3_Martin Františ%uFFFD%uFFFDk v kavárně Švandova divadla_foto Jiří Vaněk_repro zdarma

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte do původní velikosti.

Zavřít náhled a vrátit se zpět na článek.