451° Fahrenheita

Činoherní studio Ústí nad Labem přivezlo na festival do Dlouhé adaptaci Bradburyho novely 451° Fahrenheita Foto Markéta Petříčková

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte do původní velikosti.

Zavřít náhled a vrátit se zpět na článek.