Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky.

Zemřel Andrej Maťašík

PhDr. Andrej Maťašík, PhD. FOTO archiv SAV

Andrej Maťašík

14. 8. 1953 Košice, Československo – 4. 6. 2017 Bratislava, Slovensko

Slovenský divadelní historik, kritik, dramaturg, vysokoškolský pedagog a redaktor, vědecký pracovník a člen vědecké rady Ústavu divadelní a filmové vědy Slovenské akademie věd. Patril ku generácii slovenských teatrológov, ktorá vstupovala do profesionálneho života v priebehu sedemdesiatych rokov minulého storočia.

V rokoch 1968 – 1971 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, neskôr v období rokov 1971 – 1976 študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1976 vyštudoval s vyznamenaním odbor divadelná veda. V mladom veku jeho cesta viedla do divadelnej praxe. Začínal ako dramaturg v novozaloženej Komornej scéne Parku kultúry a oddychu v Bratislave. V Trnave však už existovalo Divadlo pre deti a mládež so zaujímavým generačným súborom a programom, ku ktorému sa v roku 1978 pripojil. V tomto divadle pôsobil ako dramaturg v jeho najprogresívnejšom období, spolupracoval s režisérmi Blahom Uhlárom, Jurajom Nvotom a ďalšími na vysoko cenených inscenáciách Gogoľovho Revízora, Šulajovej Epizódy 39-44, Čibenkovej Charlieho a iných.

70. léta. FOTO ANTONÍN ŽIŽKA

Podstatnou črtou Maťašíkovho celoživotného zamerania však nebola činnosť v divadle, ale písanie o divadle. Počas života napísal stovky divadelných kritík, publicistických príspevkov, rozhovorov a analýz do odborných časopisov a dennej tlače.

V rokoch 1981 – 1982 presedlal z dramaturgie na redaktorskú prácu v časopisoch Film a divadlo a Javisko. Napokon od roku 1982 bol dlhé obdobie zamestnaný v Divadelnom ústave (od 1984 bol ústav začlenený do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 mal názov Národné divadelné centrum), ktorý slúžil ako servisné a metodické pracovisko pre živé slovenské divadlo. Andrej Maťašík v ňom pôsobil na rôznych úrovniach až do roku 1999 ako výskumný pracovník, vedúci analyticko-kritického oddelenia, námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku (1988 – 1990 ) a v rokoch 1995 – 1998 bol generálnym riaditeľom.

Po roku 1998 sa zmenila situácia a Andrej Maťašík odišiel z Divadelného ústavu do novinárskej praxe (Slovenská republika, Nový deň), vždy sa totiž živo zaujímal aj o otázky spoločensko-politické. Zároveň sa podieľal na založení novej vysokej školy – Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako hosťujúci docent, vedúci Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie a zároveň predseda Akademického senátu Fakulty dramatických umení. Venoval sa tiež vedeckej práci a publikoval tri knižné monografie: Činoherné divadlo na Slovensku (1993), Majstri scény (2003), Slovenské divadlo v premenách času (2003).

FOTO archiv

Jeho dlhoročná kritická, publicistická a pedagogická činnosť prerástla do vedecko-výskumnej a od roku 2004 pôsobil v Slovenskej akadémii vied – v Kabinete divadla a filmu SAV, v súčasnosti Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. V tomto prostredí si vytvoril priestor pre svoj ďalší vedecký rast. Napísal desiatky vedeckých štúdií, vydal ďalšie dve knižné monografie: Pohyb slovenskej drámy (2005), Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla (2015), zorganizoval množstvo popularizačných aktivít, podieľal sa na významných projektoch ústavu. Vedecky sa venoval dejinám slovenského a českého divadelného umenia, medzivojnovej divadelnej avantgarde, pôvodnej slovenskej dráme, divadelnej réžii v druhej polovici 20. storočia, žánrom divadelnej kritiky. Zároveň bol v rokoch 2005 – 2014 hlavným redaktorom vedeckého časopisu Slovenské divadlo, každoročne organizoval medzinárodné teatrologické konferencie v Banskej Bystrici, podieľal sa na doktorandskom štúdiu a motivoval mladých ľudí, aby o divadle mysleli, písali, naučili sa ho vnímať v celej komplexnosti.

Elena Knopová, riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV

///

Vzdelanie

 • Základná deväťročná škola, Námestie 1. Mája 3, Bratislava, ukončená 1968
 • Stredné všeobecné vzdelanie s maturitou: ukončené 1971, SVŠ Metodova,
  Bratislava
 • Vysokoškolské vzdelanie: ukončené s vyznamenaním 1976, divadelná veda,
  Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava

