Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Boje o Dvořáka pokračují

Nakladatelství Academia vydalo v loňském roce dvořákovskou monografii Antonín Dvořák, Reflexe osobnosti a díla, Lexikon osob významného českého muzikologa a hudebního kritika Milana Kuny, zakladatele časopisu Melodie a dlouholetého šéfredaktora periodika Hudební věda a mimo jiné dvořákovského specialisty, který se podílel jako vedoucí editor na rozsáhlém projektu Korespondence a dokumenty Antonína Dvořáka (1986–2004). Milan Kuna je rovněž autorem životopisných monografií Život a dílo K. B. Jiráka (2002), Karla Reinera (2008) a Václava Talicha (2009). A věnoval se soustavně i hudbě v nacistických koncentračních táborech a židovských ghettech. Recenzované dílo je plodem několikaleté práce ukončené v roce 2014.

Kunův Antonín Dvořák je cenná publikace, cílící primárně k odborné veřejnosti, ale psaná poutavě a čtivě, takže i laickým zájemcům o Dvořákův život a dílo může přinést mnoho zajímavých informací a podnětů. Přesto shledávám právě v tomto zacílení knihy jistý problém: odborník bude až příliš často nucen dohledávat detailnější biografické informace jinde (například právě ve vydané Dvořákově korespondenci, ta však odeslané dopisy důsledně odděluje od korespondence přijaté, což je čtenářsky značně nepraktické). Ke škodě jinak velmi cenné publikace patří také fakt, že je v jednotlivých heslech příliš mnoho místa věnováno celkem tradičně koncipovaným medailonkům skladatelů – právě na úkor toho, co by mělo být její podstatou a jádrem, tedy detailní dokumentace mezilidských vztahů Dvořáka s hudebníky, kritiky, nakladateli, mecenáši, přáteli i rodinou, tak, jak se nám dochovaly v písemných dokumentech epistolární, deníkové či jakékoli jiné povahy. Odborník zabývající se problematikou vztahu Dvořáka a Janáčka by jistě raději uvítal, při rozsahu přes 650 stran, kdyby zde našel zdokumetovánu veškerou jejich relační písemnou komunikaci, eventuálně i poznámky třetích stran (nebo aspoň v podstatném, ale okomentovaném výběru), než konvenční Janáčkův portrét, který si může přečíst jinde. Bylo by to ostatně jen logickým dovršením toho, co si autor beztak vytkl za hlavní zásadu, že totiž proporce hesel nebudou odrážet objektivní význam jednotlivých lidí, ale roli, kterou hráli v Dvořákově životě – a v tomto smyslu pak nepřekvapí, že turnovský úředník Alois Göbl zde má více místa než Wagner či Liszt (který není zastoupen vůbec).

Řazení hesel je abecední – a těžko si představit jiné –, což ovšem komplementární použití zmíněné Korespondence, jež má řazení chronologické, jen dále ztěžuje. Vlastnímu lexikonu osob je předeslán obsažný metodický úvod, jenž plasticky přibližuje osobnost Antonína Dvořáka v reflexi hudební kritikou i vědou za posledních sto let. Autor se zabývá nechvalně známým Bojem o Dvořáka, jakožto uměle vytvořeného antipoda ke Smetanovi, jenž propukl v letech těsně před začátkem první světové války a trval dlouhé dvě desítky let. Byla to smutná a trapná kapitola právě se rodící české muzikologie a Milan Kuna nijak nešetří kritikou a konstatuje neblahé důsledky, jež tento impuls přinesl pro zahraniční reflexi Dvořákovy osobnosti na nejméně celé půlstoletí. Zcela po právu, uvážíme-li, že ještě dnes zcela neodeznělo občasné despektní nazírání na Dvořáka „jako jednoho z těch lepších skladatelů druhé kategorie“, jež přinášel skeptický pohled německé muzikologie (Heinrich Schenker, Theodor Adorno) a jež se tu a tam i dnes ozývá s překvapivou silou zejména ze severoamerického kontinentu, právě ze země, kde Dvořák po tři léta pedagogicky působil. Užitečný je i stručný přehled muzikologického bádání a konferencí s počátkem ve výročním roce 1954 (kdy se uvolnila autorská práva a mohlo se začít s kritickou edicí), s vrcholem aktivity v osmdesátých letech a se stále přesněji definovaným konkrétním zaměřením, končící tuším zatím posledním setkáním muzikologů v Mohuči (2008), a to včetně stručně komentované moderní dvořákovské bibliografie, se stěžejními monografiemi Johna Claphama (1979) a Klause Dögeho (1991). Je konstatováno, že prvý dvořákovský ediční počin, Souborné vydání skladeb, je dnes přijímán značně kriticky, nicméně Kuna upozorňuje, že Nové souborné vydání, stojící teoreticky na novějších edičních zásadách, od roku 1999 dosud nerealizovalo zhola nic.

