Divadelní noviny Aktuální vydání 15/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

15/2023

ročník 32
19. 9. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext

  Jubilejní 60. Poděbradské dny poezie

  Ve dnech 27. – 30. dubna 2023 se uskutečnil již 60. ročník jedinečného profesionálního česko-slovenského festivalu poezie a prózy Poděbradské dny poezie. V areálu poděbradského zámku proběhly všechny tři hlavní linie festivalu: soutěžní Fórum přednesu poezie a prózy pro studenty uměleckých škol i špičkové amatéry, Vizitky uměleckých škol – hromadná vystoupení studentů s inscenacemi poezie a prózy a slavnostní udílení Křišťálových růží třem zasloužilým umělcům v oboru recitace a uměleckého přednesu.

  Závěrečný koncert k 60 ročníkům festivalu uměleckého přednesu v Poděbradech-NeoKlasik orchestr a studenti VOŠH (60. PDP – 30.dubna). Foto archiv

  Do letošního ročníku se významnou měrou zapojilo město Poděbrady a nabídlo festivalu možnost vyjít naproti místním obyvatelům i návštěvníkům lázní a umístit výstavu o historii tohoto tradičního festivalu přímo na kolonádě a v místním Polabském muzeu i provést závěrečný koncert vážné hudby v Sále Kongresového centra Lázeňská kolonáda.

  Již slavnostní úvod festivalu se těšil zájmu diváků. V atriu Městského úřadu jej ve čtvrtek 27. dubna zahájili ředitelka festivalu Marta Hrachovinová, prezident Herecké asociace Ondřej Kepka a místostarosta města Poděbrady Roman Schulz. V následujícím pořadu s příhodným názvem „S poezií je život bohatější“ účinkovali recitátoři Miroslav Dvořák a Jana Trojanová. Jejich výběr veršů českých básníků z publikace spolku Slovo a hlas Skvosty poezie – souboru medailonů Vladimíra Justla, jednoho ze zakladatelů poděbradského festivalu, doprovodil na kytaru Štěpán Buchar. S hudebním číslem se zapojily i dvě žákyně poděbradské ZUŠ Otakara Vondrovice se svou pedagožkou Ladou Zumrovou. V jejich provedení v úpravě pro tři flétny zazněl Slovanský tanec Antonína Dvořáka. Na kolonádě pak účastníky přivítalo fanfárami saxofonové kvarteto místní ZUŠ a nabídlo několik známých melodií. Jejich vystoupení doplnila slovenská herečka a šansoniérka Lucia Vráblicová svým zpěvem. K pokračování vernisáže výstavy se pak návštěvníci mohli přemístit do Polabského muzea, kde se výstava v tzv. Kunhutě pod analogickým názvem „S poezií je život bohatější“ koná až do konce června letošního roku. Má dvě části: Lyrická a milostná poezie S. K. Neumanna a 60 ročníků festivalu uměleckého přednesu v Poděbradech (Neumannovy Poděbrady 1963–1989,  Poděbradské dny poezie 1990–2023).  Slavnostní den zakončil hojně navštívený koncert kapely Nerez se slovenskou zpěvačkou Lucií Šoralovou konaný v zámeckém Divadle Na Kovárně.

  Vítězný pořad s cyklu Vizitky – Zrkadlo z poezie Sylvie Plath, Konzervatórium Košice (60. PDP – 28.dubna). Foto archiv

  V pátek 28. dubna se v 8.30 sešly poděbradské děti z mateřských škol v Divadle Na Kovárně, kde pro ně studenti Vyšší odborné školy herecké Praha oboru Herectví s loutkou připravili Docela obyčejnou pohádku pro docela obyčejný den. Vtipnou kombinací hereckého a loutkohereckého projevu zaujali nejen děti, ale i dospělé, kteří se na ně měli možnost přijít podívat v 10 hodin při druhém provedení. Vystoupení souboru potvrdilo velké zaujetí jeho členů pro práci s dětským publikem.

