Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Komise MK rozdělovala v oblasti tance, pohybového a nonverbálního divadla 9 milionů

  Do dotačního řízení v oblasti profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla pro rok 2013 bylo doručeno celkem 85 žádostí o dotaci, z toho bylo na základě kontroly projektů oddělením umění vyřazeno 5 žádostí, které nesplnily vyhlášené podmínky výběrového dotačního řízení.

  FOTO archiv

  Dne 20. 12. 2012 proběhlo 1. kolo hodnocení projektů přihlášených do výběrového dotačního řízení. Jmenování členů komise, příprava a průběh jejího jednání, způsob usnášení a další náležitosti spojené s její činností se řídí příkazem ministra č. 42/2006 v platném znění. Po předchozím prostudování žádostí o dotaci a po společné rozpravě ke každému projektu provedli členové komise individuální bodové hodnocení. Na základě výsledků 1. kola komise stanovila bodovou hranici pro postup projektů do 2. kola dotačního řízení. Seznam postupujících projektů byl zveřejněn v prosinci 2012 na webu Ministerstva kultury. Ve 2. kole, které se konalo 28. 2. 2013, členové komise po rozpravě k projektům v pořadí daném dosaženým bodovým hodnocením navrhovali výši dotace.

  Projekty byly hodnoceny podle kritérií:

  • obsahové a formální zpracování projektu:
  1. jasná formulace obsahu a cíle
  2. konkrétní realizační plán
  3. personální zajištění
  4. časový harmonogram projektu,
  • přínos pro obor (objevná dramaturgie, vysoká umělecká či odborná úroveň, přínos z hlediska kreativity a inovace),
  • přínos projektu z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti,
  • záběr působnosti z geografického hlediska (požadavek nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu); v případě projektů regionálního významu požadavek mimořádné důležitosti a nezastupitelnosti,
  • udržitelnost projektu,
  • reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů,
  • schopnost žadatele projekt realizovat (kredibilita žadatele),
  • schopnost zajistit vícezdrojové financování – veřejné rozpočty, soukromé zdroje
  • účelnost a oprávněnost použití dotace MK v předchozím období.

   

  Počet žádostí zařazených do dotačního řízení: 80

  Celkový objem požadovaných prostředků: 47,286.682 Kč

  Celkový objem přidělených finančních prostředků pro podporu profesionálních divadelních aktivit: 9,000.000 Kč

  Počet projektů navržených k podpoře: 36

  Vzhledem k finančním možnostem státního rozpočtu kapitoly 224 – Ministerstvo kultury, resp. sníženému objemu programu Kulturní aktivity na rok 2013 a s ohledem na velký počet žadatelů o dotaci v oblasti profesionálního divadla nemohly být všechny úspěšné projekty navrženy k podpoře, případně nemohly být navrženy k podpoře v požadované výši.

