aj v zahraničí, zvýšiť povedomie o skutočných hodnotách našej kultúry a prispieť k estetickému rozvoju a obohacovaniu duchovného života spoločnosti. Dôležité je aj poukázať na význam divadla v kultúrnom a celospoločenskom kontexte, rozšíriť kreatívnu spoluprácu medzi inštitúciami, prispieť k estetickému rozvoju a obohacovaniu duchovného života spoločnosti, či väčšie otvorenie sa verejnosti a získavanie nového diváka.

  Príprava Roku slovenského divadla sa bude realizovať z troch centier, ktorých hlavným koordinátorom bude Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Záber Slovenského národného divadla bude zameraný na aktivity divadla, Divadelný ústav bude realizátor a koordinátor aktivít a podujatí profesionálneho divadla na celom Slovensku a smerom k zahraničiu a Národné osvetové centrum bude koordinovať podujatia neprofesionálneho divadla a aktivity osvetových stredísk.

  Podujatia pripravované Slovenským národným divadlom, Divadelným ústavom a Národným osvetovým centrom, ale aj aktivity divadiel a kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti samosprávnych krajov, umeleckých súborov i nezávislých subjektov upozornia na umeleckú tvorbu a úspechy domácich tvorcov, na nezastupiteľnú úlohu divadla v dejinách a kultúre Slovenska, a zároveň zobrazia divadlo ako prostredie, v ktorom sa zachovávajú a rozvíjajú tradície, humánne posolstvá a kultúrne dedičstvo národa. Rok slovenského divadla je zároveň jedinečnou príležitosťou na uskutočnenie aktivít, ktoré presahujú časový rámec jeho trvania: vznik nových slovenských diel, ktoré zostanú v ďalších rokoch v repertoári divadiel, vytvorenie nových expozícií, vydanie reprezentatívnej publikácie 100 rokov SND, vydanie viacerých odborných publikácií – predovšetkým dvojzväzkového diela Dejiny slovenského divadla, katalógov či propagačných materiálov, vytvorenie virtuálneho múzea divadelnej kultúry na Slovensku, digitalizácia dokumentačného materiálu, tvorba televíznych a rozhlasových programov zameraných na divadlo, či aktivity s medzinárodným presahom organizované v spolupráci s mimovládnymi združeniami, zastupiteľskými úradmi a slovenskými inštitútmi v zahraničí.

  Podujatie Rok slovenského divadla bude mať samostatnú webovú stránku, ktorá bude celoročne informovať o všetkých typoch podujatí. Prezentácia Roku slovenského divadla sa uskutoční v rámci tlačovej besedy podujatia Noc divadiel v novembri 2019.

  • Autor:
  • Publikováno: 21. listopadu 2018

  Komentáře k článku: 2020: Rok slovenského divadla

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,