Divadelní noviny Aktuální vydání 21/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

21/2019

ročník 28
10. 12.–23. 12. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Pražské granty pro rok 2017

  Výbor pro kulturu pražského zastupitelstva projednal na dubnovém zasedání materiál k vyhlášení grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2017. Termín uzávěrky grantů je 8. června. Některé změny či upřesnění stojí za pozornost.

  Marie Reslová

  Kulturní časopisy, které balancují už dlouho na hraně života a smrti – mimo jiné Divadelní noviny –, upínají léta naději k tučnému budgetu, který Praha dává k dispozici na kulturní granty. Stále tu byla malá šance, že by se grantový systém, který se dosud možnosti dofinancování jejich napjatých rozpočtů bránil, mohl přece jen otevřít a doplnit jediného pravidelného donátora v této oblasti, jímž je ministerstvo kultury.

  Skomíravé světýlko naděje, zdá se, definitivně zhaslo. V oblasti literatury upřesňujeme, že podle nařízení Evropské komise je vyloučeno podporovat vydávání novin a časopisů (dříve byla formulace „periodický tisk“, stojí ve výše zmíněném materiálu.

  Skončí také kritizovaná anonymita externích hodnotitelů projektů v grantovém řízení. Odbor kultury navrhuje povinné zveřejnění jejich jmen. Kontrola veřejnosti je nutná z důvodu, že se jedná o rozdělování veřejných finančních prostředků, stojí ve zdůvodnění odboru kultury. Je skutečně s podivem, že na tuto samozřejmost loni zapomněl.

  V oblasti divadla se jedná o deset odborníků, které si ke spolupráci vybrali (nebo vyberou) členové grantové komise Daniel Přibyl a Vlastimil Ježek. Jejich identita v minulém roce zůstala utajena, nicméně Vojtěchu Varyšovi, který o jejich jména magistrát požádal podle zákona 106 o poskytování informací, je úřad sdělil. S jeho svolením je zveřejňujeme. Jednak proto, že se zčásti jedná o jména překvapivá nebo širší divadelní veřejnosti neznámá, a také proto, že s nimi členové grantové komise počítají i pro tento rok, jak DN sdělil Daniel Přibyl: Byli jsme s kolegou Ježkem s jejich prací velice spokojeni, tvoří názorově různorodý a odborně fundovaný tým, rádi bychom jej tak zachovali i pro další rok, ovšem bude záviset na rozhodnutí jednotlivých členů, zda budou pokračovat.

  V minulém roce divadelní projekty posuzovali: Štěpán Otčenášek, Zdeněk Tichý, Jakub Škorpil, Eva Kyselová, Gabriela Petráková, Jana Slouková, Olga Šubrtová, Kateřina Lešková Dolenská, Michal Lázňovský ml. a Luděk Horký.

  Na červnovém zasedání by grantová komise měla rozhodnout o poměru, ve kterém se rozdělí celkový objem finančních prostředků v grantovém systému mezi jednotlivé umělecké obory. Ten totiž není pevně stanoven a komise se na něm musí každý rok znovu shodnout. Finance pro divadelní granty až dosud násobně převyšovaly částky určené na literární, filmové, výtvarné či hudební projekty. Loni na podzim se grantová komise shodla, že o tomto poměru otevře letos důkladnější debatu, přičemž nepředpokládám, že by divadlo nějak tratilo, komentoval záležitost Daniel Přibyl. Rozhodování komise by mohla ovlivnit také analýza potřebnosti jednotlivých oborů kultury, jejíž zpracování magistrát zadal ke zpracování Institutu umění – Divadelnímu ústavu.


  Komentáře k článku: Pražské granty pro rok 2017

  1. Šárka Maršíková

   Profilový obrázek

   Podle harmonogramu grantového řízení
   je termín odevzdání grantů do 15. června. http://kultura.praha.eu/public/af/50/2f/2177216_658201_HARMONOGRAM_GR_KUL_2017.pdf

   12.05.2016 (15.45), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,