Utrpení mladého Werthera

Zbožňování Lotty (Klára Anna Satinská) u Werthera (Michal Kraus) záhy přechází v urputné modlářství (v pozadí je Jan Burda coby Lottin ochranitelský manžel) FOTO PETR CHODURA

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte do původní velikosti.

Zavřít náhled a vrátit se zpět na článek.