Je sladké býti ve Zlíně (No. 1)

Nebudu zastírat, že jsem radosti pln, neb další z mých svátků milených se opět naplno rozjel již. Náruč Zlína, kde aktuálně probíhá jubilejní 25. ročník mezinárodního divadelního festivalu Setkání/Stretnutie, je tradičně přívětivá.