Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Zemřel Andrej Maťašík

PhDr. Andrej Maťašík, PhD. FOTO archiv SAV

Andrej Maťašík

14. 8. 1953 Košice, Československo – 4. 6. 2017 Bratislava, Slovensko

Slovenský divadelní historik, kritik, dramaturg, vysokoškolský pedagog a redaktor, vědecký pracovník a člen vědecké rady Ústavu divadelní a filmové vědy Slovenské akademie věd. Patril ku generácii slovenských teatrológov, ktorá vstupovala do profesionálneho života v priebehu sedemdesiatych rokov minulého storočia.

V rokoch 1968 – 1971 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, neskôr v období rokov 1971 – 1976 študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1976 vyštudoval s vyznamenaním odbor divadelná veda. V mladom veku jeho cesta viedla do divadelnej praxe. Začínal ako dramaturg v novozaloženej Komornej scéne Parku kultúry a oddychu v Bratislave. V Trnave však už existovalo Divadlo pre deti a mládež so zaujímavým generačným súborom a programom, ku ktorému sa v roku 1978 pripojil. V tomto divadle pôsobil ako dramaturg v jeho najprogresívnejšom období, spolupracoval s režisérmi Blahom Uhlárom, Jurajom Nvotom a ďalšími na vysoko cenených inscenáciách Gogoľovho Revízora, Šulajovej Epizódy 39-44, Čibenkovej Charlieho a iných.

70. léta. FOTO ANTONÍN ŽIŽKA

Podstatnou črtou Maťašíkovho celoživotného zamerania však nebola činnosť v divadle, ale písanie o divadle. Počas života napísal stovky divadelných kritík, publicistických príspevkov, rozhovorov a analýz do odborných časopisov a dennej tlače.

V rokoch 1981 – 1982 presedlal z dramaturgie na redaktorskú prácu v časopisoch Film a divadlo a Javisko. Napokon od roku 1982 bol dlhé obdobie zamestnaný v Divadelnom ústave (od 1984 bol ústav začlenený do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 mal názov Národné divadelné centrum), ktorý slúžil ako servisné a metodické pracovisko pre živé slovenské divadlo. Andrej Maťašík v ňom pôsobil na rôznych úrovniach až do roku 1999 ako výskumný pracovník, vedúci analyticko-kritického oddelenia, námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku (1988 – 1990 ) a v rokoch 1995 – 1998 bol generálnym riaditeľom.

Po roku 1998 sa zmenila situácia a Andrej Maťašík odišiel z Divadelného ústavu do novinárskej praxe (Slovenská republika, Nový deň), vždy sa totiž živo zaujímal aj o otázky spoločensko-politické. Zároveň sa podieľal na založení novej vysokej školy – Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako hosťujúci docent, vedúci Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie a zároveň predseda Akademického senátu Fakulty dramatických umení. Venoval sa tiež vedeckej práci a publikoval tri knižné monografie: Činoherné divadlo na Slovensku (1993), Majstri scény (2003), Slovenské divadlo v premenách času (2003).

FOTO archiv

Jeho dlhoročná kritická, publicistická a pedagogická činnosť prerástla do vedecko-výskumnej a od roku 2004 pôsobil v Slovenskej akadémii vied – v Kabinete divadla a filmu SAV, v súčasnosti Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. V tomto prostredí si vytvoril priestor pre svoj ďalší vedecký rast. Napísal desiatky vedeckých štúdií, vydal ďalšie dve knižné monografie: Pohyb slovenskej drámy (2005), Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla (2015), zorganizoval množstvo popularizačných aktivít, podieľal sa na významných projektoch ústavu. Vedecky sa venoval dejinám slovenského a českého divadelného umenia, medzivojnovej divadelnej avantgarde, pôvodnej slovenskej dráme, divadelnej réžii v druhej polovici 20. storočia, žánrom divadelnej kritiky. Zároveň bol v rokoch 2005 – 2014 hlavným redaktorom vedeckého časopisu Slovenské divadlo, každoročne organizoval medzinárodné teatrologické konferencie v Banskej Bystrici, podieľal sa na doktorandskom štúdiu a motivoval mladých ľudí, aby o divadle mysleli, písali, naučili sa ho vnímať v celej komplexnosti.

Elena Knopová, riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV

///

Vzdelanie

 • Základná deväťročná škola, Námestie 1. Mája 3, Bratislava, ukončená 1968
 • Stredné všeobecné vzdelanie s maturitou: ukončené 1971, SVŠ Metodova,
  Bratislava
 • Vysokoškolské vzdelanie: ukončené s vyznamenaním 1976, divadelná veda,
  Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava

  Priebeh zamestnaní

 • 1976-1978 – dramaturg, Park kultúry a oddychu v Bratislave
 • 1977-1978 – prezenčná vojenská služba
 • 1978 – 1981 – dramaturg, Divadlo pre deti a mládež, Trnava
 • 1981 – 1982 – redaktor, vydavateľstvo Obzor, Bratislava, redakcie Film a divadlo a Javisko
 • 1982 – 1999 – odborný, neskôr výskumný pracovník Divadelného ústavu (od 1984 začleneného do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 Národného divadelného centra), opakovane vedúci analyticko-kritického
  oddelenia, 1988-90 námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku, 1995-1998
  generálny riaditeľ)
 • 1999 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo SALUS, Bratislava, denník Slovenská republika
 • 1985 -1994 – opakovane pedagóg (dohoda) na Divadelnej fakulte VŠMU
 • 1998 – doteraz – pedagóg (úväzok) na Fakulte dramatických umení Akadémie
  umení v Banskej Bystrici (teória drámy, analýza dramatického textu, dejiny
  slovenského divadla), v súčasnosti hosťujúci docent, vedúci katedry divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie, predseda Akademického senátu FDU
 • 1999 – 2004 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo
  Republika, Bratislava, denník Nový deň
 • od 2004 – odborný pracovník, hlavný redaktor časopisu Slovenské
  divadlo, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