  Laureát ceny Vladimíra Justla Vít Roleček přebírá Cenu publika. Foto archiv

  Soutěžní fórum začalo tamtéž ve 12.30. V přednesu poezie a prózy I. kategorie (studenti hereckých škol, konzervatoří a pozvaní amatéři ve věku od 16 do 19 let) změřilo své dovednosti 19 účastníků z Čech i Slovenska. Odborná porota ve složení doc. PhDr. David Kroča, Ph.D. (předseda), Mgr. art. Zuzana Budinská, Art.D., Mgr. Jana Machalíková,  PhDr. Ivan Němec, doc. Mgr. Eva Žilineková, Art.D. měla náročnou práci. Soutěžící si totiž mohou ke svému vystoupení zvolit text v jakémkoliv žánru v délce do 6 minut, a to jak ucelené texty, tak úryvky a montáže. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů a porota posuzuje i to, jak zdařilá je vlastní úprava přednášeného textu. Mimořádně zajímavým a přínosným nejen pro soutěžící se jeví seminář s odbornou porotou, který se konal následující den dopoledne Zámeckém biografu, tzv. „Volná tribuna“. Důležité poznámky a připomínky porotců k jednotlivým výkonům po stránce výběru a zpracování textu a jeho realizace jsou skvělou zpětnou vazbou pro mladé recitátory a mohou sloužit i jako vzdělávací rychlokurzy pro ty, kteří se chtějí něco o uměleckém přednesu dovědět. Pro mnohé bylo překvapující rozkrytí řady rozdílů v interpretaci slova mezi češtinou a slovenštinou. Zvláště podnětné byly fundované analýzy a poznámky doc. Žilinekové z bratislavské VŠMU.

  Páteční odpoledne bylo věnováno tzv. Vizitkám, na nichž se představili studenti dvou středních a dvou vysokých uměleckých škol s velmi rozdílnými pořady – od nezávazného, studentsky svěžího quasi muzikálu až po myšlenkově závažné a umělecky vysoce hodnotné příspěvky. Nejprve vystoupili žáci 3. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě s pořadem Ruce vzhůru, boys (parodie na western v básních a prózách J. R. Picka), poté studenti hudebně dramatického učiliště Konzervatória v Košicích s jevištní výtvarně–hudebně–dramatickou kreací nazvanou Zrkadlo, věnované 60. výročí úmrtí Sylvie Plath. Posluchači VŠMU v Bratislavě uvedli divadelní zpracování Hviezdoslavovy básně Ráchel s biblickým tématem vraždění neviňátek a posluchači 3. ročníku činoherního herectví JAMU Brno připravili pásmo písní a poezie odehrávající se ve vlaku s názvem Přistoupili? Vizitky hodnotila laická porota a udělila ocenění zcela jednoznačně tvůrcům pořadu Konzervatória Košice (dramaturgie a režie Marica Harčariková, hudba Juraj Vajó).

  Laureátka ceny Vladimíra Justla v 1. kategorii Petra Zábrodská z Pražské konzervatoře. Foto archiv

  Soutěžní fórum jednotlivců pokračovalo II. kategorií (profesionální interpreti, posluchači hereckých škol, konzervatoří a pozvaní amatéři ve věku od 20 do 35 let) v sobotu 29. dubna odpoledne (12.30) po semináři I. kategorie. Celkem 18 účastníků soutěžilo za obdobných podmínek jako kategorie I., jen délka vystoupení byla delší, tentokrát 8 minut. Změnila se i odborná porota. Ve II. kategorii posuzovali výkony soutěžících Mgr. Aleš Vrzák (předseda), MgA. Martina Longinová, Apolena Veldová, MgA. Peter Gábor a Lucia Vráblicová.

  Sobotní odpoledne vyplnil pořad „Kulečník v lese“, procházka knihami a životem básníka Ivana Wernische, který v rámci cyklu Setkání s básníkem připravili Petr Adámek a Vít Malota. Zatímco probíhal v Zámeckém biografu, na jevišti divadla se už připravoval stěžejní pořad dne, ale i celého festivalu – Slavnostní večer předání Křišťálových růží s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku. Oceněnými v rámci 60. Poděbradských dnů poezie se stali: Marta Hrachovinová, Jiří Štěpnička a Kamila Magálová. Laudatia na ně přednesli doc. PhDr. Věra Šustíková, Ph.D,, Mgr. Aleš Vrzák a  MgA. Alfréd Swan. Hudebních vstupů se ujala Barbora Glosová. Recitační vystoupení všech oceněných obohatila Marta Hrachovinová spolu s klavíristkou Glosovou uvedením soudobého koncertního melodramu Tančil jako ďábel od Jiřího Bezděka. Využití recitačního umění v hudebním žánru vzbudilo mimořádnou pozornost mladých interpretů v hledišti. Po předání Kříšťálových růží v Divadle Na Kovárně a zasazení růží živých na 1. nádvoří poděbradského zámku následovalo společenské setkání ve Foyeru Divadla.

