Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  J. Slánský: Napadají nás ty nejhorší scénáře

  Začátek divadelních prázdnin zaměstnancům Městského divadla Kladno a Divadla Lampion tentokrát nepřinesl mnoho pozitivního: 1. července 2019 odvolala Rada města Kladna Jana Krafku, jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o., která dotyčné scény spravuje.

  Následující den, tedy dnes, město zorganizovalo tiskovou konferenci, ale zástupci kladenských divadel k účasti vyzváni nebyli. Svůj postoj k rozhodnutí radnice vyjádřili v prohlášení (k přečtení zde), v němž mimo jiné upozornili na absenci jakékoliv komunikace ze strany městské rady týkající se Krafkova odvolání. Uměleckému šéfovi Městského divadla Kladno Jaroslavovi Slánskému jsme proto prostřednictvím rozhovoru nabídli prostor, aby se k situaci vyjádřil.

  Jaroslav Slánský: Napadají nás ty nejhorší scénáře

  Jaroslav Slánský se stal uměleckým šéfem Městského divadla Kladno v roce 2016. Foto archiv MD Kladno

  Kdy jste se dozvěděl, že vedení města Kladno zamýšlí k 1. červenci 2019 odvolat jednatele Městského divadla Kladno a Divadla Lampion Jana Krafku?

  V úzkém vedení jsme se to dozvěděli ve středu 26. června, nikoliv však oficiální cestou, ale z webu a z různých kuloárních informací. Bráníme se tedy něčemu, co mělo vzniknout tajně. Radnice jednání načasovala příhodně na začátek divadelních prázdnin, kdy pro nás bylo mnohem těžší semknout se a zareagovat. Vzhledem k neoficiální povaze informace jsme se rozmýšleli, zda to nenechat prozatím v tajnosti a čekat, co se stane. Jenže mezitím se na sociálních sítích rozběhla o tomto úmyslu diskuse. Z úcty k zaměstnancům – a teď nemluvím pouze o hercích – bylo tedy jediným správným krokem jít s pravdou ven.

  O nás bez nás. V českém divadle se to neděje poprvé. K takovému zásadnímu rozhodnutí nicméně muselo vedení města dospět postupně. Zaznamenali jste už dřív nějaké signály, že jsou s panem Krafkou nespokojeni?

  Byl to postupný proces. Po komunálních volbách v říjnu 2018 se zcela proměnilo složení městského zastupitelstva. Ačkoliv zvítězila Volba pro Kladno tehdejšího primátora Milana Volfa, druhá ODS vytvořila koalici s uskupením Kladeňáci, hnutím ANO a s SPD a získala většinu. Primátorem byl zvolen Dan Jiránek z ODS. Mám pocit, že stávající koalici stmeluje jen opoziční postoj vůči panu Volfovi. Zatímco předchozí vedení divadlu na Kladně vždy přálo, nyní cítíme tlak z mnoha stran. Někteří zastupitelé se netajili s názorem, že nejlepším řešením by bylo udělat z divadla stagionu.

  Bývalý jednatel společnosti Divadla Kladno, s.r.o. Jan Krafka. Foto archiv MD Kladno

  Zdá se, že jde hlavně o peníze a o politiku. Vedení města odůvodnilo odvolání pana Krafky nespokojeností v manažersko-ekonomické oblasti. Hlavním problémem podle nich byla narůstající ztráta společnosti.

  Způsob, kterým vedení města operuje s pojmem ztráta, je bohužel velmi zavádějící. Převedeno do praxe, přitom nejde o nic jiného než o výši dotace, kterou město divadlu fungujícímu jako společnost s ručením omezeným poskytne. Městu tedy jde hlavně o snížení dotace, což ale bude únosné pouze tehdy, zvýšíme-li svou ekonomickou soběstačnost. Háček je v tom, že dotaci na letošní rok zastupitelstvo města schválilo a my jsme s ní do konce roku schopni vyjít. Tudíž by bylo fér, aby diskuze o snížení našeho rozpočtu vznikla až nad rozpočtem dalším. A vedení města by také mělo přihlédnout k tomu, že na jejich požadavky reagujeme.

  Jak? První tisková zpráva týkající se zvažovaného odvolání zveřejněná na stránkách města 28. června zmiňovala, že došlo ke snížení mezd a odměn zaměstnanců. V druhé tiskové zprávě zveřejněné 1. července po odvolání Jana Krafky se hovoří už jen o odměnách.

