Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Tanec zahleděný do smrti

U příležitosti deseti let v čele Baletu ND a dvaceti let své choreografické činnosti uspořádal Petr Zuska přehlídku vybraných tanečních děl, která za uplynulé dvě dekády vytvořil, a nazval ji Petr Zuska Gala X. V rámci zdejších velkých oficiálních scén a na nich pěstovaných tanečních stylů je nejzajímavějším a také již mezinárodně působícím choreografem.

Autorství

Toto postavení si Petr Zuska vydobyl v prvé řadě svou velkou tvarovou invencí, s níž modeluje pohyb jednotlivých tanečníků a vytváří vzájemné vztahové tvary mezi jednotlivými tanečníky i v celku ansámblu. Vyústění pohybu je u něho málokdy odhadnutelné; skoro vždy překvapuje, přináší novou „výpověď“, neotřelé taneční tvrzení. Způsob, jakým tento choreograf rozvíjí, člení a rytmizuje taneční úsek – jak vine svou taneční řeč, se vyznačuje čitelným, rozpoznatelným osobním rukopisem. Tvar pohybu/choreografická výpověď není u něho výsledkem náhody nebo nezacíleného „hledání“, nýbrž výsledkem vnuknutí a záměru, který má pod kontrolou. Petr Zuska je výrazný autorský typ.

Stylové rozpětí a slovník, ve kterém se pohybuje, sahají od neoklasiky přes liberální citace z módních populárních stylů i každodenních pohybových technik až po interpolace prvků pantomimy. V převažující poloze taneční je to choreograf z kyliánovského rodu. V momentech, kdy z čiré tanečnosti vybočuje, se projevuje spíše jeho fialkovský gen. Jeho tvůrčímu typu však vyhovuje nejlépe a jednoznačně živel taneční; v tanci – živlu lyrickém a melancholickém – se Zuskův talent realizuje nejplněji.

Vypravěčství

Je zvláštní věcí, že choreograf, který dokáže tak přesvědčivě upoutat čirou choreografickou výpovědí, aniž by se divák dožadoval vysvětlení, přesto, a poměrně často, sahá k prvkům narace. Zejména tehdy, když zpracovává lidové písně, které ve svém jádru vždy příběh, často baladický, obsahují. Nejde jen o starobylé anonymní písně, jsou to i nové písňové „příběhy“, jejichž autory – šansoniéry – bardy známe, a které se nám „znárodňují přímo před očima“. O takový materiál se právě Petr Zuska opřel, když zpracovával svůj největší divácký hit Brel – Vysockij – Kryl/ Sólo pro tři.

Hluboký dramatický hlas Vladimira Vysockého a stejně emotivní civilní hlas Karla Kryla udávají generální téma představení. Je jím tragický rozpor v duši muže, který touží nenasytně po svobodě a zároveň je osudově a neodvratně vrhán do náruče smrti v bitevní vřavě. Zejména silné jsou proto ansámbly čistě mužské, v nichž vojácké staccato, dynamika a hmotnost pohybu dávají obzvlášť vystoupit dramatismu tématu a osudové zatracenosti postav. Rubem smrtelné úzkosti je tu ironie a sarkasmus, charakteristická pro všechny tři kultovní písničkáře. Postavu barda, která prochází celým představením s bílou kytarou, ztvárňuje Alexandr Katsapov – inteligentní, tvárný tanečník a zároveň nadaný mim – pravděpodobně ideální interpret, jaký může dostát, porozumět a pomoci na svět Zuskovým choreografickým představám a nárokům.

Neméně strhující jsou však i ansámbly smíšené. Zuska vychutnává krajní rozlišení pohlaví; základem jeho ansámblové práce je pečlivě – prakticky sólově – vypracovaný duet, který se pak umocňuje zmnožením ve skupině, přesností aranžmá, dokonalým souladem. Toto zmnožení a přesnost působí na diváka převážně fyziologicky příjemně, ale výjimečně – je to věc míry – cítíme i čertovo tělocvičné kopýtko. Snad ho tato touha po souladu mužského a ženského prvku vedla i k tomu, že uvedl do struktury průchozí alegorickou postavu (ztvárňovanou Zuzanou Susovou). Nebylo to šťastné řešení, jsou to choreograficky nejméně zajímavé partie. Alegoričnost se k Zuskovu emotivnímu představení nehodí, nehodí se k jeho naturelu a nehodí se ani ke stavu duše moderního člověka.

