Divadelní noviny Aktuální vydání 21/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

21/2019

ročník 28
10. 12.–23. 12. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  13.—26. listopadu 2013

  13. listopadu

  Jiří Stivín představil po loňské šňůře a oslavě sedmdesátin v Brně svůj nejnovější projekt. S hudební revue Se zpěvy a cancy za filmové účasti Jiřího Suchého, Mariana Labudy či Jana Wericha zavítal do Divadla Bolka Polívky.

  Akcent na historii Příběhy pamětníků hladomoru během „Velkého skoku“ nebo osudy jedné venkovské ženy v období „Kulturní revoluce“ v Číně, konfrontace obyčejných životů žen z východu a západu rozděleného Německa, vyprávění mladých lidí o vlastních rodičích, poražených i vítězích Pinochetova převratu v Chile a další představení a projekty nabídl třetí ročník mezinárodního festivalu divadla s přesahem Akcent, který se konal v pražském Divadle Archa. Letos jsme jako hlavní téma zvolili Paměť. Pozvali jsme soubory, které s fenoménem prolínání „velkých“ národních dějin a „malých“ osobních vzpomínek pracují, a které patří v této oblasti k nejlepším, charakterizovala festival jeho ředitelka Jana Svobodová. Představil se na něm jediný nezávislý čínský soubor Living Dance Studio, berlínská tvůrčí skupina She She Pop, chorvatský soubor Bacači Sjenki nebo chilský produkční dům Fundacion Teatro a Mil. Součástí festivalu byly i interaktivní instalace, ve kterých představila svoji tvorbu Márta Schermann (Maďarsko), Stanica Žilina (Slovensko) a Teatr Grodzki (Polsko), v Arše byla otevřena výstava originálních děl amerického divadelníka Petera Schumanna a konala se konference s názvem Radikální divadlo včera a dnes. (Více na i-DN)hul

  akcent-listening-to-th_fmt

  V pražském paláci Lucerna byla otevřena výstava Samizdat a Edice Expedice, která pomocí fotografií a dalších dobových dokumentů zachycuje historii fungování samizdatové edice Expedice založené Václavem Havlem.

  14. listopadu

  Vitana obsahuje vše Nakladatelství Jota vydalo výpravnou knihu publicisty Michala Petrova Retro aneb Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu. Autor v ní vychází ze svého stejnojmenného televizního cyklu oceněného v roce 2009 prestižní cenou Televizní akademie Elsa. Na základě svého archivu a řady fotografií a reprodukcí obalů a reklam nabízí vhled do spotřebního socialistického průmyslu minulého století u nás. Obrací pozornost především k tehdejší reklamě a k věcem každodenní spotřeby, které provázely (anebo v nedostatkové socialistické ekonomice naopak neprovázely) průměrného obyvatele Československa. Pestrý výběr témat a bohatý doprovod plasticky evokují onu dobu a její estetiku. Kniha je tak nejen jakousi dobovou kronikou, ale především vynikající výtvarnou publikací nabízející pozoruhodné (a někdy i výtvarně kvalitní) reklamní obrazy a grafické postupy nedávno zašlé doby.hul

  retro-mléko-2_fmt

  15. listopadu

  Celoroční program Ostrava Wagner 2013 k dvojitému výročí Richarda Wagnera prakticky zakončil koncert Wagner Gala, k němuž spojily síly opera Národního divadla moravskoslezského, festival Janáčkův máj a Janáčkova filharmonie. V nedávno dobudované Multifunkční hale Gong (dříve Plynojem) provedl dirigent Robert Jindra s Janáčkovou filharmonií a s Českým filharmonickým sborem Brno (sbormistr Petr Fiala) průřez operami Richarda Wagnera od prvních kompozic po vrcholná díla s výjimkou Ringu – koncert vyvrcholil ukázkami z Tristana a Isoldy, Parsifala a Mistrů pěvců norimberských. Zazněly předehry a sbory, sólová čísla zazpívali Maida Hundeling a Tomasz Konieczny. Na besedě před koncertem hovořila Vlasta Reiterrerová o životě skladatele a herec Miroslav Rataj informace doplnil čtením z Wagnerova životopisu. Jednoznačně v Česku nejdůstojnější celoroční oslavu dvojitého výročí Richarda Wagnera fakticky zakončí 18. prosince derniéra úspěšného ostravského nastudování Lohengrina.HER

  17. listopadu

  Sametová dramatika Studio Ypsilon připomenulo již podeváté výročí sametové revoluce „trochu jinak“. Po loňské pauze, kdy se festival nekonal, letos opět Ypsilonka přinesla program plný současné mladé divadelní tvorby. V neděli 17. listopadu se na velké i malé scéně představili: Studio Ypsilon/Ypsilon na druhou, Cabaret Calembour, tme divadlo a Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Festival CUTE má rozhodně svoje místo a tradici vázanou na Studio Studia Ypsilon, které se v minulé sezoně transformovalo do projektu Ypsilon na druhou. Rádi proto pokračujeme ve festivalové tradici a snažíme se přinést to nejlepší, co se za uplynulou sezonu nejen pod hlavičkou Ypsilon na druhou, tedy v prostoru otevřeném novým uměleckým impulsům, odehrálo, přiblížil projekt Braňo Holiček.