  Název projektu Celkové náklady Požadavek Body Návrh dotace
  TANEC PRAHA 2013 (25. ročník) 12 650 000 4 950 000 5,00 1 500 000
  Česká taneční platforma 2013 1 430 000 710 000 4,78 300 000
  4 + 4 dny v pohybu 3 345 000 1 455 000 4,25 500 000
  Soutěžní přehlídka (Mez.choreografická soutěž) 404 000 250 000 4,25 100 000
  Cirk-UFF  Mez. festival nového cirkusu Trutnov 2 326 000 800 000 4,22 280 000
  Festival tanečních filmů 590 000 183 000 3,89 40 000
  TANECVALMEZ 630 000 105 000 3,89 50 000
  Letní Letná 2013 8 590 000 1 790 000 3,78 250 000
  Malá inventura 2013 1 654 000 586 500 3,75 50 000
  Festival KoresponDance 2013 Žďár n.Sázavou 590 000 224 000 3,63 50 000
  Město v pohybu 550 000 100 000 3,44
  Festival Nové Evropy 2013 – Cena J.Jeřábkové 902 800 200 000 3,00
  Fun fatale 530 000 300 000 2,78
  Divadelní Flora 4 300 000 200 000 2,33
  SIRAEX 2013 442 000 154 000 2,00
  OBNAŽENI 100 000 70 000 1,44
  Letní Letná na cestách 4 710 000 500 000 1,33
  Mezinárodní týdny tance 1 615 000 500 000 0,89
  Den Českého Švýcarska 361 538 220 000 0,33
  Dance Open Air Lichtenštejn 2013 156 000 50 000 0,11
  SIGNAL – festival světla 22 687 000 4 000 000 0,11
  Vánoční taneční scéna 2013 435 000 150 000 0,00
  3 120 000
  Memento Mori – Andrea Miltnerová 556 000 202 000 4,25 80 000
  Quilombo – Patricie Poráková 723 000 149 000 3,67 50 000
  Push the Button 217 000 92 000 3,56 40 000
  Ženy 639 000 319 500 3,33
  EDGE 1 332 000 305 000 3,22
  Koupelny part II : Krása 252 000 123 500 3,22
  Partitura na hrnce 498 550 74 800 3,22
  BOMBEROS 342 500 60 500 3,00
  The Body 279 100 63 700 3,00
  Lacrimae Triptych 2 812 000 500 000 2,78
  SERKIS – Neviditelný herec 1 086 400 280 000 2,78
  Agnes 235 000 82 000 2,44
  Labyrinty 349 000 196 000 2,44
  Jeden prostor – místo proměny 346 000 146 000 2,22
  Karneval zvířat 515 000 205 000 2,22
  Tenze 315 000 120 000 1,78
  Materia 650 000 320 000 1,67
  Svět z papíru 340 000 187 000 1,67
  Shakespeara Underground Module 556 000 306 000 1,56
  KLAUNI: Mime Bar 878 000 430 250 0,22
  Legenda o ohnivém peří 199 500 43 000 0,11
  Žebřík do oblak 199 500 51 000 0,00
  170 000
  Já tady ty tam 207 500 114 500 0,63
  420PEOPLE 2013 3 370 000 800 000 4,89 440 000
  NANOHACH 2013 1 414 500 439 500 4,11 240 000
  PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET 4 600 027 1 400 000 4,11 240 000
  Lenka Vagnerová & Company 2013 3 195 700 750 701 4,00 290 000
  Tantehorse 1 102 800 552 800 3,89 60 000
  CIRKUS MLEJN 2013 400 000 200 000 3,89 40 000
  VerTeDance 1 965 000 750 000 3,89 150 000
  ME-SA 2013 939 000 294 000 3,67 50 000
  Teatr Novogo Fronta 2 542 000 489 000 3,67 60 000
  Taneční studio Light 1 225 000 467 400 3,44
  Dekkadance 682 900 270 780 3,44
  DOT504 Dance Company 3 271 625 1 481 625 3,22
  Décalages – sezóna 2013 904 000 304 000 3,11
  Balet Praha Junior 6 154 000 1 550 000 0,67
  1 570 000
  PONEC 2013 13 655 000 3 715 000 4,78 830 000
  CIRQUEON 1 678 000 898 000 4,67 300 000
  Studio ALTA 3 724 390 1 668 390 4,67 600 000
  Alfred ve dvore 10 106 000 2 500 000 4,63 600 000
  Tanec a pohyb v regionech 542 800 140 000 4,00 80 000
  Kredance 1 038 000 332 000 3,67 80 000
  Divadlo Konvikt o.s. – celoroční provoz 2 192 000 641 000 3,11
  Vale tudo ilegal (Duncan Centre) 778 232 166 232 2,56
  2 490 000
  Tanec ve stříbrných nitích 2013 352 800 142 000 4,33 70 000
  Ostrovy v pohybu 2013 890 000 292 000 4,22 100 000
  Produkční činnost SE.S.TA 2013 1 873 000 620 000 4,00 190 000
  360 000
  Institut Světelného Designu 2013 1 939 600 400 000 4,11 150 000
  SESTA Master Classes  2013 1 356 000 631 000 3,25
  Impro Events Prague 472 300 219 300 3,22
  Letní taneční workshop 2 025 000 500 000 0,11
  150 000
  17. ročník Taneční zóny 850 604 571 604 4,29 300 000
  www.tanecniaktuality.cz 795 000 495 000 4,14 300 000
  600 000
  Příběh českého cirkusu 124 000 84 000 1,78
  Nová síť – nová krev na scéně 4 166 000 1 458 100 4,63 500 000
  Vize tance 2013 318 000 98 000 4,00 40 000
  NOVÁ GENERACE 2013 198 000 97 000 3,22
  163 367 666 47 286 682 540 000
  Celkem 9 000 000
  Zbývá 0

  ///

  Komise pro oblast profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla 2013

  1. Mgr. Jana Bohutínská, redaktorka, publicistka, kritička

   2. MgA. Kristina Durczaková,publicistka

  3. Dagmar Kantorková, produkční, předsedkyně o.s. Nová síť, PR projektu Nová síť a Development of New Art

  4. Kamila Murlová, produkční o. s. Setkávání současného tance (SE.S.TA)

  5. PhDr. Ladislava Petišková, teoretička a historička, publicistka, pedagožka katedry pantomimy HAMU

  6. Jiří Pokorný, šéf baletu Divadla J. K. Tyla Plzeň

  7. MgA. Zuzana Smugalová, taneční teoretička a kritička, dramaturgyně, pedagožka taneční výchovy

  8. Mgr. Pavel Štorek, dramaturg divadelních a tanečních projektů, o. s. Čtyři dny

  9. Mgr. Roman Vašek, taneční teoretik a kritik, odborný pracovník Divadelního ústavu

  Tajemník komise: MgA. Nataša Zichová

  /Převzato z internetových stránek MK ČR: http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/vyberova-dotacni-rizeni-2013—vysledky-2–kola-169288/ /

