Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2020

ročník 28
31. 3.–13. 4. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Členství v HA

  Milá herecká rodino. S koncem roku zjišťujeme s potěšením, že se zvyšuje zájem o členství v HA (o 100 nových členů za uplynulé období). Samozřejmě, že se mnozí (kteří vlastní počítač) vše podstatné dozvědí z našich internetových stránek: www.hereckaasociace.cz. Pro vás ostatní nabízíme přehled činnosti a pravidla členských příspěvků.

  Aktivity

  Sociální výpomoc v tíživé situaci, právní poradenství (bezplatně), působení na změnu legislativy v oblasti pracovněprávní (zákon o kultuře, kolektivní smlouvy, reprízné v médiích), nárok na vládní investice do živé kultury (minimálně 1 % ze státního rozpočtu), udržení kvality divadelní sítě oblastních, pražských a alternativních divadel, podpora osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), udržení tradiční kvality herecké profese v médiích (rozhlas, dabing, televize, film), interaktivní webové stránky HA (Facebook pro mladé umělce), pořadatel (nebo spolupořadatel) ocenění herecké profese (Ceny Thálie, Dabingové ceny F. Filipovského, Ceny HA vítězům diváckých hlasování v divadlech atd., aktivní členství HA ve FIA (Mezinárodní herecká federace).

  Členské příspěvky

  1. Každý člen HA (s výjimkou čestných členů) platí vstupní poplatek:

  a) 250 Kč pro člena HA

  b) 40 Kč pro člena HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod

  c) 40 Kč pro studenta

  d) 450 Kč pro člena HA, který požádal o obnovení svého členství

  2. Měsíční poplatky:

  a) 100 Kč (pracujete pravidelně v divadle)

  b) 100 Kč (spolupracujete s médii – dabing, TV, film apod.)

  c) 200 Kč (vykonáváte obě činnosti současně)

  d) 10 Kč (pobíráte starobní nebo invalidní důchod nebo je váš příjem na hranici životního minima)

  e) 10 Kč (jste studentem do věku 26 let)

  f) 10 Kč (jste na mateřské, resp. rodičovské dovolené)

  Členský příspěvek lze zaplatit jednorázově předem. Kdykoli v průběhu roku, nejpozději však k 31. prosinci běžného roku, je člen HA povinen doplatit členské příspěvky.

  Člen HA může zaplatit členské příspěvky nebo vstupní poplatek osobně na sekretariátu HA na adrese: Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, nebo zaslat na účet HA číslo: 38835011/0100, variabilní symbol – rodné číslo člena HA nebo na požádání v sekretariátu HA složenkou typu C. (Informace na tel.: 224 142 672.)

  Roční částku zaplacených členských příspěvků lze odečíst z daňového základu daně z příjmů fyzických osob.

  Jiří Hromada, prezident HA


  Komentáře k článku: Členství v HA

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,