Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Blíži sa uzávierka súťaže DRÁMA 2014

  Do 31. januára 2014 majú autori možnosť posielať svoje príspevky do súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom alebo českom jazyku – DRÁMA 2014.

  Drama 2014-vyzva

  Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlásili 15. ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2014. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

  Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách.

  Uzávierka súťaže je 31. januára 2015.

  Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 eur.
  Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2015 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.
  Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.
  Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – naštudovanie textu v roku 2015.
  Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2014 a formou elektronickej knihy.

  Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 eur, zašle autor na adresu:

  Divadelný ústav
  Jakubovo nám. 12
  813 57 Bratislava
  heslo „DRÁMA 2014“

  Uhradenie registračného poplatku:
  Štátna pokladnica, č. ú.: 7000071011/8180
  IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011
  Štátna pokladnica SPS RS KBA

  Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 600
  Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete na stránkach Divadelného ústavu

  Hlavným usporiadateľom súťaže DRÁMA 2014 je Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

  Bratislava, 13. január 2015

  • Autor:
  • Publikováno: 15. ledna 2015

  Komentáře k článku: Blíži sa uzávierka súťaže DRÁMA 2014

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,