Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Petr Janyška vedoucím Českého literárního centra

  Na základě rozhodnutí ministra kultury České republiky o zřízení Českého literárního centra vyhlásila Moravská zemská knihovna výběrové řízení na pozici vedoucího ČLC. Do výběrového řízení se přihlásilo pět zájemců.

  Petr Janyška. FOTO KAREL CUDLÍN

  Komise, kterou sestavila Moravská zemská knihovna z předních osobností zajišťujících literární provoz a orientujících se v problematice mezinárodní kulturní výměny, českého i zahraničního literárního života, doporučila řediteli Moravské zemské knihovny dva kandidáty. Na základě osobního pohovoru s oběma kandidáty se ředitel Moravské zemské knihovny rozhodl jmenovat do funkce vedoucího Českého literárního centra pana Petra Janyšku.

  Petr Janyška. FOTO archiv

  Petr Janyška stál u vzniku celé řady kulturních institucí a programů. V devadesátých letech se podílel na formování nezávislé české žurnalistiky i české diplomacie. Jeho zásluhou například jako velvyslance v Paříži došlo k rozvoji kulturně-diplomatických vztahů s Francií a k obrovskému rozvoji kulturních aktivit v Polsku v době jeho působení jako ředitele Českého centra ve Varšavě. Tato jeho mise končí v lednu 2017 a pan Janyška tak bude moci plynule přejít na pozici vedoucího ČLC.

  Petr Janyška má mimořádné zkušenosti v oblasti kulturní práce i v zastupování zájmů českého státu v zahraničí. Jeho současné aktivity na poli kulturní výměny a jeho výjimečné pracovní nasazení jsou příslibem proaktivního přístupu ČLC k prezentaci české literatury a knižní kultury. Jako ředitel Moravské zemské knihovny chci říci, že jsem rád, že takto silná a všeobecně respektovaná osobnost se stane první tváří vznikajícího literárního centra a pomůže profilovat jeho budoucí podobu.

  prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Moravská zemská knihovna, ředitel

  ///

  Petr Janyška. FOTO archiv

  Petr Janyška se narodil v r.1953, vystudoval na Filosofické fakultě University Karlovy překladatelství a tlumočnictví (angličtinu, francouzštinu), v r. 1989 obdržel doktorát z traduktologie.

  Překladatelstvím se živil až do r. 1989 (přeložil několik knih, operní libreta, filmové scénáře a  technické texty, titulkoval filmy). Podílel se rovněž na Velkém česko-francouzském slovníku, vedl seminář simultánního tlumočení, přispíval do samizdatu.

  V r. 1989 byl činný v Koordinačním centru Občanského fóra, zorganizoval přivezení a s filmařem I.Ševčíkem uvedení filmu Doznání (o československých politických procesech 50.let, podle knihy A.Londona) v kinech a v televizi, otitulkoval jej, od režiséra Costy Gavrase získal práva pro nově vzniknuvší Svaz filmařů FITES.

  V r. 1990 začal novinářskou dráhu,  spoluzakládal týdeník Respekt, byl zástupcem šéfredaktora. Inicioval rovněž televizní debatní pořad Respektování věnovaný palčivým společenským tématům. V r. 1992 přešel do Lidových novin jako zástupce šéfredaktora, zároveň vedl českou verzi Středoevropských novin (spolu s MR, PR, SR) a světovou přílohu World Media. Jako novinář sjezdil mnoho států.

  V r. 1995 začal pracovat v diplomacii jako rada na velvyslanectví v Paříži, po návratu v r. 1998 jako ředitel odboru Západní Evropy na MZV. V letech 1999-2003 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ve Francii, věnoval se intenzivně vytváření pozitivního image ČR a přípravě přijetí do EU. Podílel se na organizování České kulturní sezóny 2002 (největší přehlídky českého umění ve Francii vůbec), organizoval ve francouzském Senátu mezinárodní kolokvium „T.G.Masaryk, evropský intelektuál v politice“. Spolupodílel se na rekonstrukci budovy velvyslanectví na avenue Floquet.

  Po návratu domů se opět ujal vedení odboru Západní Evropy, kladl důraz na kulturní rozměr: přispěl např. k zapůjčení největšího evropského rukopisu Codex Giga ze Švédska do Prahy. Zároveň přednášel na FSV UK o politické Francii, psal články.

  Od r. 2006 byl velvyslancem a stálým představitelem ČR při Unesco. Od roku 2012 byl ředitelem Českého centra ve Varšavě.

  Kromě množství článků v českém a zahraničním tisku a překladů publikoval knihu Znovunalezená Evropa: mezi Prahou, Paříží a Bruselem (Editions de l´Aube, Francie, 2004) a několik větších kulturních esejů v Lidových novinách, Literárních novinách, Dějinách a současnosti.

  Je nositelem dvou francouzských vyznamenání: Státního řádu za zásluhy (velkorytíř) a Řádu umění a literatury (rytíř), komandérem burgundského Bratrstva rytířů koštéřského šálku.

  • Autor:
  • Publikováno: 30. prosince 2016

  Komentáře k článku: Petr Janyška vedoucím Českého literárního centra

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,