Divadelní noviny Aktuální vydání 2/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

2/2020

ročník 28
21. 1.–3. 2. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Vyjádření k mediální kauze Egona Bondyho

  Naše studentka 3. ročníku oboru herectví (dále jen HDU) předvedla na otevřené hodině připravené dílo na veřejnou soutěž – Dny poezie v Poděbradech, které pedagogové HDU vyhodnotili tak, že tento konkrétní text není vhodný pro veřejnou prezentaci na střední škole, kde studují i nezletilí žáci. Takto to bylo vysvětleno studentce HDU, která byla současně vyzvána, aby se s tímto textem na soutěži neprezentovala jménem školy. Studentka neměla zakázáno studovat jmenovitě Bondyho, neměla zakázánu účast na soutěži, na soutěž odjela, soutěžila a získala cenu Českého rozhlasu.

  Profesorka, která tento výkon připravovala, dostala výtku a návrh na snížení osobního příplatku za nedodržení zásad výuky na HDU, čehož si byla plně vědoma. Sporný byl pouze výběr tohoto konkrétního textu, což jsem profesorce zdůraznil a vytkl jí, že nedoporučila studentce zmírnit text (je to přece jen montáž ze sbírky), či vybrat jiný text vhodný pro střední školu. Sama si byla vědoma, že text přesahuje určitou míru tolerance a také na to studentku důrazně upozornila. Tím, že nezasáhla včas, v období studia textu, postavila vedení oddělení i školy před hotovou věc.

  Po konzultaci s odborovou organizací jsem od zamýšleného finančního postihu vzápětí, ještě tentýž den, upustil. Později jsem vzhledem k vyhrocené situaci upustil i od výtky. Jako ředitel nesu odpovědnost před zákony, před svými kolegy, před našimi žáky a studenty, před jejich rodiči, před Českou školní inspekcí a před svým svědomím a nepřeji si, aby kauza byla neustále přiživována, aby naše škola byla očerňována v médiích, aby byla znevažována poctivá práce pedagogů a vynikající výsledky našich studentů. Proto jsem rozhodl tak, že uvedená profesorka již nemá sebemenší postih.

  Vedení školy se v žádném ohledu nezachovalo necitlivě vůči památce básníka Egona Bondyho.

  Vedení školy se zásadně distancuje od nařčení, že Egona Bondyho považuje za člena StB a nikdy a nikde se o tom nezmiňovalo.

  Vedení školy neřešilo v této souvislosti svobodu uměleckého projevu obecně, ale pouze vhodnost určitých pasáží básně Egona Bondyho pro nezletilé žáky a studenty v rámci střední školy.

  Vedení školy se zásadně distancuje od nařčení, že ve škole probíhá cenzura a existuje seznam „libri prohibiti“.

  Závěrem konstatuji, že mezi základní povinnosti zaměstnance patří jednat v zájmu svého zaměstnavatele a pedagog, stejně jako ředitel, má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se žáků a studentů. Proto v tomto prohlášení neuvádím jména osob.

  Děkuji vám za pochopení.

  MgA. Pavel Maňásek

  ředitel Konzervatoře Brno

  • Autor:
  • Publikováno: 24. května 2017

  Komentáře k článku: Vyjádření k mediální kauze Egona Bondyho

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,