Je sladké býti ve Zlíně (No. 2)

Sobotu zlínskou načal jsem svěže, pěší poutí do prostor Malé scény, kde od hodiny druhé odpolední off programovou linii letošního ročníku Setkání/Stretnutie nastartovala inscenace Baby v režii Petra Nýdrleho.