Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Zemřel Andrej Maťašík

PhDr. Andrej Maťašík, PhD. FOTO archiv SAV

Andrej Maťašík

14. 8. 1953 Košice, Československo – 4. 6. 2017 Bratislava, Slovensko

Slovenský divadelní historik, kritik, dramaturg, vysokoškolský pedagog a redaktor, vědecký pracovník a člen vědecké rady Ústavu divadelní a filmové vědy Slovenské akademie věd. Patril ku generácii slovenských teatrológov, ktorá vstupovala do profesionálneho života v priebehu sedemdesiatych rokov minulého storočia.

V rokoch 1968 – 1971 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, neskôr v období rokov 1971 – 1976 študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1976 vyštudoval s vyznamenaním odbor divadelná veda. V mladom veku jeho cesta viedla do divadelnej praxe. Začínal ako dramaturg v novozaloženej Komornej scéne Parku kultúry a oddychu v Bratislave. V Trnave však už existovalo Divadlo pre deti a mládež so zaujímavým generačným súborom a programom, ku ktorému sa v roku 1978 pripojil. V tomto divadle pôsobil ako dramaturg v jeho najprogresívnejšom období, spolupracoval s režisérmi Blahom Uhlárom, Jurajom Nvotom a ďalšími na vysoko cenených inscenáciách Gogoľovho Revízora, Šulajovej Epizódy 39-44, Čibenkovej Charlieho a iných.

70. léta. FOTO ANTONÍN ŽIŽKA

Podstatnou črtou Maťašíkovho celoživotného zamerania však nebola činnosť v divadle, ale písanie o divadle. Počas života napísal stovky divadelných kritík, publicistických príspevkov, rozhovorov a analýz do odborných časopisov a dennej tlače.

V rokoch 1981 – 1982 presedlal z dramaturgie na redaktorskú prácu v časopisoch Film a divadlo a Javisko. Napokon od roku 1982 bol dlhé obdobie zamestnaný v Divadelnom ústave (od 1984 bol ústav začlenený do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 mal názov Národné divadelné centrum), ktorý slúžil ako servisné a metodické pracovisko pre živé slovenské divadlo. Andrej Maťašík v ňom pôsobil na rôznych úrovniach až do roku 1999 ako výskumný pracovník, vedúci analyticko-kritického oddelenia, námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku (1988 – 1990 ) a v rokoch 1995 – 1998 bol generálnym riaditeľom.

Po roku 1998 sa zmenila situácia a Andrej Maťašík odišiel z Divadelného ústavu do novinárskej praxe (Slovenská republika, Nový deň), vždy sa totiž živo zaujímal aj o otázky spoločensko-politické. Zároveň sa podieľal na založení novej vysokej školy – Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako hosťujúci docent, vedúci Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie a zároveň predseda Akademického senátu Fakulty dramatických umení. Venoval sa tiež vedeckej práci a publikoval tri knižné monografie: Činoherné divadlo na Slovensku (1993), Majstri scény (2003), Slovenské divadlo v premenách času (2003).

FOTO archiv

Jeho dlhoročná kritická, publicistická a pedagogická činnosť prerástla do vedecko-výskumnej a od roku 2004 pôsobil v Slovenskej akadémii vied – v Kabinete divadla a filmu SAV, v súčasnosti Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. V tomto prostredí si vytvoril priestor pre svoj ďalší vedecký rast. Napísal desiatky vedeckých štúdií, vydal ďalšie dve knižné monografie: Pohyb slovenskej drámy (2005), Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla (2015), zorganizoval množstvo popularizačných aktivít, podieľal sa na významných projektoch ústavu. Vedecky sa venoval dejinám slovenského a českého divadelného umenia, medzivojnovej divadelnej avantgarde, pôvodnej slovenskej dráme, divadelnej réžii v druhej polovici 20. storočia, žánrom divadelnej kritiky. Zároveň bol v rokoch 2005 – 2014 hlavným redaktorom vedeckého časopisu Slovenské divadlo, každoročne organizoval medzinárodné teatrologické konferencie v Banskej Bystrici, podieľal sa na doktorandskom štúdiu a motivoval mladých ľudí, aby o divadle mysleli, písali, naučili sa ho vnímať v celej komplexnosti.

