Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Anketa ke Státní opeře Praha

  K pražské příloze Divadelních novin, věnované Státní opeře Praha a obecnějším problémům s ní spojovaných, jsme oslovili touto anketou přes sto osobností, které problematika profesně nějak zajímá. Protože stojím o další názory, předkládám anketu v původní podobě všem, kteří mají zájem ji vyplnit – a to tak, že si text stáhnete, v textovém editoru podle dalších dispozic upravíte a soubor pošlete na mailovou adresu [email protected].

  Děkuji velmi všem, kteří tak učiní!!

  Pozn: kompletní výsledky najdete v článku Co se státní operou Praha? v iDN 8/2010

  Výsledek budu publikovat po vhodné době (či po vhodném množství příspěvků) zde, v případě velkého zájmu třeba opakovaně, a to stejnou metodou jako v původní anketě oslovených: otisknu signované odpovědi na první otázku, z otázek 2-9 vznikne statistika „veřejného“ mínění, výsledkem otázky č.10 bude soupis navržených jmen s počtem jejich „nominací“, bez uvedení navrhovatele.

  Otázky, na které odmítáte odpovědět, prosím ignorujte a vymažte.

  Anketa:

  1) Jak byste řešil/řešila existenci Státní opery Praha? (prosím velmi stručnou odpověď, jednu dvě tři věty, bez vysvětlování a zdůvodňování).

  U otázek 2 – 9 prosím vyberte libovolný počet odpovědí, ostatní vymažte, případně dopište svou variantu:

  2) Mají v Praze působit dva samostatné operní domy?

  a) ano

  b) ne

  c) ano, ale: uveďte podmínku

  3) SOP Praha

  a) má existovat jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

  b) má existovat jako příspěvková organizace hl. města Prahy

  c) má být znovu začleněna do Národního divadla v Praze

  d) má se transformovat do samostatné instituce jiné právní formy než je příspěvková organizace, založené státem (MKČR)

  e) má se transformovat do samostatné instituce jiné právní formy než je příspěvková organizace, založené hl. m. Prahou

  f) má se stát součástí nové instituce založené státem pro zřizování a financování velkých divadelních domů v Praze (ND, SOP, Stavovské divadlo, případně další) zhruba podle vzoru některých evropských metropolí (Berlín aj.)

  g) má se zcela zprivatizovat

  h) má se částečně „zprivatizovat“ (získat ekonomicky silného partnera)

  4) SOP Praha má bý financována

  a) ze státního rozpočtu v podobě příspěvkové organizace státu (MKČR)

  b) z městského rozpočtu v podobě příspěvkové organizace hl.m. Prahy

  c) podílem ze státního i městského rozpočtu hl.m. Prahy v podobě příspěvkové organizace státu nebo města (technické detaily prosím neberte v potaz)

  d) souběhem dotací státu, města a financemi ze soukromého sektoru v podobě samostatné právní osoby založené státem nebo hl.m. Prahou

  5) Považujete za správné, že bez ohledu na konkrétní právní podobu (jde o princip, nikoli jeho konkrétní realizaci)

  a) ND i SOP se financují pouze ze státního rozpočtu

  b) ND se má financovat ze státního rozpočtu a SOP z rozpočtu hl.m.Prahy

  c) ND i SOP mají financovat dohodnutým podílem stát i město

  d) ND se má financovat ze státního rozpočtu, SOP se má finacovat souběhem z rozpočtů státu i hl.m. Prahy

  6) Mělo by se podle Vás MKČR větší měrou podílet i na financování:

  a) dalších vybraných pražských divadel

  b) dalších vybraných pražských divadel, pokud se hl.m. Praha bude recipročně podílet na financování ND Praha a SOP Praha

  c) dalších významných divadel v ČR

  7) Považujete za správné, že ze státního rozpočtu se platí dva pražské operní domy a ostatní operní domy stát podporuje pouze relativně malými částkami v Programu podpory profesionálních divadel…?

  a) Ano

  b) Ne

  8) Považujete za správné, že ze státního rozpočtu se platí dva pražské operní domy, ale téměř žádná další pražská divadla (v postavení příspěvkových organizací hl.m. Prahy nemají přístup do Programu podpory profesionálních divadel…)?

  a) Ano

  b) Ne

  9) SOP Praha by měla nadále provozovat

  a) výhradně operu a balet se stálými soubory

  b) výhradně operu a balet v režimu staggiony (bez stálých souborů)

  c) smíšený repertoár opera – opereta – muzikál se stálými soubory

  d) smíšený repertoár opera – opereta – muzikál v režimu staggiony

  10) Koho byste doporučil/a jmenovat ředitelem SOP Praha? – odpověď bude uveřejněna anonymně, tedy otištěna budou pouze navržená jména a počet „nominací“, maximálně prosím uveďte dvě jména.


  Komentáře k článku: Anketa ke Státní opeře Praha

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,