S Editou Raušerovou v inscenaci Carmen | FOTO DIANA ZEHENTNER

Bel canto

S Jiřím Kyliánem má Petr Zuska kromě společného boha – rozumí se Apollóna – a choreografického bel canta, ke kterému vyznavači tohoto boha inklinují, také „drogovou“ závislost na hudbě. Na hudbě velkého formátu a velkých – spirituálních nebo estetických ambicí. Gustav Mahler, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček a Igor Stravinskij, to jsou Zuskovi kultovní skladatelé. Jeden z vrcholných večerů gala série jim byl přirozeně věnován. Do tance přetaveny tu zazněly 1. symfonie D-dur Gustava Mahlera, hudba Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka D. M. J. 1953–1977Svěcení jara Igora Stravinského. Zuska je velice silný tehdy, když orchestruje taneční ansámbl ve smyslu hudebním.

1. symfonie D-dur (2010) je čistým neoklasickým bel cantem, kterému utopení v odstínech modři dodává nadzemský půvab. Je to tak krásné, že až nevíme, jestli se Zuska nechechtá pod fousy, že nás dostal. Je to tak strašně evropské! Titul D. M. J. 1953–1977 (2004) má stejný styl bel canta, se silně graficky konturovanými dvojicemi, jejich precizní symetrie má zrcadlový efekt až magický. Zároveň sem ale také proniká baladický tón, který si Zuska osvojil při svých setkáních s melancholií a vypravěčským zrnem lidové písně. A s baladickým tónem sem proniká i motiv smrti. Ten je tu vyjádřen i výtvarně – motivem náhrobků a jakýchsi stél. Celá scéna má – tanečně i výtvarně – pevný řád a kompoziční rytmus. Rytmus rozsvěcování a potemňování horizontu, rytmus rozestavěných stél, matematické poměry aranžmá tanečníků. A tento řád podporuje svou etiketností, svou rituálností onen vjem, který z této choreografie vydechuje – totiž atmosféru slavnosti za mrtvé(ho). To už je všechno dohromady směs silně emotivní. A schopnost vyvolání emocí musíme pokládat za důležitou součást talentu Petra Zusky, nic samozřejmého v dnešní době.

Zahledění do smrti

Baladičnost a zahledění do smrti jsou přítomny – jakkoli podprahově – i v Les Bras de mer, díle z roku 2001, které patří k vrcholům dosavadní Zuskovy tvorby. Překračuje jeho bel canto směrem k současnému tanečnímu výrazivu. V pražském vystoupení je interpretoval Zuska osobně vedle Zuzany Susové; oba byli jedineční. A ač jde o duet, svou emotivní působivostí nechává za sebou i trhák jako je Sólo pro tři. Tato taneční skladba má velmi jednoduché scénografické řešení – stůl, židle a cit pro prostor. Viděla jsem to představení znovu po mnoha letech. Když se rozhrnula opona a objevil se přede mnou ten nábytek, upřímně jsem se podivila; v mé emotivní paměti vyrostl na mořský útes, a takto v ní byla tato choreografie uložena. Paměť také uložila neurčitý prostor vlevo vzadu na jevišti, a to byla rovněž pravdivá vzpomínka. Ukázalo se, že tělo mužského tanečníka k tomuto bodu v prostoru tíhlo v okamžicích osamění. Aniž se Zuska vzdal své apollónské lyričnosti, zkomponoval tuto choreografii z kvazi-každodenních gest, bezděčných pokusů o vztahovost. Tanečníci jsou dvě entity nabité elektřinou, které se v rychlém sledu k sobě obracejí kladnými či zápornými póly, přitahují, ucukávají, odpadávají, vymaňují, nalepují, odtrhávají, vybíjejí se a zmrtvují. Je to scénář stejně energetický jako choreografický.

Motiv smrti prochází Zuskovou tvorbou jako červená nit.Smrt a dívka je jeho nejnovější choreografie v celém jubilejním výběru. Měla premiéru vloni na podzim v Les Ballets de Monte-Carlo, tedy v jednom z nejvýznamnějších evropských baletních domů s velkou tradicí. V pražské verzi tančí Dívku Edita Raušerová, Smrt Viktor Konvalinka. Scéna je biedermeierovským domečkem pro panenky, uprostřed visí křišťálový lustr, pod ním stojí černý klavír. Smrťák Viktor Konvalinka na něj v úvodu procítěně hraje.

Tato choreografie se překvapivě vrací k epice. Struktura je obligátní: duety Smrťáka a Dívky a malé vstupy Rodiny. Vše je organizováno kolem klavíru, který se stává centrem pozornosti. Jednak sám o sobě krásný a metaforický, nabalil na sebe za staletí lavinu kulturních a emotivních konotací. Dále je zde divadlem na divadle, malým pódiem, na kterém se odehrávají uzlové momenty dialogu se smrtí. Když Viktor Konvalinka stojí na klavíru rozkročen pod lustrem jako neodvratný rozsudek, už se ani nepokusíme odvolat. Možná by nám stačil Konvalinka a klavír.