  Priebeh zamestnaní

 • 1976-1978 – dramaturg, Park kultúry a oddychu v Bratislave
 • 1977-1978 – prezenčná vojenská služba
 • 1978 – 1981 – dramaturg, Divadlo pre deti a mládež, Trnava
 • 1981 – 1982 – redaktor, vydavateľstvo Obzor, Bratislava, redakcie Film a divadlo a Javisko
 • 1982 – 1999 – odborný, neskôr výskumný pracovník Divadelného ústavu (od 1984 začleneného do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 Národného divadelného centra), opakovane vedúci analyticko-kritického
  oddelenia, 1988-90 námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku, 1995-1998
  generálny riaditeľ)
 • 1999 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo SALUS, Bratislava, denník Slovenská republika
 • 1985 -1994 – opakovane pedagóg (dohoda) na Divadelnej fakulte VŠMU
 • 1998 – doteraz – pedagóg (úväzok) na Fakulte dramatických umení Akadémie
  umení v Banskej Bystrici (teória drámy, analýza dramatického textu, dejiny
  slovenského divadla), v súčasnosti hosťujúci docent, vedúci katedry divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie, predseda Akademického senátu FDU
 • 1999 – 2004 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo
  Republika, Bratislava, denník Nový deň
 • od 2004 – odborný pracovník, hlavný redaktor časopisu Slovenské
  divadlo, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

Oblasť výskumného pôsobenia:

Dejiny a súčasnosť slovenského divadelného umenia, medzivojnová divadelná
avantgarda, pôvodná slovenská dráma, divadelná réžia v druhej polovici 20.
storočia, žánre divadelnej kritiky a pod.

Samostatné knižne vydané diela:

MAŤAŠÍK, Andrej: Slovenské divadlo v premenách času, Bratislava, 2003, 292 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Pohyb slovenskej drámy, Bratislava, 2005, 278 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Majstri scény, Bratislava : Perfekt, 2003, 85 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Činoherné divadlo na Slovensku, Bratislava, 1993, 76 s.

///

Posledná rozlúčka sa konala v piatok 9. júna 2017 o 13.00 hodine na cintoríne v Borinke pri Bratislave.

 • Autor: DN
 • Publikováno: 16. června 2017

Komentáře k článku: Zemřel Andrej Maťašík

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 12/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


13. 6.–26. 6. 2017

Číslo 12/2017 (13. 6.–26. 6. 2017)

Obsah čísla 12/2017

Slovo ...

O sochaři, jehož zabil...

Říkalo se mu „fronta na maso“....

Sukces měsíce

Divadelní Flora Olomouc

Divadelní festival v Olomouci již...

Dotazník

Linda Straub

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Rozdělování veřejných...

V Brně se po roce 1989 pomalu a s...

Fejeton

Povaha česká prokouřená

Blížila se půlnoc posledního...

Názor

„Kouříme? Nekouříme –...

Titulní citát z Havlovy Zahradní...

Glosa

Nedá mi to

Karla Hofmannová na vedlejší straně...

Přehlížená Afrika

Třináctý ročník festivalu Tvůrčí...

Anketa

Kronika

Jednou větou

Třetí ročník anonymní soutěže o...

Reportáž

Kritika

Pestrá Flora

V polovině května rozkvetla Olomouc...

Olomoucké divadelní zázraky

Divadelní Flora Olomouc: 12.–21....

Sukně příliš široké pro...

Hru Christophera Hamptona Nebezpečné...

Na vlně teenagerovské

Osmidílná série Mládí v hajzlu...

Ze života loutek, které už...

BodyVoiceBand, jehož základ tvoří...

Divadelní galerie

Na začátku Fragmentů milostných...

S Čechovem neradno režijně...

Racek, jedna z pětice „velkých...

Honibrku, ty jsi Káj?

Představení AnderSen začne jako...

To je směšné, cha, cha,...

David Drábek uvařil hradeckého...

Pěkná napodobenina

Plzeňská opera uvedla českou...

Nový pokus o Žítkovské...

Dodo Gombár se jako režisér a...

Tři muži v chalupě aneb...

Závěrečná část „angažované,...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 12/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Šťastná budoucnost?...

Ve Zlíně proběhl v polovině května...

Dušan D. Pařízek: Čas od...

S režisérem Dušanem D. Pařízkem...

Pestrá Flora

V polovině května rozkvetla Olomouc...

Olomoucké divadelní zázraky

Divadelní Flora Olomouc: 12.–21....

Rozhovor

Alexandre Katsapov: Emoce teď...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Dušan D. Pařízek: Čas od...

S režisérem Dušanem D. Pařízkem...

Jak se vaše divadlo vyrovná...

Rozhovor s řediteli o kouření v...

Kauza

Kontext

Balety v Národním divadle

V březnu uspořádaly Divadelní noviny...

Anamnézy zla a jiskřičky...

Úvahy filmové

Burza

Nahlédnutí do výtvarné...

Národní muzeum informuje

Vážení kolegové, milí...

Herecká asociace informuje

Podoby – Kartinky z Ruzyně

Teď by to bylo 41 let, ale ten smrad...

Zahraničí

Streaming, decibely, skype

Nová dráma 2017

Nečekej na lepší časy aneb...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Trzymaj się, Stary

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Olga Racková-Doležalová (15. 1. 1934...

Výročí

Výročí 1.−15. července

Adamcová Marie, kostýmní výtvarnice...

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (II)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Obrazem

Expert – Obřad jako obraz

Fagi a divadlo

Akce / Action

Výpravnou publikaci Akce/Action...

Expert – obřad jako obraz

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 12/2017Obsah,