  V prvním ročníku Ceny Ferdinanda Vaňka zvítězila hra Malgorzaty Sikorske-Miszczukové Země, ze které občanům utekla srdce a zanechala po sobě dopisy. Cena, kterou předával režisér Petr Zelenka, vznikla z iniciativy časopisu Svět a divadlo, který před časem vyzval domácí i zahraniční dramatiky, aby napsali krátkou hru o politice. Měla ohlas, sešly se v ní práce tuctu autorů z Česka, Dánska, Maďarska, Polska a Slovenska. Tak se zrodil nápad na udělení ceny, řekl šéfredaktor časopisu Karel Král. Zaslané texty hodnotila porota ve složení György Varga z Maďarska, Andrzej Jagodziński z Polska a Martin Porubjak ze Slovenska. Vítěznou hru spolu s hrami Julie Holewińské Balonová revoluce a Zuzy Ferenczové Pět vteřin, pět centimetrů uvedlo formou inscenovaného čtení v režii Stefanie Bibrowske Dejvické divadlo.

  18. listopadu

  Letošním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého se stal třiatřicetiletý Dominik Lang, který se ve finále nejprestižnější české výtvarné ceny ocitl potřetí. Podle poroty patří k nejzajímavějším umělcům v České republice, ale i na mezinárodní scéně, už řadu let. Před dvěma lety uspěl například ve výběrovém řízení pro Bienále současného umění v Benátkách, kde jeho instalace sklidila velký ohlas. V posledním roce se zásadně prezentoval v galeriích ve Vídni a v Římě.

  19. listopadu

  Zvířátka na nebi U potoka na stráni / skákali dva klokani / jeden skočil sedm metrů / a to ještě proti větru / druhý přitom upadnul / do potoka upadnul… Písničkář Jaroslav Hutka vydal u firmy Galén studiové album svých písniček pro děti s hudbou Vladimíra Veita a doprovodem jen své kytary nazvané Bílý slon. V úvodním slově vzpomíná na dětství na Hané a popisuje hledání zázemí v neutěšeném holandském exilu, aby „svou“ krajinu později našel v náhorní rovině Larzac na jižním konci francouzského Středohoří. Údolí s říčkou La Sorgue a v kamenných kopcích statek se všemi zvířaty a hlavně ovcemi jej inspirovaly k řadě písní nejen o nich, ale o ptácích, broucích, hmyzu, velbloudech, klokanech, antilopách, opicích či – jak název napovídá – bílém slonu.hul

  hutka-4_fmt

  20. listopadu

  Jak prostá česká holka dobyla Evropu Divadlo LETÍ se v rámci svého rezidenčního programu tentokrát spojilo, slovy režiséra Filipa Nuckollse, s českým Tarantinem Jiřím Pokorným a z této spolupráce vznikla třeskutá komedie Bomberka, kterou LETÍ zinscenovalo a předvedlo na prknech… tedy spíše na podlaze divadla A studia Rubín. A tak se do divadla poprvé dostal Evropský parlament, normované banány a dotace na žádost o získání dotace. (Recenzi čtěte na i-DN.)Dominik Melichar

  21. listopadu

  Ondřej Černý se stane od ledna šéfem Českého centra v Mnichově. Svou misi chápu jako vyvrcholení zájmu o německou kulturu a kulturní diplomacii, zájmu, který mě vždy provázel při mé práci jak v Divadelním ústavu, tak v Národním divadle, uvedl.

  Příkladný dvojdomek Dva prestižní nakladatelské domy – pražský Torst a brněnský Host vytvořily dvojdomek, aby spojenými silami zastřešily vydání pamětí Milana Uhdeho Rozpomínky. Co na sebe vím. Už z tohoto zvláštního dvojnázvu je cítit napětí. Rozpomínka se tuším jmenuje jedna Hölderlinova báseň v překladu Jana Zahradníčka, vězněného katolického básníka. Co na sebe vím, zas ironicky sžíravě komentuje lyrického ducha vzpomínání. Pražský křest knihy se uskutečnil ve foyer Divadla Na zábradlí; ostatně kde také jinde než na půdě scény, kde Milan Uhde jako dramatik dosáhl se svou hrou Zázrak v černém domě jednoho ze svých nejvýraznějších polistopadových úspěchů. V úvodním slově připomněl šéfredaktor Divadelních novin Jan Kolář genezi knihy, na jejímž počátku stálo právě jeho naléhání, aby Milan Uhde začal vzpomínat právě pro náš list. Konečný výsledek pak popsal takto: Paměti se píší většinou proto, aby jejich autor obhájil své konání, v horším případě proto, aby si vyřídil účty s lidmi, kteří mu ublížili. Uhdeho vzpomínky se z tohoto mustru vymykají. Kromě důmyslné kompozice, osobitě přesného jazyka a citu pro dramatické situace je jejich znakem kritičnost a nemilosrdnost autora především vůči sobě samému.

