Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Události z historie školy

  1945

  d dekretem prezidenta republiky číslo 127 Sb. byla zřízena Akademie múzických umění (AMU) v Praze; téhož roku podávají profesoři brněnské konzervatoře memorandum – podpořené stanovisky moravských měst, vysokých škol i institucí – s žádostí o zřízení AMU také v Brně

  12. září 1947

  d byl schválen zákon č. 168/1947 Sb. o založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně s odborem hudebním a dramatickým

  d při projednávání zákona byl schválen návrh poslankyně Pažoutové, aby akademie nesla jméno Janáčkovo

  1. října 1947

  d zahájila činnost hudební fakulta (23 posluchačů) – zakládající profesoři: Antonín Balatka, Gracian Černušák, Josef Jedlička, František Kudláček, Ludvík Kundera, Viktor Nopp, Vilém Petrželka, František Schäfer, Bohumil Soběský, Vilém Vaňura

  d organizační statut určoval základní oblasti studia: skladbu a dirigování, operní dramaturgii, režii a herectví, hudební teorii, hru klavírní, houslovou, hru na ostatní orchestrální nástroje, varhanní hru

  d operní a komorní zpěv a skladba se studovaly 10 semestrů, ostatní hudební obory 8 a dramatické 7 semestrů; studium na JAMU bylo zrovnoprávněno s ostatními vysokoškolskými studii

  d JAMU byly přiděleny budovy: Smetanova 14, Komenium v Kounicově 34, pojišťovna v Joštově ulici 2

  18. května 1948

  d akt slavnostního otevření Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

  d rektorem JAMU jmenován PhDr. Ludvík Kundera (1948–1961)

  25. června 1948

  d usnesením ministra školství, věd a umění se na JAMU otevírá dramatický odbor s obory režie a herectví

  d děkanem divadelní fakulty byl jmenován řádný profesor Masarykovy univerzity Frank Wollman, přední osobnost brněnské teatrologie

  1948 / 1949

  d základní obory studia na divadelní fakultě jsou: herectví, režie a od roku 1950 i dramaturgie a divadelní věda

  d na JAMU přednáší 27 profesorů a 10 lektorů; v tomto akademickém roce je 66 posluchačů na hudební fakultě a 19 na divadelní fakultě (celkem 85 studentů)

  d pro praktickou práci studentů dramatického oboru bylo zřízeno Divadelní studio v sále Nového domova v Gorkého ulici 43; první premiérou bylo pásmo K. Biňovce Na nás záleží (12. 2. 1949); následně je Divadelní studio JAMU umístěno v divadelní budově na Výstavišti

  1949

  d JAMU byla přidělena polovina budovy bývalého německého gymnázia na Komenského nám. 6, dále Komenium v Kounicově 34, místnosti v Joštově ulici 2; varhanní obor byl umístěn na konzervatoři na třídě Kpt. Jaroše 45

  1952

  d definitivní sídlo Divadelního studia JAMU – sál Marta v Bayerově 5; na stavebních úpravách se značnou měrou podíleli studenti herectví a režie Alois Hajda, Lubomír Kostelka, Vladimír Menšík, Jiří Tomek, Milan Vágner a další

  5. října 1952

  d otevření Divadelního studia v Bayerově ulici premiérou hry lotyšské autorky Anny Brodele Učitel Straume

  1954

  d založeno Operní studio JAMU z iniciativy Oty Zítka

  1959

  d vládní nařízení číslo 58/1958 zrušilo dělení JAMU na fakulty

  1961

  d Operní studio JAMU získalo sál v Husově sboru v ulici Sv. Čecha 35

  1965

  d druhá polovina budovy na Komenského nám. 6 předána JAMU, ve školní aule se začaly pořádat koncerty; vzniklo Studio soudobé hudby při katedře skladby a dirigování

  1966

  d ve struktuře školy jsou katedry a kabinety: skladby a dirigování, instrumentální, sólového zpěvu, operní režie a operního herectví, činoherního herectví a režie, kabinety teorie umění, kultury pohybu, marxismu-leninismu a jazyků

  1967

  d na JAMU poprvé probíhají Mezinárodní interpretační kurzy

  1969

  d byla ustavena katedra syntetických divadelních žánrů

  1971

  d z politických důvodů byli z funkcí odvoláni prorektoři Miloslav Ištvan a Marie Mrázková, školu musí opustit pedagogové Vlasta Fialová, Vítězslav Gardavský, Alois Hajda, Miloš Hynšt, Vojtěch Jestřáb, Bedřich Jičínský, Josef Karlík, Bořivoj Srba, Milan Uhde, Igor Zhoř

  1974

  d zavedeno dvouleté postgraduální studium činoherní režie

  1975

  d dokončena přestavba technického zázemí Komorní opery Miloše Wasserbauera

  d v rámci prováděné integrace se spojuje operní a činoherní režie do jedné katedry, operní herectví se vrací na katedru operního zpěvu

