Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2020

ročník 28
31. 3.–13. 4. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Smlouva s Českou televizí podepsána!

  V pátek 24. března byla Nová scéna ND svědkem slavnostního podpisu (za přítomnosti médií) mezi Petrem Dvořákem (generálním ředitelem ČT) a Janem Simonem (ředitelem Intergramu). Po třech letech jednání s HA uzavřely ČT a Intergram (zastupující hereckou a další profesní organizace) novou profesní smlouvu. Dohodly se na dalším nastavení podmínek při odměňování výkonných umělců. Smlouva nově zavádí princip smluvní volnosti, specifikuje modely odměňování pro jednotlivé žánry, nastavuje princip odměny u tzv. automatické reprízy či upravuje zvláštní podmínky pro vysílání ČT :D.

  Její podstatou je dohoda s výkonnými umělci, které Intergram zastupuje. Je dominantně o herecké obci (která se tím nejvýznamnějším způsobem podílí na prvovýrobě ČT) – pracuje však se všemi entitami výkonných umělců (s hudebníky, tanečníky a dalšími performery).

  Navazuje na tradici obdobných smluv s profesními organizacemi výkonných umělců založenou po roce 1991. Smlouva proto není imperativním závazkem jedné strany (ČT) vůči výkonným umělcům, ale prostorem pro vyvážené jednání o smluvním vztahu mezi producentem (ČT) a výkonným umělcem respektujícím smluvní volnost. Institut reprízného je adekvátním vyjádřením jiné formy „podílové odměny“ pro výkonné umělce po dobu trvání autorskoprávního vztahu. A na míře využití veřejné služby ČT veřejností mají výkonní umělci zásadní podíl. (Což soukromý producentský sektor není schopen v praxi adekvátně reflektovat.)

  Po celou dobu jednání o nové smlouvě jsem vnímal odhodlání všech stran najít rozumné řešení, což se nakonec také podařilo. Věřím, že aktuální dohoda přispěje k dlouhodobé stabilizaci celého audiovizuálního odvětví, říká P. Dvořák.

  Dohodou o podobě této smlouvy prokázalo vedení České televize respekt k tvůrčí obci. K práci těch, kdo po umělecké stránce přispívají ke kvalitě samotného obsahu veřejné služby. Tato smlouva potvrzuje existenci duševního vlastnictví jako nedílného atributu umělecké práce. ČT tím naplnila své poslání veřejné služby nejen obsahově, ale i v etické rovině, uvedl J. Simon.

  Prezidium Herecké asociace upřímně těší, že nebyla přerušena kontinuita dlouholeté spolupráce s ČT. Jejím hlavním smyslem je podpora všech systémových řešení poskytujících veřejnoprávním médiím adekvátní prostor TVORBĚ versus neviditelná ruka trhu. Kvalitní vlastní tvorba ČT je jedním ze způsobů naplnění veřejnoprávního poslání ČT.

  V tom si přirozeně rozumíme…

  Jiří Hromada

  www.hereckaasociace.cz


  Komentáře k článku: Smlouva s Českou televizí podepsána!

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,