  Redakční práci obou nakladatelství, jmenovitě Jana Šulce a Marie Zábranové, ocenil sám autor odvážným tvrzením: Domnívám se, že v této knize není ani jedna chyba!

  Knihu jsem záhy začal číst nikoli proto, abych ji našel, zejména mě zajímalo, jak Milan Uhde se svými původně časopiseckým rozpomínáním naložil. Již po prvních desítkách stránek věnovaných dětství a mládí jsem pochopil, že autor přepsal své paměti do vzrušujícího, autobiografického románu.der

  22. listopadu

  Nemajetnické světy kultur V Divadle Na Prádle začal pátý ročník festivalu kultur Blízkého východu Nad Prahou půlměsíc, jehož název je inspirován titulem sbírky českého Syřana Charifa Bahbouha. Letošní ročník přinesl témata moudrost, myšlení a divadlo. Každý den se konala v Divadle Na Prádle, v Hallerově sále DAMU nebo v Eliadově knihovně DNz různá představení nebo scénická čtení, přednášky (mj. káhirské teatroložky Iman Ezzeldin a českého arabisty, dramaturga ND Jana Tošovského) a diskuse, jež otevíraly prostor poznání nám vzdálených kultur. Mezi nejvýznamnější hosty patřil francouzský loutkář Dominique Houdard, který na Malé scéně DNP zahrál představení Za života věcí filosofů. (Více na i-DN)hul

  24. listopadu

  Redaktor Vít Dvořák uspořádal v Sukově síni pražského Rudolfina Benefiční koncert pro Operu Plus, jehož výtěžek přispěl na provoz významného operního portálu. Na poslední chvíli se pro nemoc omluvily hned tři renomované zpěvačky Anja Silja, Gabriela Beňačková a Dana Burešová, přesto se vyprodaný koncert nebývale vydařil. Vydatně k tomu přispěli čeští pěvci dnes působící v zahraničí, tenorista Pavel Černoch především v pasážích z Dvořákovy Rusalky, kde mu partnerkou byla Helena Kaupová, Dagmar Pecková a Štefan Margita. Za dokonalého klavírního doprovodu Davida Švece zazpívali také Barbora Perná, Roman Janál a Josef Škarka. Poprvé se udílely Výroční ceny Opery Plus, které získali Adam Plachetka a Jana Šrejma Kačírková. Večerem provázela Jitka Novotná.HER

  25. listopadu

  Všem tatínkům Nakladatelství AudioBerg vydalo druhé pokračování vyprávění Arnošta Goldflama v režii herce Studia Ypsilon Jana Jiráně nazvané Tatínek 002. Autorem s laskavým nadhledem komentované a typicky „goldflamovskou“ mystifikací a humorem podávané příběhy vycházejí ze stejnojmenné knihy, jež v roce 2007 získala Sukovu cenu pro nejoblíbenější knihu pro mládež. Jedná se v podstatě o moderní pohádky s prvky fantasy literatury, ve kterých se posluchači ocitají mezi ptakoještěry, medvědy, roboty nebo strašlivými náčelníky lupičů. Autor své příběhy věnoval všem tatínkům, aby se mohli chlubit hrdinskými činy, vylepšili si svůj leckdy pošramocený domácí obraz a dokázali, že tatínek rozhodně není k zahození! Hranice mezi všedností a zázrakem je nepatrná – stačí se na chvíli zatoulat v lese, zajít do sklepa pro uhlí a spadnout mezi blanické rytíře nebo při rekreaci u moře spatřit, že vaše potomky na svém hřbetě unáší velryba…hul

  26. listopadu

  Cenu za celoživotní přínos kinematografii převzal na mezinárodním filmovém festivalu v indickém Goa český režisér Jiří Menzel. Zahajovacím filmem celého festivalu se zároveň stal Menzelův zatím poslední snímek Donšajni. Menzela a jeho tvorbu při udílení ceny představil indický režisér Šivendra Singh Dungarpúr, který o českém režisérovi natáčí dokument.

  • Autor:
  • Publikováno: 9. prosince 2013

  Komentáře k článku: 13.—26. listopadu 2013

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,