Oblasť výskumného pôsobenia:

Dejiny a súčasnosť slovenského divadelného umenia, medzivojnová divadelná
avantgarda, pôvodná slovenská dráma, divadelná réžia v druhej polovici 20.
storočia, žánre divadelnej kritiky a pod.

Samostatné knižne vydané diela:

MAŤAŠÍK, Andrej: Slovenské divadlo v premenách času, Bratislava, 2003, 292 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Pohyb slovenskej drámy, Bratislava, 2005, 278 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Majstri scény, Bratislava : Perfekt, 2003, 85 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Činoherné divadlo na Slovensku, Bratislava, 1993, 76 s.

///

Posledná rozlúčka sa konala v piatok 9. júna 2017 o 13.00 hodine na cintoríne v Borinke pri Bratislave.

 • Autor: DN
 • Publikováno: 16. června 2017

Komentáře k článku: Zemřel Andrej Maťašík

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 16/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


3. 10.–16. 10. 2017

Číslo 16/2017 (3. 10.–16. 10. 2017)

Obsah čísla 16/2017

Slovo ...

Divadlo, které si nerozumí

Mám dojem, že účastníci...

Sukces měsíce

Národní divadlo...

SUKCES MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADLO

Dotazník

VerRich

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Seminář o umělecké kritice

Do Centra současného umění DOX...

Anketa

Kronika

Jednou větou

Vlastivědné muzeum v Olomouci...

Kritika

Nedává, nebere

Poslední premiérou loňské sezony...

Každý musí sestoupit do...

Hrát na konci léta v krásném...

Vykřičíme všechnu bídu

Součástí pracovních oslav deseti let...

Mysteriózní film o temné...

Závěrečným představením...

Dosažení vyšších cílů

V roce 1999 uvedl Petr Lébl v rámci...

Jak budovat nový svět

Neznám knížku slovenské autorky...

Vše, anebo nic o synech a...

Nápad přivézt na plzeňský festival...

Místo srdce máme troud

Rumunské maďarskojazyčné divadlo z...

Slepá avantgarda (proti)

Inscenace polského TR Warszawa Holzwege...

Otázky bez odpovědí (pro)

Možná si toho nejsme plně vědomi,...

Zločin a trest v celé...

Nejen zlí jazykové tvrdí, že mnohé...

Šílenství jako stav světa?

Gogolovy Bláznovy zápisky – o...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 16/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Divadelní smrti aneb Festival...

Podle mého si „přední příčky“...

Mysteriózní film o temné...

Závěrečným představením...

Dosažení vyšších cílů

V roce 1999 uvedl Petr Lébl v rámci...

Jak budovat nový svět

Neznám knížku slovenské autorky...

Vše, anebo nic o synech a...

Nápad přivézt na plzeňský festival...

Místo srdce máme troud

Rumunské maďarskojazyčné divadlo z...

Slepá avantgarda (proti)

Inscenace polského TR Warszawa Holzwege...

Otázky bez odpovědí (pro)

Možná si toho nejsme plně vědomi,...

Zločin a trest v celé...

Nejen zlí jazykové tvrdí, že mnohé...

Šílenství jako stav světa?

Gogolovy Bláznovy zápisky – o...

Rozhovor

René Levínský: Píšu,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Filip Barankiewicz:...

Rozhovor s novým uměleckým šéfem...

Kontext

O divadelním létě (nejen) v...

Zdá se, že vypravit se do divadla...

Burza

Joan Brehms se vrací domů

Národní muzeum informuje

Nominace na Cenu Thálie

Herecká asociace informuje

Podoby – Květáci

Stručný obsah příspěvku zde není...

Divadlo Radost Brno

Do divadla zadním vchodem

Zahraničí

Aurora Lubos: Čekám, až mě...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Radu Afrim: Stačí tři zvuky...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Ohlasy

Ještě k Národnímu divadlu

ohlasy: Ad DN 15/2017, str. 2

Zemřeli

Zemřeli

Arnošt Svoboda (6. 2. 1941 Třebíč...

Jan Tříska bohužel...

Nemohu stále uvěřit, že nepřijde....

Výročí

Výročí 1.−15. října

Černý Ondřej, ředitel, kritik a...

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (VI)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Obrazem

Fagi a divadlo

Jan Tříska

Ve Stříbrné ulici na Starém Městě...

Pan Papírek… ( III )

Příloha

Poděkování

Mezinárodní divadelní festival PALM...

Palm Off Fest 2017 – program

20. října v 19 hodin Zahájení...

Visegrád by chyběl stejně...

V posledních měsících jsou stále...

O střední Evropě

Střední Evropa existuje a my v ní,...

Nová pravice ve střední...

Rodí se nová střední Evropa a jeden...

Lze zachránit střední...

Střední Evropa, o které kdysi psal...

Lze žít a hrát divadlo...

Druhý ročník setkání divadel...

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 16/2017Obsah,