Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2018

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2018

ročník 25
26. 6.–1. 9. 2018
 • Zprávy
 • Kritika
 • Seriály a blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  ČSSD: V souladu s naším programem

  Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

  Vládní kabinet se sestavuje až po volbách do Poslanecké sněmovny, a to v reakci na jejich výsledek. Nemá tedy velký význam čtyři měsíce před volbami hovořit o dělení ministerských úřadů a personálních návrzích.

  Podporujete dosažení 1 % ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve? 9

  V souladu s naším programem budeme prosazovat jedno procento výdajů ze státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu, tzn. bez výdajů na církve a náboženské společnosti. Chceme zásadně posílit rozpočet na živé umění.

  Plánujete zachování ministerstva kultury a jeho agendy?

  Působnost ministerstva kultury je dána zákonem o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Na tomto uspořádání nic měnit nebudeme.

  Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

  V případě účasti ČSSD v další vládě jsme připraveni již v roce 2018 začít pracovat na nové kulturní politice státu, která bude masivně konzultována se zástupci kulturní veřejnosti a dalšími zainteresovanými subjekty (obce, kraje) tak, aby se stala účinným nástrojem prosazování priorit v ní obsažených.

  Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

  Přesto, že kulturní infrastruktura v ČR je v určitých oblastech (knihovny, regionální divadla) velmi rozsáhlá, ČSSD je připravena stávající sítě podporovat a zajistit tak jejich rozvoj a tam, kde potřebná infrastruktura absentuje (koncertní sály, nová budova Národní knihovny), ministerstvo kultury vedené ČSSD podpoří či zajistí její vznik.

  Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

  Ministerstvo kultury vedené ČSSD připraví během prvních měsíců zákon o veřejné kulturní instituci a zajistí jeho podporu nejen zaměstnavatelskými svazy, ale i odbory tak, aby měl šanci na hladké projednání v poslanecké sněmovně. Zvážíme a zejména s kraji a obcemi prodiskutujeme možnost vzniku zákona o podpoře kultury jako zastřešující normě pro danou oblast.

  Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

  Podporujeme novelu tohoto zákona, která leží v současné době ve sněmovně a řeší zejména kompetenční spory vyplývající z aktuálního znění. Co se týká financování fondu, považujeme za nezbytné zajistit jeho oddlužení. Jeho budoucnost pak bude předmětem diskuzí v rámci příprav nové kulturní politiky státu.

  Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu.

  Rozpočet ministerstva kultury je sestavován v souladu se zákony a platnými pravidly tak jako jiné kapitoly. Do budoucna je nutné vypracovat odborné analýzy potřeb jednotlivých oborů zejména v oblasti živého umění, a vnitřní strukturování rozpočtu by pak z nich mělo vycházet. ČSSD však již nyní otevřeně říká, že bude prioritizovat živé umění při sestavování rozpočtu ministerstva.

  Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

  Ochranu umělecké svobody garantuje zejména Listina základních práv a svobod a Ústava, nikoli státní úřad, nebo snad ministr kultury. Stát nese odpovědnost za vytváření podmínek, ve kterých se kultura může rozvíjet. Veřejné financování kultury musí umožnit její autonomní rozvoj bez potřeby podřizovat se krátkodobé vidině zisku.

  Budete koordinovat činnost ministerstva kultury s dalšími sektory?

  Kvalitní meziresortní (MŠMT, MPSV, MŽP, MZV) spolupráce a koordinace je nesmírně důležitá pro naplňování veřejného zájmu nejen v oblasti kulturní politiky. Rozvoj kultury přináší společnosti prospěch, který je často neměřitelný, ale z dlouhodobé perspektivy naprosto nenahraditelný. Proto je nezbytné také komunikovat s představiteli profesních organizací v oblasti kultury. Jako sociálně demokratická strana považujeme za nesmírně důležitou komunikaci se sociálními partnery.

  ČSSD

  ///

  Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

  Vážený pane předsedo…

  • Autor:
  • Publikováno: 10. srpna 2017

  Komentáře k článku: ČSSD: V souladu s naším programem

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,