Divadelní noviny Aktuální vydání 21/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

21/2019

ročník 28
10. 12.–23. 12. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Nepojištění herci riskují…

  Právník HA pokaždé, když konzultuje s herci texty smluv s audiovizuálními produkcemi, nabádá: Trvejte na pojištění… Většinou to herci hodí za hlavu. Neuvědomují si, že veškerou odpovědnost za svá případná zranění při natáčení, nebo za škody způsobené druhým, přebírají na sebe. Na „place“ není nikdo, kdo by se staral o bezpečnost a ochranu zdraví při natáčení. Setkal jsem se s MgA. T. Pakem (přednáší problematiku pojištění na FAMU), který se od revoluce touto problematikou zabývá, aby nás informoval, jaká je aktuální situace. Dozvěděl jsem se toto:

  Od roku 1989 došlo v mnoha oblastech k významnému vývoji z hlediska bezpečnosti práce a předcházení škodám (nový zákoník práce, nový občanský zákoník a výroky soudů, které mění vnímání odpovědnosti za způsobenou škodu a výši odškodnění). Tyto změny se postupně stávají součástí obchodních zvyklostí. Bohužel audiovizuální tvorba zůstala stranou tomuto trendu a „jede stále ve starých předlistopadových kolejích“. Vzhledem k tomu, že postavení členů štábu při natáčení je postavení fyzických osob dle nového znění občanského zákoníku – za veškeré škody, které při natáčení způsobí, je každý hmotně zodpovědný sám.

  (Viz nešťastný případ herce, který v průběhu natáčení seriálu zranil při ztvárnění své role, čtyři členy štábu.) Podle současného právního stavu věci je za nehodu primárně, bohužel, zodpovědný ten, kdo ji způsobil, a to bez ohledu na to, zda se tak stalo při ztvárnění role a ačkoli postupoval podle instrukcí režiséra. Hrozí tak nejen úhrada vysokého odškodnění zraněným (přitom herec nemá možnost se ujistit, že proti takovým škodám je produkce pojištěna), ale, bohužel, i případný trestněprávní postih.

  Stejně tak nemají členové štábu ani výkonní umělci žádné informace, zda jsou chráněni odpovídajícím pojištěním pro případ úrazu, který si při natáčení způsobí nebo je způsoben jim. (Je třeba upozornit na to, že společnost s ručením omezeným lze založit s minimálním majetkem, a vymáhání případných náhrad se proto následně může ukázat jako beznadějné.)

  Na FAMU – katedře produkce připravujeme v kooperaci s profesními organizacemi změny v těchto zvyklostech. Věříme, že to povede v budoucnu k tomu, že i filmová tvorba u nás se zmodernizuje a zohlední právní rámec 21. století.

  Je neuvěřitelné, jak jsme v naší zemi nepoučitelní, ačkoli máme tolik možností inspirovat se u našich sousedů z EU. Věřím, že spolupráce HA s FAMU bude hercům užitečná.

  Jiří Hromada

  www. hereckaasociace.cz


  Komentáře k článku: Nepojištění herci riskují…

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,