Prodaná nevěsta

Komedianty nahradili opičáci na trampolínách, přihlížejí Principál (Jaroslav Březina), Esmeralda (Maria Kobielska) a Vašek (Josef Moravec). Národní divadlo poskytlo jen snímky promíchaných alternací, třeba premiérového Jeníka ani na jedné z nich FOTO ZDENĚK SOKOL

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte do původní velikosti.

Zavřít náhled a vrátit se zpět na článek.