  Poslední festivalový den zahájila dopolední Volná tribuna II. kategorie v zámeckém biografu. V Divadle Na Kovárně se v nedělním odpoledni představili veřejnosti laureáti I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy na samostatném koncertu zakončeném slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen, který připravila Apolena Veldová v duchu šedesáti let trvání festivalu.

  Za I. kategorii se Laureátkou ceny Vladimíra Justla a držitelkou certifikátu od Herecké asociace stala Petra Zábrodská z Pražské konzervatoře, interpretka textu Jak vypadá láska (Rupi Kaur – překlad Petr Teichmann). Z Pražské konzervatoře byl i držitel Ceny publika Otto Dušek s textem Příběh ošklivého chlapečka (Mark Twain – překlad František Gel). Cenu Českého rozhlasu za interpretaci textu Noční můry (Diane DiPrima – překlad Luboš Snížek) si odnesla Luisa Marie Marešová, studentka Arcibiskupského gymnázia v Praze a Cenu Slovo a hlas František Souček z Gymnázia Na Zatlance v Praze za interpretaci textu Dodatek jak jsem se stal roztomilý, sympatický a rozkošný (Tristan Tzara – překlad Ludvík Kundera).          

  V II. kategorii se Laureátem ceny Vladimíra Justla a držitelem certifikátu od Herecké asociace stal Vít Roleček, absolvent DAMU, (nyní pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě) za interpretaci textu Ztracená duše (Olga Tokarczuk – překlad Barbora Doležalová), který si rovněž odnesl Cenu publika a je tak nejúspěšnějším účastníkem letošní soutěže. Cenu Českého rozhlasu získal Josef Kačmarčík, absolvent DAMU (režisér) za mimořádně zajímavý text Possenhofen, Feldafing a Forstenrierderpark (Ödön von Horváth – překlad Ivana Führmann Vizdaleová) a Cenu Slovo a hlas obdržel Alexander Koukol z Filozofické fakulty UK v Praze za interpretaci monologu Huga ze hry Václava Havla Zahradní slavnost, jediného původního českého textu, který se v soutěži objevil.

  Páteční loutková pohádka studentů VOŠH z Prahy. Foto archiv

  Slovenští účastníci na rozdíl od předchozích ročníků letos nedosáhli na hlavní ceny soutěže, ocenění pro Laureáta ceny Vladimíra Ruska ani Cena Viliama Záborského nebyly uděleny ani v jedné kategorii. Zaslouženě si však za své výkony odnesli ceny sponzorované slovenským Literárnym fondem. Za I. kategorii Cenu za mimoriadný umelecký výkon letos obdržela Nina Blažeková z Cirkevného konzervatória v Bratislave za Montáž básní Miroslav Válka. Cenu za voľbu výrazových prostriedkov si odvezla Alica Olčáková, žačka Konzervatória Košice za interpretaci textu O zbiehaní slín (Marian Palla – překlad Marica Harčaríková). Další dvě ceny získali žáci Konzervatória v Bratislave: Cenu za dramaturgiu Julianna Ťahúňová s textem Dom (Kato Džavachišviliová – překlad Ivana Kupková), a Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska Marek Mráz za přednes textu  Príbeh, v ktorom som sa stal sviňou od Marty Hlušíkové.

