Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Nejdůležitější investicí ministerstva kultury je ta do živé kultury

  Naše Asociace nezávislých divadel vznikla v polovině roku 2016. Motivací byla potřeba vlastní profesní platformy, kde bychom společně řešili důležité otázky, které nás – provozovatele divadel v nestátní neziskové formě – pálí.

  Jaké je nejdůležitější téma, které nás momentálně zaměstnává? Nejaktuálnější jsou – celkem pochopitelně – veřejné finance, granty. Všechna divadla získávají podíl veřejných financí do svého rozpočtu jejich prostřednictvím. Ale právě veřejná správa si neuvědomuje, jaký podíl na kulturním prostředí nestátní neziskový sektor má. Stále přetrvává zavedený systém, že kulturu vytvářejí státní příspěvkové organizace a dost. Grantový systém často představuje jen jakési kapesné na volnočasové aktivity nějakých nezařazených umělců. Přitom druhý pilíř kultury, který právě náš sektor tvoří, dělá tomu státnímu nejen zdatnou a zdravou konkurenci, ale doplňuje jej o spoustu vlastností, které ten druhý mít ze své podstaty nemůže. A pak si spočítáte, že ministerstvo kultury na všechny divadelní granty nedá snad ani 4 % z toho, co přispívá každý rok Národnímu divadlu. (A to netvrdím, že ND je kdovíjak přefinancované.) Jen pro představu, v letošním roce bylo pouze v divadelním výběrovém dotačním řízení více než 180 žádostí.

  Zrovna rozpočet MK ČR nás zaměstnával v poslední době velmi. Jeho návrh na rok 2019 byl právě pro grantovou politiku… řekněme bezohledný. Ač celkový rozpočet ministerstva meziročně narostl, kapitola živého umění byla oproti předchozímu roku ponížena. Důvodem bylo především programové nařízení vlády o potřebě kapitálových investic. Začali jsme tak s kolegy doslova bombardovat ministerstvo s heslem, že nejlepší investicí je právě ta do živé kultury, a hrozit na všechny strany, že nebude na co se do těch nově postavených a rekonstruovaných nemovitostí chodit dívat. Protože pokud nebudou finance na tvorbu, nebude vlastně do čeho investovat. Živá kultura vytváří obsah paměťových institucí. Samotná obhajoba živé kultury se poslední dobou stala jedním z největších témat naší činnosti. Využíváme k této obhajobě jednání tripartity, veškeré možné kanály přes kulturní podvýbor poslanecké sněmovny až po přímé jednání napřímo s ministerstvem kultury. Děláme vše pro to, aby si politici tato fakta uvědomili a pokusili se co nejdříve nějaké změny ve prospěch živého umění udělat.

  Navíc nyní dochází k poměrně razantnímu navýšení mzdových prostředků pro zřizované kulturní instituce, zvyšování platů. Ve chvíli, kdy zřizovaná divadla budou mít takto výrazně navýšené mzdy, tak ta nezřizovaná budou muset rovněž přistoupit k navýšení této výdajové stránky. V tomto kontextu se ale na naši nezávislou scénu opět nemyslí. Tím se ještě více rozevírají nůžky mezi státní a neziskovou sférou a podmínky tvorby jsou na zcela jiné úrovni.

  Obávám se, že pokud to takhle půjde dále, znamená to zásadní ránu pro náš sektor. Stát by si měl uvědomit, že veřejnou správou nezřizované instituce jsou velice důležitou součástí naší kulturní nabídky a vůbec místního kulturního prostředí. Nebudeme se vymezovat proti státním divadlům. Dělají povětšinou skvělou práci za složitých podmínek. Ale my se stále musíme prát za naše místo na slunci a tím ke srovnání s kolegy občas dojít musí. Nezávislá divadla, ať už zastoupená naší asociací, nebo někým jiným, dokážou přes mnohdy svízelné podmínky udělat obrovský kus práce. A to nejen v rámci České republiky. Jsou – a to ve větší míře než divadla zřizovaná – výraznou reprezentativní složkou směrem do zahraničí. Je tam velká míra efektivity, přirozené vícezdrojové financování. Vše, o čem se mluví jako o důležitém, nezisková sféra splňuje, a to v míře poměrně zásadní. Veřejná správa to však bohužel zatím nevidí.

  Nakonec k navýšení grantových prostředků na tento rok došlo. Pochází z nespotřebovaných zdrojů minulého roku. Je to skvělé, ale co když se příští rok vše spotřebuje?

  Dodatek šéfredaktora DN: Stejné je to s nezbytným navýšením provozních výdajů a zejména „platů“ v odborných médiích, jinak brzy nebude kam psát.


  Komentáře k článku: Nejdůležitější investicí ministerstva kultury je ta do živé kultury

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,