  Ke snížení platů nedošlo, odměn se to bohužel dotklo. Druhá zpráva byla upravena, protože si uvědomili tu lež. Neustále vlastně mění argumenty. Město ale zapomnělo zmínit, že nám po říjnových volbách přibylo devět zaměstnanců z města, kteří předtím spadali právě pod radnici – uklízeči, správce budovy, vrátní. Ale budova je stále ve vlastnictví města. Začalo k nám chodit mnohem víc lidí, takže si můžeme dovolit postupně stáhnout některé billboardy a ušetřit za propagaci. Změny směřující ke snížení nákladů samozřejmě nejde provést za jeden měsíc, spíše v horizontu více měsíců a let. Ale i kdyby se nám to povedlo, není naším cílem snižovat rozpočet, ale tlačit na zvýšení platů či odměn. Obzvlášť technikům, rekvizitářům, garderobiérkám a dalším chceme a potřebujeme přidat, ačkoliv nejsme povinni dodržovat nařízení státu o zvýšení platů státních zaměstnanců. Nechceme ušetřit a být za to de facto potrestáni snížením rozpočtu. Chceme si vydělat víc, abychom mohli dát adekvátní platy zaměstnancům.

  Městské divadlo Kladno se po krizi způsobené vleklou, skoro šest let dlouhou rekonstrukcí historické budovy, během níž sdílelo hrací prostory s Divadlem Lampion, konečně postavilo na nohy. Nesouvisí s tím i to, že se náklady Divadel Kladno s.r.o. od roku 2016, kdy se činoherní scéna nastěhovala zpět do zrekonstruované budovy, postupně zvýšily o oněch 25 milionů, které městu tak pijí krev?

  Samozřejmě, během rekonstrukce jsme s Divadlem Lampion hráli v jedné budově, provoz byl tudíž levnější, a soubor byl navíc velmi poddimenzovaný, respektive zaměstnanecká základna byla poddimenzovaná ve všech složkách. Po rekonstrukci jsme do angažmá přijali další herce, druhou dramaturgyni, znovu se obnovila krejčovna, přijali jsme také více lidí do dílen. Výroba ve větším divadle je též nákladnější a můžeme dělat i větší inscenace. Krejčovna i dílny se navíc dnes těší výborné pověsti, čehož hodláme využít – chceme přijímat zakázky i od jiných divadel.

  Budova divadla v době rekonstrukce, duben 2014. Foto archiv DN

  Navrhlo vám město konkrétní kroky, jak ztrátu snížit?

  Ano, ale některé úspory by rozpočet moc nevylepšily. Spíše začaly od některých radních padat vskutku nesmyslné dotazy, které odhalily, jak moc místní politici divadlu rozumí. Vyptávali se, co se u nás dělo na Silvestra, že parkovalo odpoledne tolik aut před divadlem, jako by nás snad podezřívali, že jsme zorganizovali soukromou akci – přitom jsme hráli silvestrovské představení –, a proč nehrajeme v sobotu a podobně. Kdyby k nám někdy zašli, věděli by, že v sobotu jsou premiéry, Noc divadel, Divadelní ples či Den otevřených dveří, nemluvě o tom, že v sobotu také pravidelně probíhají technické a osvětlovací zkoušky a samozřejmě i běžná představení. Pan primátor nás také neustále srovnává s Městským divadlem v Mladé Boleslavi, jenže tam je zásadní rozdíl: společnost Divadla Kladno s.r.o. zastřešuje divadla dvě. Do boleslavského divadla chodí více diváků, protože jeho tradice je silná, zatímco my jsme v roce 2016 vlastně museli začínat znova. Předplatné jsme například rozjížděli od nuly. Další věci ale rozporujeme nebo se snažíme hledat cestu, jak dále některé náklady snižovat.

  Dle tiskové zprávy z 1. července město panu Krafkovi nabídne funkci personálního ředitele. Je vám známo, co takový post bude v praxi obnášet?

  Nikdo nám nevysvětlil, jaké by měly být kompetence personálního ředitele. Mně se zdá, že by zčásti suploval pozici uměleckého šéfa, zčásti šéfa provozu – jinými slovy, je to funkce naprosto zbytečná. Znamenala by jen další náklady navíc. Dnes jsem se na to ptal osobně pana primátora, nebyl schopen odpovědět.