Publikace je doplněna praktickou a poměrně detailní chronologií života i díla, anglickým resumé z pera Davida Beveridge, souborem fotografií a pečlivě zpracovaným rejstříkem. Přes uvedené kritické výhrady není nejmenší pochybnost o tom, že jde o cenný, byť trochu opožděný publikační počin, jenž bude dobře plnit svou základní funkci biografické rukověti ve dvořákovském výzkumu.

Milan Kuna: Antonín Dvořák, Reflexe osobnosti a díla, Lexikon osob. Academia, 2017, 656 stran.

  • Autor: Ivan Žáček
  • Publikováno: 3. března 2018

Komentáře k článku: Boje o Dvořáka pokračují

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 6/2018

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


20. 3.–2. 4. 2018

Číslo 6/2018 (20. 3.–2. 4. 2018)

Obsah čísla 6/2018

Slovo ...

Divadlo v horších časech

Podle Jiřího Přibáně, profesora...

Sukces měsíce

Maryša

Režie Janka Ryšánek Schmiedtová,...

Dotazník

Vojtěch Říha

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Provázek i CED stále bez...

Osud brněnského Centra...

Fejeton

Korepetitor

Povídk hudební

Kronika

Jednou větou

V sobotu 17. února uspořádalo...

Kritika

Běsi šumavští, hradní a...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Jak se Plzeň baví

Operetu, spíše hudební komedii Ralpha...

Cool čajíček

Mladoboleslavské městské divadlo se...

Digest a Atlantida

Někdy je lepší nevidět a neslyšet...

Spor dvou virtuózních...

Dramatický text Marka St. Germaina...

Život v kleci jako názorná...

Kafkova povídka Zpráva pro jistou...

Člověk bez východiska

Kafkova povídka Zpráva pro jistou...

Patos, který potřebujeme?

S životopisnými inscenacemi či filmy...

Vraždy, znásilnění,...

Psát o tuzemském nastudování opery...

Černobílá Maryša...

Téměř každý rok je na našich...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 6/2018...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Rozhovor

David Radok: Léta se snažím...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Ivo Kristián Kubák / Martina...

Rozhovor o projektu CAMP Q, který bude...

Kontext

Divadlo, které mělo...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Burza

Divadlo 1918–2018

V + W od Caesara ke druhému odboji...

Podoby – Ta dotyčná

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

Charlotte Roos: Zajímá mě...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Svět bez hranic – Lidské a...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Ota Filip (9. 3. 1930 Slezská Ostrava...

Stanislav Moša se loučí s...

Jef Kratochvil, dvorní fotograf...

Výročí

Výročí 16.−31. března

Batulková Dana, herečka (16. 3. 1958)...

Paměti, záznamy, deníky

Útržky z paměti (II)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Odhalení lumírovských...

Vydávání osobní korespondence je...

Obrazem

Divadlo Hybernia Praha

Do divadla zadním vchodem

KRAČUN

Procházím divočinou na okraji města....

Pan Papírek… (XV)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 6/2018Obsah,