Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Divadlo Radost (Brno) – konkurz (ředitel/ředitelka)

  Rada města Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Divadla Radost, příspěvkové organizace.

  Loutkové divadlo Radost Brno. FOTO archiv

  Loutkové divadlo Radost Brno. FOTO archiv

  Požadované předpoklady:

  – ukončené vysokoškolské vzdělání;

  – nejméně tříletá praxe v oboru;

  – řídící, komunikační a manažerské schopnosti;

  – vysoké pracovní nasazení;

  – znalost základních principů, na nichž je založena příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem;

  – znalost českého divadelního prostředí, všeobecný kulturní rozhled;

  – schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii;

  – vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu;

  – ovládání jednacího jazyka;

  – aktivní znalost anglického nebo německého jazyka

  Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  – označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon (e-mail), datum a vlastnoruční podpis; je možno použít formulář uveřejněný na adrese www.brno.cz sekce občan/volná místa a výběrová řízení/formuláře/přihláška na výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky.

  Loutkové divadlo Radost Brno. FOTO archiv

  Loutkové divadlo Radost Brno. FOTO archiv

  K přihlášce je nutné připojit:

  – strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech;

  – ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

  – souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zveřejněním strukturovaného profesního životopisu a souhlas se zveřejněním konceptu strategie Divadla Radost, příspěvkové organizace, na období let 2016 až 2020;

  – výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad;

  – motivační dopis;

  – koncept strategie Divadla Radost, příspěvkové organizace, v období let 2015 až 2019, se zaměřením zejména na: o představu o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji organizace a jejím uměleckém směřování; o ekonomickou, obchodní a marketingovou strategii; o návrh systémového a efektivního využití budov a prostor svěřených organizaci k hospodaření. Koncept strategie bude zpracován v rozsahu max. 10 normostran A4 strojopisu. Koncept strategie, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány na E zamecnikova.bohuslava@brno.cz. Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení – výroční zprávy a zřizovací listina organizace jsou uveřejněny na internetových stránkách www.divadlo-radost.cz/o-divadle/dokumenty/, schválený příspěvek z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015 je zveřejněn na www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/.

  Loutkové divadlo Radost Brno. FOTO archiv

  Loutkové divadlo Radost Brno. FOTO archiv

  Předpokládaný nástup do funkce: dle vzájemné dohody. Platové podmínky jsou stanoveny dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace, platová třída 13 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v obálce označené slovy „Výběrové řízení – ředitel/ka Divadla Radost p. o.“ nejpozději do 31. ledna 2015 (včetně) na adresu: Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno. Výše uvedený termín platí i pro zaslání elektronických dokumentů.

  Brno-logo

  Zdroj: www.brno.cz

  • Autor:
  • Publikováno: 18. ledna 2015

  Komentáře k článku: Divadlo Radost (Brno) – konkurz (ředitel/ředitelka)

  1. Anna Houbalova

   Profilový obrázek

   Tak mi včera spadla brada

   08.04.2015 (8.55), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,