  Tisková zpráva z 1. července také cituje následující výrok primátora Dana Jiránka: „Velmi si vážíme profesionálního přístupu a uměleckého přínosu Jana Krafky /…/ Uvědomujeme si, že divadlo není jen o číslech. Chceme tedy více využít jeho potenciálu ve funkci personálního ředitele uměleckých souborů Městského divadla Kladno a Divadla Lampion a samozřejmě herce.“ Nepůsobí „uklizení“ pana Krafky na nový post personálního ředitele trochu jako úlitba, jak si proti sobě nepoštvat veřejnost?

  Jak jsem již řekl, z koalice jsme zaznamenali i hlasy, že by bylo nejlepší, kdyby se Městské divadlo Kladno stalo stagionou. Opět to není oficiální tok informací, ale samozřejmě nás zákonitě napadají i ty nejhorší scénáře. Klidně se může stát, že pana Krafku nechají předat jednatelství – což není tak jednoduché –, poté jej odstraní i z funkce personálního ředitele, tento post opět zruší, dojde k opětovné změně struktury společnosti a může to celé být vykročení směrem ke stagioně. Zásah v tuto dobu opravdu může narušit stabilitu naší instituce. Pan primátor nechce a asi ani nemůže pochopit, že jsme zvyklí pracovat jako tým, ne jako koaliční partneři. Přes tři roky se snažíme přesvědčit a budovat silné regionální divadlo se vším všudy. To zkrátka nějakou dobu trvá. Diváci se naučili chodit na místní herce a Divadlu Lampion se též velmi daří.

  Nejoblíbenější inscenací sezony se v divácké anketě stala komedie Hra, která se zvrtla v režii Jaroslava Slánského. Vpravo Jiří Š. Hájek, vlevo Jan Krafka, který byl zvolen nejoblíbenějším hercem. Foto archiv MD Kladno

  Radnice slibuje, že nový jednatel bude vybrán na základě výběrového zřízení. Panu Krafkovi i vám mnozí vytýkali, že jste byli dosazeni primátorem Volfem, aniž by proběhlo transparentní výběrové řízení.

  Konkurz na nového uměleckého šéfa, který rychle vyhlásila bývalá jednatelka Blanka Bendlová po odchodu Daniela Přibyla, byl překotný, posléze byl zrušen, a to ze zákona. Nebyl totiž vůbec čas, divadlo by do té doby mohlo přestat existovat. Společně jsme se dohodli, že budu jmenován. Musel jsem rychle vybudovat nový soubor, dramaturgický plán, též připravit alespoň krátký zkušební provoz v nové zrekonstruované budově a přijmout další zaměstnance. Skutečně se nedalo na nic čekat. Do té doby probíhaly neustálé výměny uměleckých šéfů. Paní Bendlová je vyměňovala, jak se jí zachtělo, jednoduše řečeno. V tu chvíli byla pověst divadla velmi narušena a bylo třeba jednat. Když se situace trochu uklidnila, byla nutná změna, dle mého mínění i na postu ředitele. Nebudu popírat, že zvolení pana Krafky vyvolalo pochyby, že jsme nasazeni na zavření divadla a posluhování radnici, to jsme ale snad svou prací již vyvrátili. Proto nyní jakožto zaměstnanci tvrdíme, že divadlo je dobře nastavené, vykazuje úspěchy, a nebyl tedy důvod k jakékoliv změně na postu jednatele. Děláme chyby, to je jasné a přirozené, ale rozhodně neohrožujeme stabilitu divadla a svou práci odvádíme nejlépe, jak dovedeme.

  Funkcí jednatele bude prozatím pověřen primátor Dan Jiránek. Měl jste s ním schůzku. Jak probíhala, došli jste k něčemu?

  Byl to pro mě šok a odcházel jsem ze schůzky dost rozladěný. Už to, že rada města jmenovala primátora prozatímním jednatelem je pro mě neakceptovatelné. Nezná souvislosti, nemá žádné tušení o chodu divadla, je jen politickou figurkou v apolitické instituci. Velmi se v pohledech míjíme. Koalice je velmi nesourodá, kulturu spoluvede pan Oldřich Černý z SPD, což je pro mě důvod k pohotovosti. Navíc se o naše divadlo vůbec nezajímá. I toto jsme s panem Jiránkem probírali. S ekonomickými výtkami nesouhlasím, on nesouhlasí se mnou a vzhledem k načasování celé události u mě ztratil veškerou důvěru. Bude pro mě velmi těžké pokračovat. V minulém volebním období měla ODS a ANO své zástupce v Dozorčí radě a nikdy nevznesli jedinou námitku, že by pan Krafka vedl divadlo manažersky špatně. Výroční zprávy též vzali na vědomí a audity jakbysmet.

