Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Kateřina Bohadlová: Dokazujeme, že teorie a praxe spolu souvisejí

  Rozhovor s ředitelkou souboru Geisslers Hofcomoedianten

  Mohla byste představit Festival Andreini, který se letos koná podruhé?

  Festival Andreini vnímáme jako příležitost představit českému publiku nejen inscenace Geisslers Hofcomoedianten a jejich hostů, ale především dvě generace slavného rodu italských divadelníků Andreini, kteří nás inspirovali. Festival usiluje o propojení často vzdálených světů umělecké praxe a akademické teorie. Přáli bychom si, aby byl Festival Andreini místem setkávání a sdílení, diskuse, poučení a samozřejmě zábavy.

  Kdy a kde bude Festival Andreini probíhat?

  Festival Andreini bude probíhat 10. a 11. února v naší domovské scéně, pražské VILE Štvanice.

  Má nějakou návaznost na letní festival THEATRUM KUKS, který soubor Geisslers Hofcomoedianten pořádá v srpnu?

  Geissleři vznikli před šestnácti lety právě v souvislosti s festivalem THEATRUM KUKS a od počátku určovali nejen jeho divadelní dramaturgickou linku (vedle hudební), ale formovali zde i svou vlastní poetiku. Ačkoli se jedná o dvě formálně samostatné jednotky, organizátoři festivalu i vedení Geisslerů jsou v průniku. THEATRUM však není jen Geisslers a divadlo. Je to festival, který je otevřený všem uměleckým žánrům a nabízí pestrý program jak pro odborníky na baroko, tak pro běžného diváka. Usiluje o návrat jevištních umění do bývalých lázní Kuks a nabízí vedle barokních rekonstrukcí (například interpretací barokní hudby na dobové nástroje) především současné moderní pojetí baroka, které může oslovit širokou veřejnost.

  Proč jste se rozhodli představit právě divadelní rod Andreini? Čím je tak výjimečný, že se mu věnujete již čtvrtý rok?

  Italský teatrolog Siro Ferrone označil Giambattistu Andreiniho za nejlepšího dramatika italského seicenta, tedy 17. století. Fascinující je jeho všestranná výjimečnost. Od mládí exceloval jako herec komedie dell’arte a proslavil se jako milovník Lelio. Založil divadelní společnost Comici Fedeli, která sklízela úspěch i v Praze. Je autorem mnoha žánrově různorodých a literárně vyspělých děl. Psal komedii, tragédii, pastorálu, pouštěl se do básní, oratorií i teoretických textů. K některým námětům se opakovaně vracel a aktualizoval je s ohledem na požadavky doby (Magdalena). Osciloval mezi zbožností a volnomyšlenkářstvím, mezi věrností a pokorou a divokým hýřivým způsobem života. Zkrátka to byl barokní člověk a umělec plný kontrastů a překvapení. A stejně tak i jeho dílo, které nás inspirovalo, protože je nadčasové, a tedy aktuální i dnes. Krásně se v něm zrcadlí dnešní vztahy, vlastnosti, ctnosti, neřesti apod. Podobně zajímaví a slavní jsou i jeho rodiče.

  Isabella a Francesco Andreini se zapsali do dějin evropského divadla jako mistři a reformátoři komedie dell’arte a zakladatelé divadelní společnosti Comici Gelosi. Proslavili se nejen v Itálii, ale zejména také ve Francii. Isabella dokonce dala jméno postavě-masce mladé milovnice. Sama psala básně a monology zamilovaných, tzv. lettere (dopisy). Obstála například v literárním duelu s Torquatem Tassem, který ji obdivoval. Je autorkou feministické pastorály La Mirtilla (v podání Geisslers pod názvem V borůvčí), která je první publikovanou pastorálou z pera ženy. Francesco se zase proslavil jako Kapitán Spavento, postava-maska směšného bojácného vojáka.

  Součástí festivalu je také sympozium. Co bude jeho tématem? Je určeno pouze odborné veřejnosti?

  Sympozium se zaměřuje na reflexi barokního umění a rod Andreini z pohledu českých badatelů a v souvislosti s českými zeměmi. Ve dvou blocích však nabídne i příspěvky zaměřené na současnou interpretaci barokního umění. Teorie a praxe spolu úzce souvisejí a i Giambattista Andreini četl díla svých současníků, zajímal se o evropské trendy a propojoval staré a nové do originálních tvarů. Sympozium cílí především na zájemce o baroko dnes, na studenty divadelních a hudebních oborů a umělce, které baroko fascinuje. Vítán je každý, kdo se chce dozvědět něco nového o baroku, rodu Andreini a současném umění s barokní inspirací.

  Co chystá soubor Geisslers Hofcomoedianten do konce sezony?

  Geissleři oprašují úspěšnou komedii Don Juan aneb Strašlivé hodování, která na chvíli usnula a vrací se na repertoár do VILY Štvanice. Zároveň zkoušíme novou inscenaci Krása střídá nádheru podle Molièrova tragédie-baletu Psyché. Jedná se o dosud první překlad (hru přeložila naše dramaturgyně Helena Kebrtová) i zpracování u nás. Česká premiéra proběhne 17. března ve VILE Štvanice. V letních měsících vyrazíme již osmým rokem na turné po České republice a pod hlavičkou Festivalu zámeckých a klášterních divadel zahrajeme na místech s divadelní historií nebo tradicí a na letních festivalech. V létě vznikne pouliční představení na voze inspirované Braunovými sochami Ctností a Neřestí v Kuksu. Třetí premiéru chystáme na podzim. Námětem této inscenace je barokní malíř Petr Brandl, který by letos oslavil 350. narozeniny.


  Komentáře k článku: Kateřina Bohadlová: Dokazujeme, že teorie a praxe spolu souvisejí

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,