Sergej Jurskij

V roce 1968 ve filmu Zlaté tele režiséra Michaila Švejcera FOTO ARCHIV

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte do původní velikosti.

Zavřít náhled a vrátit se zpět na článek.