Viktor Konvalinka je čím dále tím viditelnější, produktivní a všestranný tanečník. Působí na scéně závažně, ale zároveň přirozeně, civilně. Výrazově nepřehrává, a přece, valéry jeho zvláštní tváře velice přesně a subtilně vystihují situaci. Dialogy s Dívkou udržuje na hraně naší nejistoty, do poslední chvíle nevíme, co zamýšlí, co vyjadřuje jeho posmutnělá (nebo necitelná?) tvář. Mate nás i svou taneční elegancí. A když tančí rukama hru na klavír, je to umělecká rozcitlivělost, nebo záludnost vraha? Je to Heydrich hrající na housle? – I s přihlédnutím k angažmá Viktora Konvalinky v celém programu Gala X bych řekla, že tu vyrostl další významný zuskovský protagonista.

Kdybychom nepřišli na Smrt a dívku kvůli ničemu jinému než závěrečné metafoře, stálo by to za to. Konvalinka zvedá mrtvou Dívku v náručí, nese ji ke klavíru, za nímž se chvěje smutný komparsík Rodiny, křídlo se zvedá, na vnitřní straně černé lesklé desky zasvítí bílý satén, jaký zdobívá vnitřky rakví, Smrťák uloží Dívku dovnitř a víko zavře. Stmívá se a jenom lustr svítí, když se nad klavírem vznáší pryč do provaziště.

  • Autor: Nina Vangeli
  • Publikováno: 24. června 2012

Komentáře k článku: Tanec zahleděný do smrti

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 3/2018

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


6. 2.–19. 2. 2018

Číslo 3/2018 (6. 2.–19. 2. 2018)

Obsah čísla 3/2018

Slovo ...

O pitomcích

Prezidentem České republiky se na...

Sukces měsíce

Benjamin Britten: Billy Budd

Státní opera v Národním divadle,...

Dotazník

Martina Kinská

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Trilobit

Vyhynulý mořský živočich jako by...

Fejeton

Povídka z Říma:...

Třetí Řím čeká, až se probudím,...

Glosa

Postarat se o nejmladší!

Kdykoli narazím na aktivity Nadačního...

Kronika

Jednou větou

Pražské Studio Alta oslaví v roce...

Kritika

Jak slunce stvořilo svět

Naivní divadlo uzavřelo svůj volný...

Zachraň strom!

Románová prvotina Timothée de...

Když vdovy hrají tenis

Operu Dvě vdovy napsal Bedřich Smetana...

Sestry na cestě od iluzí k...

Komorní scéna Aréna opět obrátila...

Cirkusový klaun Ernani

Po téměř sto sedmdesáti letech se...

A slova stékají jako med

Činoherní klub se otevírá...

Taškařice ze škamen

Komedie Úča musí pryč! dramatika...

Masky revolučního divadla

Bez roku čtyřicet let stará hra...

Billy Budd jako Špinarův...

I am an old man who has experienced...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 3/2018...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Rozhovor

Vladimír Kratina: Jsem kluk z...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Kateřina Bohadlová:...

Rozhovor s ŘEDITELKOU souboru Geisslers...

Kontext

Stopy Zorky Ságlové

Úvahy výtvarné

Od všeho něco

Po dvou pražských a jednom brněnském...

To snad ČT nemyslí...

Úvahy TELEVIZNÍ

Burza

Užší nominace Cen Thálie...

Činohra Tereza Dočkalová – Nora,...

Divadlo 1918–2018

Divadelní zákon 1948 Za počátek...

Podoby – U Růže

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

V domě plném vlasů a...

V Semperově opeře v Drážďanech se...

Lázně jako magický prostor...

Sdílení zážitku je důležité pro...

Skutečnost může být jen...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Oldřich Veselý (13. 11. 1948 Brno –...

Výročí

Výročí 1.−15. února

Haken Petr, herec (1. 2. 1963) △...

Paměti, záznamy, deníky

O poslušné lokajské ...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Ivan Martin Jirous: Ochranný dohled...

Nad největším melodramem

Věra Šustíková je velkým znalcem...

Obrazem

Fagi a divadlo

Tylovo divadlo Kutná Hora

Do divadla zadním vchodem

Vlasta Fialová (1928–1998)

Moravské zemské muzeum v Brně...

Pan Papírek… (XII)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 3/2018Obsah,