Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Ozvěny Valné hromady HA

  Pražský Činoherní klub se v neděli 18. května 2014 stal dějištěm Valné hromady Herecké asociace. Tentokrát mimořádně významné. Nebyla jen výročním mezníkem. Měla za úkol bilancovat celé uplynulé funkční období prezidia HA a nastínit perspektivu do dalších let, zvolit prezidium nové a také prezidenta (výsledky voleb viz usnesení v minulém čísle DN).

  Úvodem stávající (a později znovuzvolený) prezident Jiří Hromada přednesl zprávu o činnosti HA za dobu od poslední valné hromady v roce 2013: Členská základna se rozšířila o téměř 100 nových členů. Hospodaření je pravidelně vyrovnané – úspory umožňují rozšířit spektrum působnosti HA. Zdůraznil spolupráci s představiteli politických (proběhla jednání s prezidentem republiky, předsedy vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu a několikrát s novým ministrem kultury) a odborových orgánů (ČMKOS) o zlepšení postavení kultury a v tomto kontextu i divadla v ČR. Posunuly se i výsledky právních jednání HA (zákony o kultuře, veřejnoprávních institucích a o divadle).

  Velkou pozornost věnuje prezidium HA nastupující herecké generaci (besedami v uměleckých školách) a péči o seniory (s Nadací Charta 77 je připravován Dům čtyř múz – pro osamělé herce). Dále informoval (spolu se Z. Hruškou, šéfem dabingové sekce) o složité situaci v dabingu a možnosti zastupování agenturou, aby se zastavil propad kvality dabingu a jeho honorování.

  S neskrývanou radostí oznámil prodloužení smlouvy HA s marketingovým partnerem, firmou TELEAXIS Petera Kovarčíka o financování Cen Thálie na další čtyři roky. Následně na místě J. Hromada a P. Kovarčík tuto smlouvu podepsali. Ten – a také ředitel Intergramu Ing. Martin Mařan – pak valnou hromadu pozdravili krátkými projevy.

  HA se i nadále bude spolupodílet na ocenění mladých talentů v rámci Poděbradských dnů poezie a Novoměstského hrnce smíchu, dabingového mistrovství udělením ceny F. Filipovského v Přelouči a zasloužilých seniorů, kterým každoročně Nadace život umělce na návrh HA uděluje Senior Prix.

  Velkou pozornost HA věnuje české divadelní síti. Při jednání se zřizovateli a šéfy divadel brání jejímu rozpadu a tendenci přetransformovat stálé soubory na stagiony. Uzavíráním kolektivních smluv se snaží vylepšit pracovní podmínky hereckých souborů. A konečně členstvím a spoluprací s celosvětovou hereckou organizací (FIA) získává HA inspiraci k ověřeným postupům, které v demokratické Evropě vylepšily postavení herců a udržely tradiční kvalitu herecké profese.

  Pokud jde o stanovy, nejpodstatnější změnou v nich je prodloužení funkčního období pro prezidium i prezidenta z dosavadních dvou let na čtyři a dále přímá volba prezidenta aklamací všech účastníků valné hromady. Mezi příspěvky, které zazněly v diskusi, vzbudil pozornost návrh uskutečňovat v budoucnu volby korespondenčním způsobem, aby se na nich mohli podílet i členové, zvláště mimopražští, kterým pracovní povinnosti neumožní zúčastnit se valné hromady.

  Herecká asociace si za poslední léta získala důvěru i kredit ve společnosti – doufejme, že ve prospěch divadla a především diváků.

  Jaroslav Someš

   


  Komentáře k článku: Ozvěny Valné hromady HA

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,