02_06_fmt

Přebírám diplom absolventa filosofické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykovy univerzity) v Brně, červen 1966 Foto archiv autora

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte do původní velikosti.

Zavřít náhled a vrátit se zpět na článek.