Deprese za zvuků tání ledovce

Je vědecky prokázáno, že „boom depresí“ paradoxně nastává na jaře. A právě v tomto období A studio Rubín v koprodukci se zapsaným spolkem Kolonie přišlo s novou inscenací s výstižným názvem Propast, která zkoumá vazbu mezi enviromentálním žalem a zmíněnou duševní poruchou.