Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Nenechat se sbalit do Ikea tašky

Hra Burgtheater (1983) Elfriede Jelinek vyvolala v Rakousku skandál. Na osobě populární herečky Pauly Wessely a jejího muže Attily Horbigera dramatička tematizovala nacistickou minulost svého národa. Královnu duchů (2001) pak koncipovala jako dovětek – monolog zesnulé umělkyně posazené v rakvi během slavnostního ceremoniálu. Toto nesmiřitelné literární gesto přináší kromě provokace řadu zásadních otázek. Některé odpovědi nabízí nápaditá inscenace Ondřeje Škrabala, jež měla premiéru v A Studiu Rubín v den ohlášení výsledků prezidentských voleb.

Gabriela Míčová a Lucie Roznětínská v kontroverzně pojaté i přijaté inscenaci Královna duchů FOTO MICHAL HANČOVSKÝ

I když inscenace překračuje hranice původního textu, sleduje věrně jeho smysl. Monolog je rozdělen mezi dvě interpretky – Gabrielu Míčovou a Lucii Roznětínskou v identických kostýmech. Tím je vyzdvižena dvojakost charakteru Herečky a její životní role a je zmnoženo individuální „já“ na ideologickou sebeprezentaci masového „my“. S povýšenou estébáckou bodrostí se aktérky vysmívají klamavé službě lidu, jímž cynicky pohrdají. Jindy se s ním ostentativně ztotožňují a se sentimentem se obracejí do minulosti. A také tlumočí osobní postoj autorky – ironicky se vymezují vůči řečenému, naštvaně spílají publiku/lidu. Vzájemně se doplňují, přizvukují si, evokují dialog. Důležité pasáže deklamují unisono (například refrénovitě se vracející slovo srozuměna, jímž Herečka nekriticky přitakává sobě i všem svým uměleckým „inkarnacím“).

S prostorem tvůrci pracují minimalisticky. Potemnělá scéna s dvěma průhledy do zákulisí připomíná pootevřenou hrobku, z níž se ozývá hlas zesnulé. Ve světle reflektorů se představí až v převleku. Námět hry, přesahující individuální biografii, je zhuštěn do úvodního kontroverzního, humorně-mrazivého obrazu. Obě aktérky „zdobí“ mužský lidový kroj s koženými holínkami – desexualizovaná životní role Herečky. Prýmky značky Ikea ji mají zřejmě lokalizovat do naší globální vesnice. Precizně frázovaná, pauzami dramaticky prokládaná píseň Pijme, chlapci, víno však drasticky vybočuje z dechovkové tradice. Za „rozjuchaným“ gestem první interpretky vykukuje druhá (stojí v zákrytu) s nacistickým pozdravem podepřeným antisemitskou narážkou v popěvku. Scéna se odkazuje k latentní xenofobii uvnitř každého národoveckého populismu. Provinční lidový ideál je tu, zcela v duchu Jelinekové, chápán jako ideální materiál ideové masáže.

Rezistenci moci vůči polemice, respektive schopnost hraním-předstíráním manipulovat zpohodlnělého konzumenta i na věčnosti, ilustruje výmluvná jevištní metafora – do uzavřené „rakve“ se z dveří provalí na scénu hromada svršků, obě interpretky je mlčky sbalí do Ikea tašek a bez okolků je vypakují. Filmové projekce (například nesčetněkrát přehrávané sekvence z hereččina propagandistického válečného filmu) znesnadňují vnímání mluveného slova, zato trivializací výpovědi odkazují k nejvlastnějším nástrojům propagandy.

Zásluhou inscenačního týmu je memento obsažené v obtížně uchopitelném textu artikulováno jasně a přístupně.

Šárka Švábová

Hodnocení: 4

Viz také Trochu si zahajlujeme a zazpíváme

A studio Rubín – Elfriede Jelinek: Královna duchů. Překlad Barbora Schnelle. Režie Ondřej Škrabal, dramaturgie Dagmar Radová, scénografie Ivan Kanhäuser, hudba Leoš Svoboda. Premiéra 27. ledna 2018.

  • Autor: Šárka Švábová
  • Publikováno: 19. února 2018

Komentáře k článku: Nenechat se sbalit do Ikea tašky

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 6/2018

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


20. 3.–2. 4. 2018

Číslo 6/2018 (20. 3.–2. 4. 2018)

Obsah čísla 6/2018

Slovo ...

Divadlo v horších časech

Podle Jiřího Přibáně, profesora...

Sukces měsíce

Maryša

Režie Janka Ryšánek Schmiedtová,...

Dotazník

Vojtěch Říha

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Provázek i CED stále bez...

Osud brněnského Centra...

Fejeton

Korepetitor

Povídk hudební

Kronika

Jednou větou

V sobotu 17. února uspořádalo...

Kritika

Běsi šumavští, hradní a...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Jak se Plzeň baví

Operetu, spíše hudební komedii Ralpha...

Cool čajíček

Mladoboleslavské městské divadlo se...

Digest a Atlantida

Někdy je lepší nevidět a neslyšet...

Spor dvou virtuózních...

Dramatický text Marka St. Germaina...

Život v kleci jako názorná...

Kafkova povídka Zpráva pro jistou...

Člověk bez východiska

Kafkova povídka Zpráva pro jistou...

Patos, který potřebujeme?

S životopisnými inscenacemi či filmy...

Vraždy, znásilnění,...

Psát o tuzemském nastudování opery...

Černobílá Maryša...

Téměř každý rok je na našich...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 6/2018...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Rozhovor

David Radok: Léta se snažím...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Ivo Kristián Kubák / Martina...

Rozhovor o projektu CAMP Q, který bude...

Kontext

Divadlo, které mělo...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Burza

Divadlo 1918–2018

V + W od Caesara ke druhému odboji...

Podoby – Ta dotyčná

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

Charlotte Roos: Zajímá mě...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Svět bez hranic – Lidské a...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Ota Filip (9. 3. 1930 Slezská Ostrava...

Stanislav Moša se loučí s...

Jef Kratochvil, dvorní fotograf...

Výročí

Výročí 16.−31. března

Batulková Dana, herečka (16. 3. 1958)...

Paměti, záznamy, deníky

Útržky z paměti (II)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Odhalení lumírovských...

Vydávání osobní korespondence je...

Obrazem

Divadlo Hybernia Praha

Do divadla zadním vchodem

KRAČUN

Procházím divočinou na okraji města....

Pan Papírek… (XV)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 6/2018Obsah,