  1983

  d zahájena výuka oboru hra na bicí nástroje

  20. listopadu 1989

  d studenti JAMU se připojují k celostátní stávce studentů a divadelníků, koná se shromáždění studentů, pedagogů a pracovníků školy

  29. listopadu 1989

  d vzniklo Občanské fórum na JAMU; vrcholí studentské aktivity ve výjezdech do továren a škol; ustavena studentská rada JAMU

  1990

  d novou rektorkou byla zvolena Alena Štěpánková-Veselá

  d zahájena rekonstrukce Studia Marta

  21. dubna 1990

  d nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb. o obnovení členění JAMU na fakulty – hudební a divadelní; utvářením obnovované divadelní fakulty je pověřen Josef Kovalčuk

  d divadelní fakulta získává prostory v Burešově 20; na fakultu se vrací pedagogové propuštění na počátku sedmdesátých let, ale přicházejí i nové osobnosti, zejména ze studiových divadel

  1990 / 1991

  d vedle stávajících oborů činoherní herectví a činoherní režie se na divadelní fakultě otevírají nové studijní obory: muzikálové herectví, loutkoherectví, divadelní dramaturgie, scénografie, taneční pedagogika

  16. května 1991

  d slavnostní otevření Studia Marta v Bayerově ulici 5 po rekonstrukci

  d první festival Setkání divadelních škol – začátek každoročně konaného Mezinárodního festivalu vysokých divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

  1991 / 1992

  d novým studijním oborem na divadelní fakultě se stává rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika; na hudební fakultě obor hra na cembalo

  1992

  d první jednání o budově v Mozartově ulici 1 jako sídle divadelní fakulty (náhrada za objekt v Burešově ulici, plánované sídlo Nejvyššího soudu ČR)

  1. června 1992

  d zahájena rekonstrukce objektu v Mozartově 1

  28. září 1992

  d slavnostní otevření budovy divadelní fakulty v Mozartově ulici – zahájení akademického roku v nových prostorách

  1992 / 1993

  d otevření dalších studijních oborů na divadelní fakultě: dramatická výchova, divadelní manažerství a výchovná dramatika pro Neslyšící

  7. října 1993

  d udělen čestný doktorát JAMU Rudolfu Firkušnému (první čestný doktorát JAMU)

  1993 / 1994

  d otevření dalších studijních oborů na hudební fakultě: duchovní hudba a hudební manažerství; zahajuje se doktorské studium na divadelní a hudební fakultě

  1994

  d první ročník soutěže Leoše Janáčka na hudební fakultě

  1. listopadu 1995

  d slavnostní otevření rekonstruované budovy na Komenského nám. 6

  1. prosince 1995

  d první ročník Mezinárodního sympozia divadelní antropologie na divadelní fakultě

  1997

  d udělen čestný doktorát JAMU Ludvíku Kunderovi

  d zahájena výstavba prvních vlastních kolejí JAMU – Informačního, výukového a ubytovacího centra Astorka v ulici Novobranské 3

  d dokončena přístavba technického zázemí a zkušebních prostor Studia Marta

  1998

  d rektorát opouští budovu na Komenského nám. 6 a stěhuje se do zrekonstruovaných prostor v Beethovenově 2

  1999

  d slavnostně otevřeno Informační, výukové a ubytovací centrum Astorka v Novobranské ulici 3; do těchto prostor je přestěhována knihovna JAMU z Gorkého ulice

  d první zasedání patnáctičlenné Správní rady JAMU

  d na divadelní fakultě je otevřen nový obor jevištní technologie

  2000

  d inaugurace nové insignie JAMU (návrh a umělecké zpracování Otmar Oliva)

  2001

  d udělen čestný doktorát JAMU dramatiku Václavu Havlovi

  d inaugurace varhan na hudební fakultě – dílo německé firmy Fischer & Krämer

  2003

  d první ročník Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol

  2004/2005

  d otevřeny nové obory hra na kytaru (hudební fakulta) a klaunská scénická a filmová tvorba (divadelní fakulta)

  2008

  d rozšíření akreditace o studijní obory multimediální kompozice, hra na klavír a klavírní pedagogika (HF), audiovizuální tvorba a divadlo (DiFa)

  2010

  d na hudební fakultě je akreditován nový obor jazzová interpretace

  2012

  d otevřeno Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU v Orlí 19

  2013

  d novými obory na divadelní fakultě se stávají světelný design a taneční a pohybové divadlo a výchova

  2014

  d hudební fakulta rozšiřuje možnosti studia o obory hra na tubu a historická interpretace

  2015

  d divadelní fakulta akreditovala obor fyzické divadlo

  • Autor:
  • Publikováno: 21. března 2017

  Komentáře k článku: Události z historie školy

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,