Elena Knopová, riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV

///

Vzdelanie

 • Základná deväťročná škola, Námestie 1. Mája 3, Bratislava, ukončená 1968
 • Stredné všeobecné vzdelanie s maturitou: ukončené 1971, SVŠ Metodova,
  Bratislava
 • Vysokoškolské vzdelanie: ukončené s vyznamenaním 1976, divadelná veda,
  Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava

  Priebeh zamestnaní

 • 1976-1978 – dramaturg, Park kultúry a oddychu v Bratislave
 • 1977-1978 – prezenčná vojenská služba
 • 1978 – 1981 – dramaturg, Divadlo pre deti a mládež, Trnava
 • 1981 – 1982 – redaktor, vydavateľstvo Obzor, Bratislava, redakcie Film a divadlo a Javisko
 • 1982 – 1999 – odborný, neskôr výskumný pracovník Divadelného ústavu (od 1984 začleneného do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 Národného divadelného centra), opakovane vedúci analyticko-kritického
  oddelenia, 1988-90 námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku, 1995-1998
  generálny riaditeľ)
 • 1999 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo SALUS, Bratislava, denník Slovenská republika
 • 1985 -1994 – opakovane pedagóg (dohoda) na Divadelnej fakulte VŠMU
 • 1998 – doteraz – pedagóg (úväzok) na Fakulte dramatických umení Akadémie
  umení v Banskej Bystrici (teória drámy, analýza dramatického textu, dejiny
  slovenského divadla), v súčasnosti hosťujúci docent, vedúci katedry divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie, predseda Akademického senátu FDU
 • 1999 – 2004 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo
  Republika, Bratislava, denník Nový deň
 • od 2004 – odborný pracovník, hlavný redaktor časopisu Slovenské
  divadlo, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

Oblasť výskumného pôsobenia:

Dejiny a súčasnosť slovenského divadelného umenia, medzivojnová divadelná
avantgarda, pôvodná slovenská dráma, divadelná réžia v druhej polovici 20.
storočia, žánre divadelnej kritiky a pod.

Samostatné knižne vydané diela:

MAŤAŠÍK, Andrej: Slovenské divadlo v premenách času, Bratislava, 2003, 292 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Pohyb slovenskej drámy, Bratislava, 2005, 278 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Majstri scény, Bratislava : Perfekt, 2003, 85 s.
MAŤAŠÍK, Andrej: Činoherné divadlo na Slovensku, Bratislava, 1993, 76 s.

///

Posledná rozlúčka sa konala v piatok 9. júna 2017 o 13.00 hodine na cintoríne v Borinke pri Bratislave.

 • Autor: DN
 • Publikováno: 16. června 2017

Komentáře k článku: Zemřel Andrej Maťašík

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 20/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


28. 11.–11. 12. 2017

Číslo 20/2017 (28. 11.–11. 12. 2017)

Obsah čísla 20/2017

Slovo ...

Senioři jsou top!

Napsat úvodník pro Divadelní noviny...

Sukces měsíce

Husa na provázku – Dobru,...

Husa na provázku – Dokumentární...

Dotazník

Bohdana Pavlíková

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Katalog uměleckých prací

Nový Katalog prací začne platit od 1....

Fejeton

Když hrají PH pro PP

Když hrají perfektní herci pro...

Názor

Operou obchází strašidlo

Strašidlo režisérismu. Píše Rudolf...

Glosa

Pamětní Rusalka v Národním

Večerní představení Dvořákovy...

Anketa

Video: Ceny Divadelních novin...

Podívejte se na celý záznam z...

Ceny DN 2016/2017: Ve znamení...

Divadelní noviny udělily včera ve...

Kronika

Jednou větou

Tým učitelů Jazykového gymnázia...

Kritika

Slepý výstřel

Divadlo LETÍ představilo v české...

Podnikatelka na dně

Před pár lety Petr Zelenka napsal hru...

Nejde o život, ale o...

Národní divadlo představilo na...

Břit bez ostří

Inscenace Tajný deník Adriana Molea ve...

Ministerstvo máklých kroků

Přední pražská skupina současného...

Tváří v tvář teroru

Terorista unese dopravní letadlo se 164...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 20/2017...

5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je...

Festivaly

Opera 2017 – hudební...

Letošní 13. ročník festivalu...

Rozhovor

Rostislav Novák ml.: Chci v...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Katharina Schmitt: Přízraky...

Rozhovor s libretistkou a režisérkou...

Kontext

Kulturní populismus Hradu

ÚVAHY VÝTVARNÉ

Sněhulák, čtverec a...

Ve filmovém přepisu románové krimi...

Moderní operní režie jako...

Hlavní sdělení této knihy je...

Burza

OPERA 2017 – ceny Libušky

Cena kritiků za nejlepší inscenaci...

Nominace na Ceny Thálie v...

Herecká asociace informuje

Podoby – Návrat

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

Londýnské doteky

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vilmos Vajdai: Útlak divadlu...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Karin Dor (22. 2. 1938 Wiesbaden,...

Výročí

Výročí 1.−15. prosince

Boudová Nela, herečka (1. 12. 1967)...

Paměti, záznamy, deníky

Divadlo v kostce

Myslíte si, že lze za jeden den a...

Knihovnička

Došlo do redakce

Iva Němcová: Osobnosti české...

Obrazem

Fagi a divadlo

Iva Němcová

V Galerii Českých center v Rytířské...

Pan Papírek… (VI)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 20/2017Obsah,