  Tytéž ceny jsou vypsány i pro II. kategorii. Zde byli nejúspěšnější posluchači Akadémie umení, Banská Bystrica, kteří si odvezli hned tři ze čtyř cen. Hlavní Cenu za mimoriadný umelecký výkon získala Eva Gribová za interpretaci textu Mačka vo vreci od Rastislava Boroše, Cenu za dramaturgiu obdržela Klára Novotná za interpretaci vlastního textu Cukor a soľ a Cena Rozhlasu a televízie Slovenska doputovala k Veronice Lackovičové za interpretaci textu Žena bomba (Ivana Sajko). Jediná z oceněných Bronislava Ištvánová je studentkou Konzervatória Košice. Byla jí udělena Cena za voľbu výrazových prostriedkov při interpretaci textu  Oco (Sylvia Plath – překlad Mila Haugová).

  Závěrečnou akcí se stal v 17 hodin Slavnostní koncert k 60. výročí založení festivalu v Sále kongresového centra Lázeňská kolonáda. Poděbradská veřejnost se o jeho konání dověděla pod poněkud zavádějícím názvem NeoFolk Martinů, avšak ani falešný příslib, že se zde bude hrát country, do auditoria příliš posluchačů nepřilákal. Termín „Neofolk“  měl být v názvu nahrazen přesným Neofolklorní Martinů, což znamená hudební styl Bohuslava Martinů využívající moderním způsobem folklorní hudbu. NeoKlasik orchestr zahrál od Bohuslava Martinů Les rondes pod taktovkou Václava Dlaska a Nový špalíček v úpravě Jiřího Temla za řízení Jana Máry. Pěveckého partu se výborně zhostila mezzosopranistka Anna Moriová. Následující číslo Concertino pro klavír a orchestr (Jaro) od Leoše Janáčka se sólovým klavíristou Adamem Dvořáčkem bylo provedeno poprvé s úryvky z Janáčkova dopisu o „programu“ skladby, jež byly čteny jako motta jednotlivých hudebních vět. Škoda, že  před zazněním skladby nebylo uvedeno, že jde jen o citaci z dopisu, tedy nikoliv o autorizovaný text v rámci skladby. Ukázalo se totiž, že přestože inspirací skladatele byl svět hmyzu a přírody, Janáčkova hudba se s těmito náměty vyrovnává zcela po svém, velmi sofistikovaně. K pochopení autorových formulací v korespondenci není snadné najít cestu, možná nejlépe prostřednictvím opery Liška Bystrouška. Recitátorka Pavla Bišická se snažila podat text prioritně dětskému publiku, a tak se její výkon minul cílem. Hlavním dílem podvečera byl původně rozhlasový melodram Ilji Hurníka Příběhy jedné kapely, jehož dramatizaci vytvořila Věra Šustíková v roce 2022 (což nebylo v programu uvedeno). Hlasům zastupujícím jednotlivé nástroje orchestru se propůjčili studenti 2. ročníku oboru Herectví a moderování Vyšší odborné školy herecké Praha pod vedením Marty Hrachovinové. Roztomilé dialogy s ilustrující hudbou obveselily i dospělé publikum, jemuž názorně ukázaly možnosti jednotlivých nástrojů orchestru a jejich obvyklé či neobvyklé zvukové kombinace. Dirigent orchestru Václav Dlask se zde představil také jako recitátor a zpěvák. Tímto svěžím dílem byl zakončen 60. ročník Poděbradských dnů poezie.

  Pořadateli tohoto chvályhodného počinu jsou spolek Slovo a hlas, město Poděbrady a jeho Městské kulturní centrum pod záštitou Herecké asociace a za podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury a města Poděbrady. Přestože recitace a umělecký přednes jsou bezesporu menšinovým žánrem i v rámci herecké obce, organizátoři festivalu si nemohou na nedostatek zájemců stěžovat. V situaci, kdy na mnohých uměleckých školách se přednes dnes neučí, nebo je mu věnována jen malá pozornost, tento jedinečný festival pomáhá mladým recitátorům v jejich kreacích. Důležitá je zde i konfrontace se slovenskými recitátory, kteří mají v tomto oboru daleko silnější zázemí. Doufejme, že si na Poděbradské dny poezie najdou cestu další generace mladých lidí.

  • Autor:
  • Publikováno: 29. května 2023

  Komentáře k článku: Jubilejní 60. Poděbradské dny poezie

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,