Ivan Vyskočil

V úterý 30. dubna oslavil na „své“ katedře autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU devadesáté narozeniny (světlo i tmu tohoto světa spatřil 27. dubna 1929) prof. Ivan Vyskočil, jemuž české divadlo vděčí za nejeden tvůrčí impuls. Ohlédneme-li se, můžeme začít rokem 1958 a jeho text-appealy v pražské Redutě, setkáními s přáteli a diváky nad společným tématem skrze dva žánry, které jsou k tomu jako stvořené: písničkou a vyprávěním. Zde vystupoval s Jiřím Suchým a spolu založili Divadlo Na zábradlí (rovněž 1958), ve kterém začátkem šedesátých let inicioval první dramatické texty – tehdy kulisáka – Václava Havla. V roce 1964 zahájil činnost svého Nedivadla, kde zprvu vystupoval s dramatikem a publicistou Pavlem Boškem a dramaturgem a překladatelem Leošem Suchařípou, později i s dramaturgem Otakarem Roubínkem, herečkou Vlastou Špicnerovou, hudebníkem Přemyslem Rutem a dalšími. Jeho přístup k dramatické tvorbě a jazykovému experimentu upoutal i švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta, který jej pozval k sobě domů a nabídl spolupráci, jež ale příchodem normalizace byla znemožněna. Za více než čtvrt století existence Nedivadla dospěl od improvizovaného text-appealu k otevřené dramatické hře s přesně danou, improvizacím a aktualizacím nakloněnou strukturou. Objevil a definoval tak novou divadelní a pedagogickou disciplínu – dialogické jednání s vnitřním partnerem. Tento směr rozvíjí katedra autorské tvorby a pedagogiky (KATaP), již v devadesátých letech na pražské DAMU založil, řadu let vedl a dodnes zde vyučuje. Právě absolventi, pedagogové a studenti této katedry mu ve čtvrtém patře DAMU v Karlově ulici, kde KATaP sídlí, připravili neformální oslavu, jíž se účastnila řada jeho obdivovatelů a přátel. Společně mu na závěr zazpívali jeho oblíbenou a v Nedivadle jako dokonalý „libý“ kýč využívanou píseň z konce padesátých let Vzpomínka na Miláno (původně v podání R. A. Dvorského, hudba Hans Lang, český text Jarka Mottl): Na Miláno a na tebe, Maria, vzpomínky mám, Madona mia. Tobě nevadilo, že neznám italiáno, to je má vzpomínka milá na Miláno… Ivan Vyskočil dirigoval a tančil. FOTO MARKÉTA ŠTAUBEROVÁ

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte do původní velikosti.

Zavřít náhled a vrátit se zpět na článek.