Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky.

Zemřel Andrej Maťašík

PhDr. Andrej Maťašík, PhD. FOTO archiv SAV

Andrej Maťašík

14. 8. 1953 Košice, Československo – 4. 6. 2017 Bratislava, Slovensko

Slovenský divadelní historik, kritik, dramaturg, vysokoškolský pedagog a redaktor, vědecký pracovník a člen vědecké rady Ústavu divadelní a filmové vědy Slovenské akademie věd. Patril ku generácii slovenských teatrológov, ktorá vstupovala do profesionálneho života v priebehu sedemdesiatych rokov minulého storočia.

V rokoch 1968 – 1971 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, neskôr v období rokov 1971 – 1976 študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1976 vyštudoval s vyznamenaním odbor divadelná veda. V mladom veku jeho cesta viedla do divadelnej praxe. Začínal ako dramaturg v novozaloženej Komornej scéne Parku kultúry a oddychu v Bratislave. V Trnave však už existovalo Divadlo pre deti a mládež so zaujímavým generačným súborom a programom, ku ktorému sa v roku 1978 pripojil. V tomto divadle pôsobil ako dramaturg v jeho najprogresívnejšom období, spolupracoval s režisérmi Blahom Uhlárom, Jurajom Nvotom a ďalšími na vysoko cenených inscenáciách Gogoľovho Revízora, Šulajovej Epizódy 39-44, Čibenkovej Charlieho a iných.

70. léta. FOTO ANTONÍN ŽIŽKA

Podstatnou črtou Maťašíkovho celoživotného zamerania však nebola činnosť v divadle, ale písanie o divadle. Počas života napísal stovky divadelných kritík, publicistických príspevkov, rozhovorov a analýz do odborných časopisov a dennej tlače.

V rokoch 1981 – 1982 presedlal z dramaturgie na redaktorskú prácu v časopisoch Film a divadlo a Javisko. Napokon od roku 1982 bol dlhé obdobie zamestnaný v Divadelnom ústave (od 1984 bol ústav začlenený do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 mal názov Národné divadelné centrum), ktorý slúžil ako servisné a metodické pracovisko pre živé slovenské divadlo. Andrej Maťašík v ňom pôsobil na rôznych úrovniach až do roku 1999 ako výskumný pracovník, vedúci analyticko-kritického oddelenia, námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku (1988 – 1990 ) a v rokoch 1995 – 1998 bol generálnym riaditeľom.

Po roku 1998 sa zmenila situácia a Andrej Maťašík odišiel z Divadelného ústavu do novinárskej praxe (Slovenská republika, Nový deň), vždy sa totiž živo zaujímal aj o otázky spoločensko-politické. Zároveň sa podieľal na založení novej vysokej školy – Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako hosťujúci docent, vedúci Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie a zároveň predseda Akademického senátu Fakulty dramatických umení. Venoval sa tiež vedeckej práci a publikoval tri knižné monografie: Činoherné divadlo na Slovensku (1993), Majstri scény (2003), Slovenské divadlo v premenách času (2003).

FOTO archiv

Jeho dlhoročná kritická, publicistická a pedagogická činnosť prerástla do vedecko-výskumnej a od roku 2004 pôsobil v Slovenskej akadémii vied – v Kabinete divadla a filmu SAV, v súčasnosti Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. V tomto prostredí si vytvoril priestor pre svoj ďalší vedecký rast. Napísal desiatky vedeckých štúdií, vydal ďalšie dve knižné monografie: Pohyb slovenskej drámy (2005), Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla (2015), zorganizoval množstvo popularizačných aktivít, podieľal sa na významných projektoch ústavu. Vedecky sa venoval dejinám slovenského a českého divadelného umenia, medzivojnovej divadelnej avantgarde, pôvodnej slovenskej dráme, divadelnej réžii v druhej polovici 20. storočia, žánrom divadelnej kritiky. Zároveň bol v rokoch 2005 – 2014 hlavným redaktorom vedeckého časopisu Slovenské divadlo, každoročne organizoval medzinárodné teatrologické konferencie v Banskej Bystrici, podieľal sa na doktorandskom štúdiu a motivoval mladých ľudí, aby o divadle mysleli, písali, naučili sa ho vnímať v celej komplexnosti.

Elena Knopová, riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV

///

Vzdelanie

 • Základná deväťročná škola, Námestie 1. Mája 3, Bratislava, ukončená 1968
 • Stredné všeobecné vzdelanie s maturitou: ukončené 1971, SVŠ Metodova,
  Bratislava
 • Vysokoškolské vzdelanie: ukončené s vyznamenaním 1976, divadelná veda,
  Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava

  Priebeh zamestnaní

 • 1976-1978 – dramaturg, Park kultúry a oddychu v Bratislave
 • 1977-1978 – prezenčná vojenská služba
 • 1978 – 1981 – dramaturg, Divadlo pre deti a mládež, Trnava
 • 1981 – 1982 – redaktor, vydavateľstvo Obzor, Bratislava, redakcie Film a divadlo a Javisko
 • 1982 – 1999 – odborný, neskôr výskumný pracovník Divadelného ústavu (od 1984 začleneného do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 Národného divadelného centra), opakovane vedúci analyticko-kritického
  oddelenia, 1988-90 námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku, 1995-1998
  generálny riaditeľ)
 • 1999 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo SALUS, Bratislava, denník Slovenská republika
 • 1985 -1994 – opakovane pedagóg (dohoda) na Divadelnej fakulte VŠMU
 • 1998 – doteraz – pedagóg (úväzok) na Fakulte dramatických umení Akadémie
  umení v Banskej Bystrici (teória drámy, analýza dramatického textu, dejiny
  slovenského divadla), v súčasnosti hosťujúci docent, vedúci katedry divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie, predseda Akademického senátu FDU
 • 1999 – 2004 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo
  Republika, Bratislava, denník Nový deň
 • od 2004 – odborný pracovník, hlavný redaktor časopisu Slovenské
  divadlo, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

Oblasť výskumného pôsobenia:

Dejiny a súčasnosť slovenského divadelného umenia, medzivojnová divadelná
avantgarda, pôvodná slovenská dráma, divadelná réžia v druhej polovici 20.
storočia, žánre divadelnej kritiky a pod.

Samostatné knižne vydané diela:

MAŤAŠÍK, Andrej: Slovenské divadlo v premenách času, Bratislava, 2003, 292 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Pohyb slovenskej drámy, Bratislava, 2005, 278 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Majstri scény, Bratislava : Perfekt, 2003, 85 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Činoherné divadlo na Slovensku, Bratislava, 1993, 76 s.

///

Posledná rozlúčka sa konala v piatok 9. júna 2017 o 13.00 hodine na cintoríne v Borinke pri Bratislave.

 • Autor: DN
 • Publikováno: 16. června 2017

Komentáře k článku: Zemřel Andrej Maťašík

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 13/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


27. 6.–4. 9. 2017

Číslo 13/2017 (27. 6.–4. 9. 2017)

Obsah čísla 13/2017

Slovo ...

Divadelní sezona končí

Divadlům i Divadelním novinám, které...

Sukces měsíce

Lazebník sevillský

Hudba Gioacchino Rossini, libreto Cesare...

Dotazník

Mathias Straub

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Praha je nejvýznamnějším...

Hlavní město Praha (HMP) je už...

Fejeton

Plavba na vlnách imaginace

Liberec, 14. června, devět hodin...

Názor

Glosa

Ke grantové politice

V 10. čísle Divadelních novin mne...

Anketa

Cena Josefa Balvína za sezonu...

Cenu Josefa Balvína za sezonu 2016/2017...

Kritika

Kapitálová škola hrou

Michal Dočekal, ředitel Činohry...

Žižkovy voči…

Proč jsem se jen, já osel, nevymlouval...

Život toužících žen

Protože Petru Hůlovou soustavně čtu,...

Nesnesitelná přesycenost...

Ve čtvrtém patře Divadla pod...

Calembour natřikrát

Znáte čokoládu Studentská pečeť?...

Když Čapek potkal Havla

Výrazné didaktické úmysly...

Kouzelný cirkus bratří...

Nejnovější inscenace Deadtown je v...

Dělat operní legraci je...

A pořádná dřina, protože se...

Kar za bolavé duše

První hru Natalie Kocab můžeme číst...

Jen panda je černá a bílá...

Režisér Michal Hába miluje...

Inspirativní střípky z...

Už je to dvacet let, co Arnošt...

Bayreuthský Lohengrin v...

Dílo Richarda Wagnera je velkolepé,...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 13/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Bouřlivá divadelní Ostrava

V moravskoslezské metropoli proběhl na...

Rozhovor

Miroslav Hanuš: Ptali se mě,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Filip Nuckolls: Ztratili jsme...

Rozhovor s režisérem a scenáristou...

Kauza

Kontext

Koncepce kulturní politiky...

Pražští zastupitelé schválili...

Pokus o dada 21. století...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vybočení z řady aneb...

Úvahy rozhlasové

Burza

Vážení kolegové, milí...

Herecká asociace informuje

Podoby – Jak přeříznout...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Studio Ypsilon Praha

Do divadla zadním vchodem

Divadelní tipy redaktorů DN...

Josef Herman O prázdninách se hraje...

Zahraničí

Mozart v bažinách

Únos ze serailu je na jevišti...

Mezi elegancí a barbarstvím

Stručný obsah příspěvku zde není...

Kam kráčíš, Polsko?

Jiří Havelka koncem loňského roku...

Zemřeli

Zemřeli

Eduard Dřízga / Andrej Maťašík /...

Za Pavlem Kohnem

(14. října 1929 Praha – 18. června...

Výročí

Výročí 16. července –...

Novák Josef, režisér (16. 7. 1942)...

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (III)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Jiří Suchý & Jiří Šlitr:...

Skripta, paměti, či sumář...

Když se kniha jmenuje prostě O...

Obrazem

Stimulovat pouliční scénu

Snímek Zdeňka Velena pochází ze...

Fagi a divadlo

Expert – nadějné vyhlídky

Příloha

Když máš v ruce...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 13/2017Obsah,