  • Autor:
  • Publikováno: 16. března 2013

  Komentáře k článku: Komise MK rozdělovala v oblasti tance, pohybového a nonverbálního divadla 9 milionů

  1. Miroslav Zika

   Profilový obrázek

   Poněkud mě udivuje a znepokojuje,
   že v komisi pro oblast profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla 2013, která rozhodovala o podpoře festivalů Malá inventura či 4+4 dny v pohybu a projektu Nová síť, seděli Dagmar Kantorková a Pavel Štorek. Nic proti oběma výkonným producentům ani uvedeným akcím, se kterými jsou jejich jména spojena přímou vazbou, přesto se ptám, jak je tohle možné?

   19.03.2013 (9.08), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Pane Ziko,
   složení grantových komisí je odvěký problém, zvlášť u nás a ve světě umění, kde se všichni znají a jsou nějak propojeni. Řeší se to tak, že při rozhodování o projektu, ve kterém je daný člen komise zaangažovaný, jde ten mimo sál, kde se rozhoduje. To se pak zanese i do zápisu.
   Jinak to asi těžko lze dělat, neb daný člověk je často skutečným znalcem oboru a může o většině projektů kompetentně rozhodovat a takových lidí u nás moc nebývá. I z toho důvodu by ale měla komise zveřejňovat, jak kdo konkrétně hlasoval, což se zatím – pokud vím – neděje.
   Kontrolním oponentem je pak samotná divadelní veřejnost. Je třeba sledovat, jak daná komise rozhodovala, a případně s jejími závěry polemizovat. To je podle mne cesta, jak hodnotit daná rozhodnutí – bez vazby na kohokoli okomentovat, zda komise rozhodovala fundovaně či ne.
   Letos měly obě komise známý problém extrémně nízkého rozpočtu, čímž jsou mnohá rozhodnutí silně ovlivněná. Co se týká tance, zdá se mi velmi malý grant pro Taneční zónu a z tohoto pohledu nečekaně stejný pro Taneční aktuality, ovšem neviděl jsem ony žádosti (obě revue uvádějí poměrně nízké náklady, což mne především u Zóny překvapuje), takže těžko říct. Velmi – až likvidačně – málo dostala divadla či soubory na činnost (Ponec, VerTeDance, TNF) a stejný (či ještě větší) problém budou mnozí mít s novými projekty (Lacrimae) a reprízováním. Naopak zbytný mi v dané situaci přijde Institut světelného designu. Nečekaně vysoko je vzhledem k daleko významnější Letní Letné oceněn Cirk-UFF. Pokud byla zohledněna „nepražskost“ daného festivalu, měla podle mne obdobně být oceněna i Divadelní Flora. Opět neznáme projekt, ale bývá tam taneční program na vysoké úrovni a festival pomáhá při vzniku nových projektů.
   A mrzí mne, že nebyla podpořena kniha Příběh českého cirkusu. Zajímalo by mne, kdo je jejím autorem, a doufám, že i tak vyjde.

   19.03.2013 (13.13), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Petr Pavlovský

    Petr Pavlovský

    Nebylo by řešením
    sestavovat komise z teoretiků namísto praktiků, ať už umělců nebo producentů?
    Posuzování žádostí o granty, to je přece jiná profese než umělecká tvorba! Konečně totéž platí i pro komise udělující státní a jiné ceny.
    Umělci mají tvořit, a ne hodnotit práci (žádosti) svých kolegů. V tom je vždy potenciální konflikt zájmů.

    25.03.2013 (5.31), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Vladimír Hulec

    Vladimír Hulec

    Souhlasím,
    byť v komisi tance tomu tak v zásadě je.
    Myslím, že teoretiků, tedy divadelních publicistů, pedagogů a teatrologů, by měla být v komisích většina (+ nějaký zdatný ekonom). Praktici, především dramaturgové a produkční, jsou také potřeba, ale zdá se mi, že jich je především v činoherní grantové komisi MK příliš. Daleko snáz obávám se podléhají oborovému zaměření na úkor ostatních. Ať tak či jinak, volba členů grantových komisí by měla být jasně zdůvodňovaná a průhlednější, než je. A to jak na MK tak ve městech.

    26.03.2013 (22.48), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,