Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky.

ČSSD: V souladu s naším programem

Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

Vládní kabinet se sestavuje až po volbách do Poslanecké sněmovny, a to v reakci na jejich výsledek. Nemá tedy velký význam čtyři měsíce před volbami hovořit o dělení ministerských úřadů a personálních návrzích.

Podporujete dosažení 1 % ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve? 9

V souladu s naším programem budeme prosazovat jedno procento výdajů ze státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu, tzn. bez výdajů na církve a náboženské společnosti. Chceme zásadně posílit rozpočet na živé umění.

Plánujete zachování ministerstva kultury a jeho agendy?

Působnost ministerstva kultury je dána zákonem o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Na tomto uspořádání nic měnit nebudeme.

Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

V případě účasti ČSSD v další vládě jsme připraveni již v roce 2018 začít pracovat na nové kulturní politice státu, která bude masivně konzultována se zástupci kulturní veřejnosti a dalšími zainteresovanými subjekty (obce, kraje) tak, aby se stala účinným nástrojem prosazování priorit v ní obsažených.

Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

Přesto, že kulturní infrastruktura v ČR je v určitých oblastech (knihovny, regionální divadla) velmi rozsáhlá, ČSSD je připravena stávající sítě podporovat a zajistit tak jejich rozvoj a tam, kde potřebná infrastruktura absentuje (koncertní sály, nová budova Národní knihovny), ministerstvo kultury vedené ČSSD podpoří či zajistí její vznik.

Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

Ministerstvo kultury vedené ČSSD připraví během prvních měsíců zákon o veřejné kulturní instituci a zajistí jeho podporu nejen zaměstnavatelskými svazy, ale i odbory tak, aby měl šanci na hladké projednání v poslanecké sněmovně. Zvážíme a zejména s kraji a obcemi prodiskutujeme možnost vzniku zákona o podpoře kultury jako zastřešující normě pro danou oblast.

Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

Podporujeme novelu tohoto zákona, která leží v současné době ve sněmovně a řeší zejména kompetenční spory vyplývající z aktuálního znění. Co se týká financování fondu, považujeme za nezbytné zajistit jeho oddlužení. Jeho budoucnost pak bude předmětem diskuzí v rámci příprav nové kulturní politiky státu.

Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu.

Rozpočet ministerstva kultury je sestavován v souladu se zákony a platnými pravidly tak jako jiné kapitoly. Do budoucna je nutné vypracovat odborné analýzy potřeb jednotlivých oborů zejména v oblasti živého umění, a vnitřní strukturování rozpočtu by pak z nich mělo vycházet. ČSSD však již nyní otevřeně říká, že bude prioritizovat živé umění při sestavování rozpočtu ministerstva.

Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

Ochranu umělecké svobody garantuje zejména Listina základních práv a svobod a Ústava, nikoli státní úřad, nebo snad ministr kultury. Stát nese odpovědnost za vytváření podmínek, ve kterých se kultura může rozvíjet. Veřejné financování kultury musí umožnit její autonomní rozvoj bez potřeby podřizovat se krátkodobé vidině zisku.

Budete koordinovat činnost ministerstva kultury s dalšími sektory?

Kvalitní meziresortní (MŠMT, MPSV, MŽP, MZV) spolupráce a koordinace je nesmírně důležitá pro naplňování veřejného zájmu nejen v oblasti kulturní politiky. Rozvoj kultury přináší společnosti prospěch, který je často neměřitelný, ale z dlouhodobé perspektivy naprosto nenahraditelný. Proto je nezbytné také komunikovat s představiteli profesních organizací v oblasti kultury. Jako sociálně demokratická strana považujeme za nesmírně důležitou komunikaci se sociálními partnery.

ČSSD

///

Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

Vážený pane předsedo…

  • Autor: DN
  • Publikováno: 10. srpna 2017

Komentáře k článku: ČSSD: V souladu s naším programem

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 13/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


27. 6.–4. 9. 2017

Číslo 13/2017 (27. 6.–4. 9. 2017)

Obsah čísla 13/2017

Slovo ...

Divadelní sezona končí

Divadlům i Divadelním novinám, které...

Sukces měsíce

Lazebník sevillský

Hudba Gioacchino Rossini, libreto Cesare...

Dotazník

Mathias Straub

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Praha je nejvýznamnějším...

Hlavní město Praha (HMP) je už...

Fejeton

Plavba na vlnách imaginace

Liberec, 14. června, devět hodin...

Názor

Glosa

Ke grantové politice

V 10. čísle Divadelních novin mne...

Anketa

Cena Josefa Balvína za sezonu...

Cenu Josefa Balvína za sezonu 2016/2017...

Kritika

Kapitálová škola hrou

Michal Dočekal, ředitel Činohry...

Žižkovy voči…

Proč jsem se jen, já osel, nevymlouval...

Život toužících žen

Protože Petru Hůlovou soustavně čtu,...

Nesnesitelná přesycenost...

Ve čtvrtém patře Divadla pod...

Calembour natřikrát

Znáte čokoládu Studentská pečeť?...

Když Čapek potkal Havla

Výrazné didaktické úmysly...

Kouzelný cirkus bratří...

Nejnovější inscenace Deadtown je v...

Dělat operní legraci je...

A pořádná dřina, protože se...

Kar za bolavé duše

První hru Natalie Kocab můžeme číst...

Jen panda je černá a bílá...

Režisér Michal Hába miluje...

Inspirativní střípky z...

Už je to dvacet let, co Arnošt...

Bayreuthský Lohengrin v...

Dílo Richarda Wagnera je velkolepé,...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 13/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Bouřlivá divadelní Ostrava

V moravskoslezské metropoli proběhl na...

Rozhovor

Miroslav Hanuš: Ptali se mě,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Filip Nuckolls: Ztratili jsme...

Rozhovor s režisérem a scenáristou...

Kauza

Kontext

Koncepce kulturní politiky...

Pražští zastupitelé schválili...

Pokus o dada 21. století...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vybočení z řady aneb...

Úvahy rozhlasové

Burza

Vážení kolegové, milí...

Herecká asociace informuje

Podoby – Jak přeříznout...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Studio Ypsilon Praha

Do divadla zadním vchodem

Divadelní tipy redaktorů DN...

Josef Herman O prázdninách se hraje...

Zahraničí

Mozart v bažinách

Únos ze serailu je na jevišti...

Mezi elegancí a barbarstvím

Stručný obsah příspěvku zde není...

Kam kráčíš, Polsko?

Jiří Havelka koncem loňského roku...

Zemřeli

Zemřeli

Eduard Dřízga / Andrej Maťašík /...

Za Pavlem Kohnem

(14. října 1929 Praha – 18. června...

Výročí

Výročí 16. července –...

Novák Josef, režisér (16. 7. 1942)...

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (III)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Jiří Suchý & Jiří Šlitr:...

Skripta, paměti, či sumář...

Když se kniha jmenuje prostě O...

Obrazem

Stimulovat pouliční scénu

Snímek Zdeňka Velena pochází ze...

Fagi a divadlo

Expert – nadějné vyhlídky

Příloha

Když máš v ruce...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 13/2017Obsah,