Hamlet

Hamlet z mohučského Staatstheateru evokoval groteskní malby Jamese Ensora FOTO ANDREAS ETTER

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte do původní velikosti.

Zavřít náhled a vrátit se zpět na článek.