  Kladenský primátor Dan Jiránek z ODS. Foto archiv ODS Kladno

  Tušíte jména kandidátů na pozici jednatele?

  Podle kuloárů je horkou kandidátkou Irena Žantovská, což by ukazovalo na propojení s politickými kruhy – starou ODS, ANO a SPD. Nechci to zatím moc rozvádět, uvidíme, co se stane.

  Jak hodláte nyní zareagovat, když už je odvolání Jana Krafky definitivní?

  Doufám, že definitivní není, dá se to ještě revokovat. Zvažujeme petici proti odvolání Jana Krafky a další kroky. Snažíme se pana primátora přesvědčit, že krok ze strany radnice byl zbytečný, nečestný a nešťastný. Určitě budeme veřejnost informovat. Nesmírně si vážím podpory všech zaměstnanců, nejen uměleckého souboru, jak teď bývá nepřesně zmiňováno. Radnice si myslela, že budeme všichni na dovolené, ale mnozí svůj odjezd posunuli a snaží se bojovat. A především se skláním před deklarovanou podporou diváckou, je to krásný pocit, proto mám ještě sílu s politiky bojovat. Musím říci, že krok radnice nás zatím mezi zaměstnanci ještě více spojil. Za to panu primátorovi a městské radě moc děkuji.

  ///

  Více na i-DN:

  Kladenská radnice likviduje Městské divadlo?

  Prohlášení kladenských divadel k odvolání jednatele Jana Krafky

  Jednatel Divadel Kladno, s.r.o. odvolán


  Komentáře k článku: J. Slánský: Napadají nás ty nejhorší scénáře

  1. Štěpánka Haklová

   Profilový obrázek

   Z celého srdce děkuji panu Slánskému
   a všem, kteří bojují za naše kladenské divadlo. Pan Krafka a pan Slánský udělali obrovský kus práce. Vzkřísili divadlo z popela. Mají velkou podporu divácké veřejnosti. Nesmíme dopustit, aby se divadlo rozpadlo díky nekompetentnímu rozhodnutí člověka, který vždy usiloval o zrušení divadla.

   02.07.2019 (15.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Martina Kusáková

    Profilový obrázek

    Již třeti rok
    jsem předplatitel našeho kladenskeho divadla a z každého!!! představení odcházím nadšená. Myšlenka, výkony herců (i jako zpěváků), scéna, realizace… vždy je to koncert!!!
    Moc a moc děkuji našemu divadlu a všem jeho členům za práci kterou pro nás dělají.

    02.07.2019 (21.51), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Jana Volfová

   Profilový obrázek

   Chodíme se synem pravidelně do divadla v Kladné,
   vždycky odcházime nadšeni a spokojeni, plní zážitku jak po herecké strance tak scénické, pevecke. Je vidět plné nasazení všech zúčastněných. At žije kladenské divadlo – těšíme se na záři. Drzime palce, ať kladenska radnice dostane rozum.

   03.07.2019 (19.01), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Emilie Motalová

   Profilový obrázek

   Doufám,
   že za vedení klubu přátel kladenského divadla mohu vyjádřit úctu a poděkování za obětavou práci panu Janu Krafkovi a Jaroslavu Slánskému a rovněž všem jejich spolupracovníkům, kteří v divadle vytvořili skvělý kolektiv a obohacují významnou měrou kulturní život v našem městě.
   Díky, díky, díky přátelé – stojíme za vámi a jsme s vámi !!!

   04.07.2019 (12.46), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Martin Pacovský

   Profilový obrázek

   Protože jsem účastníkem dění kolem kladenského divadla a odvolání pana Krafky,
   nemohu se zbavit dojmu, že nejde o nic jiného, než likvidace toho, co vybudovala a podporovala bývalá radnice v čele s p. Volfem. Nabízí se analogie s likvidací sdílených kol atd.

   14.07.2019 (0.52), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Jolana Stachová

   Profilový obrázek

   Chodíme do divadla pravidelně.
   Pokaždé jsme nadšení. Moc vám děkujeme.
   Pan Krafka je odborník a profesionál na svém místě. Radnice se pokouší zničit naše divadlo. NEDOPUSŤTE TO PROSÍM!
   Stojíme za vámi. Doufám, že na radnici dostanou konečně rozum!
   Stachovi

   17.08.2019 (13.13), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,