Divadelní noviny Aktuální vydání 15/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

15/2019

ročník 28
17. 9.–30. 10. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Za Brno kulturní

  Vážený pane primátore Romane Onderko,

  vážená paní náměstkyně pro oblast sociálně-kulturní Jano Bohuňovská,

  vážená paní vedoucí Kanceláře strategie města Marie Zezůlková,

  vážená paní vedoucí odboru kultury Viero Rusinková,

  vážené členky a vážení členové Rady města Brna,

  dovolujeme si vás oslovit prostřednictvím otevřeného dopisu jménem iniciativy Brno kulturní. Iniciativa sdružuje jednotlivce napříč kulturní, sociální a akademickou sférou v Brně. Naším cílem je změna financování kultury v Brně. Reagujeme na vršení nedobrých rozhodnutí a z nich plynoucích nešťastných událostí posledních týdnů a měsíců v oblasti kulturní politiky ve městě Brně.

  Vyhrocená situace kolem plošných škrtů v příspěvkových organizacích města a jejich nerovná  a provizorní řešení signalizují, že vámi tvořená Rada nemá ujasněny priority směřování a vzbuzuje pochybnosti z hlediska dlouhodobé udržitelnosti financování města, resp. financování sociálně-kulturní oblasti. Rušení poradních orgánů a udělování grantů bez součinnosti s odborníky vytváří neprůhledné prostředí, které vyvolává spekulace o nehospodárnosti, ba zneužívání prostředků. Ignorování zásadních a zveřejňovaných informací o pochybném hospodaření některých institucí způsobuje ztrátu elementární důvěry obyvatel v zastupitelský demokratický systém odpovědné správy.

  Řešení výše popsaných nedostatků by měla obsahovat vznikající koncepce Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace. Nemáme ovšem žádné garance, že tomu tak je či bude, protože magistrát o přípravě dokumentu veřejně neinformuje. Abychom rozptýlili obavy, klademe následujících Jedenáct otázek Radě města Brna, jimiž chceme širokou debatu o směřování Brna otevřít:

  1. Proč město udělilo pokyn ředitelům příspěvkových organizací předložit finanční plány se zohledněním snížení provozního příspěvku tak pozdě? Projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace  v Brně, na kterém chce město nyní uspořit, přece připravuje dlouhodobě, a již  v prosinci 2010 město vyhlásilo zakázku na zadávací projektovou dokumentaci.

  2. Proč se úspory v návrhu rozpočtu města na rok 2012 prakticky nedotýkají odborů magistrátu  a městských obchodních společností a hlavní zátěž škrtů nesou příspěvkové organizace?

  3. Proč kulturní příspěvkové organizace s menším podílem z celku příspěvků (jako Dům umění města Brna) mají nést největší tíhu škrtů a organizace s nejvyšší soběstačností (jako Městské divadlo Brno) má škrty nejmenší?

  4. Proč byly zrušeny, resp. „transformovány“ poradní sbory Rady města Brna a zejména poradní sbor pro kulturní politiku? Kdy dojde k jejich obnovení,  kdo jmenuje členy, a s jakým statutem budou pracovat?

  5. Proč rozdělování dotací nepodléhá bodování a doporučení grantové komise, na základě jakých kritérií rozhoduje Odbor kultury MMB o kvalitě předložených projektů a proč nejsou podporované subjekty vymezeny jako poskytovatelé „veřejné kulturní služby“?

  6. Na základě jakých kritérií a doporučení jsou vybírány projekty, které jsou z podnětu města, resp. jeho samosprávných orgánů či odborných útvarů, zařazeny jako dotace typu A do městského rozpočtu?

  7. Proč nebyl v Národním divadle Brno zadán nezávislý audit po zveřejnění zprávy ekonomického náměstka NDB René Adámka a proč z kontroly magistrátu byla vyjmuta oblast autorských honorářů, která byla v Adámkově zprávě i v auditu v dřívějším působišti Daniela Dvořáka – ND Praha, zdůrazňována jako nejzávažnější bod pochybení a nehospodárnosti ředitele?

  8. Jakou formu bude mít veřejné projednávání a následné zapracování připomínek dokumentu Programu rozvoje kultury města Brna?

  9. TIC mělo být jedním z klíčových partnerů spolupracujících na návrhu Programu rozvoje kultury města Brna. Přeřazením TIC pod Kancelář primátora se prakticky zadavatel zakázky stane zároveň partnerem. Jak zaručíte, že nedojde k neúměrnému ovlivňování průběhu přípravy strategického dokumentu?

  10. Jakým způsobem bylo zhodnoceno plnění cílů Koncepce kultury v působnosti města, jejíž dlouhodobé cíle byly stanoveny do r. 2010? Kde je toto hodnocení dostupné?

  11. Proč dosud nebylo zajištěno předání kulturních zařízení s větší územní působností na vyšší územní celek, což město zmiňovalo už před rokem 2003? Jak probíhala příprava tohoto předání?

  Věříme, že příjmete naše pozvání k debatě nad tématy, která popisujeme v přiloženém Základním prohlášení iniciativy Brno kulturní. Podrobněji se o cílech a záměrech hnutí můžete dozvědět na www.brnokulturni.cz.

  Otevřený dopis zasíláme na vědomí zástupcům médií, všem zastupitelům měta Brna, příspěvkovým, nepříspěvkovým a neziskovým organzacím, dále také vzdělávacím institucím a dalším subjektům, které v Brně působí.

  V Brně dne 4. prosince 2011

  Za Brno kulturní

  Martin Bernátek, martin.bernatek@brnokulturni.cz, 739 989 706

  ///

  Základní prohlášení

  Brno kulturní

  Iniciativa za změnu financování kultury v Brně

  Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně. Kriticky navazuje na protesty proti krácení provozních příspěvků, které statutární město Brno požaduje po svých příspěvkových organizacích od září 2011.

  Jsme přesvědčeni, že vyhrocená situace posledních měsíců je důsledkem dlouhodobého nekoncepčního rozhodování a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky v oblasti kultury     a umění. Požadujeme proto systémové změny v podpoře a rozvoji kultury a umění    v Brně.

  Nová strategie pro kulturu by mohla současný stav změnit. Vznikající „Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace“ je závažným dokumentem a magistrát musí o jeho přípravě průběžně informovat. To se však neděje.

  Požadavky iniciativy proto jsou:

  1. Otevření diskuze nad přípravou Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace, části Rozvojových dokumentů Strategie pro Brno.

  2. Přehlednější a účinnější nakládání s prostředky v oblasti kultury a umění.

  3. Dialog o systémových změnách v kulturní politice města Brna mezi zástupci magistrátu, politických stran a představiteli všech oblastí kultury a umění v Brně.

  Iniciativa Brno kulturní apeluje na příspěvkové organizace v sociální oblasti, na neziskový sektor, akademickou obec i ekonomickou sféru, aby veřejně projevily své stanovisko k rozpočtovým krácením, pravidlům a koncepcím nakládání s veřejnými prostředky. Iniciativa Brno kulturní vyzývá veřejnost k připomínkování tohoto prohlášení.

  Martin Bernátek – teatrolog

  Vratislav Dostál – novinář

  Anna Durnová – vědecká pracovnice

  Petra Hlaváčková – kurátorka

  Tereza Freyová – pracovnice v sociálních službách

  Jiří Honzírek – režisér

  P. J. Kryštof – herec a režisér

  David Oplatek – sociální pracovník

  Pavla Spurná – kulturní manažerka


  Komentáře k článku: Za Brno kulturní

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,