Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky.

Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

Hlavní město Praha (HMP) je už historicky metropolí i české kultury, tedy i nejvýznamnějším donátorem umění a kultury. Systém přidělování kulturních grantů tu vznikl v roce 1995, roku 2000 byl v rámci neziskového sektoru poprvé zaveden víceletý dotační systém vypsáním čtyřletých grantů. V roce 2006 byla schválena první koncepce kulturní politiky hlavního města a s ní spojená grantová politika v oblasti kultury a umění. Roku 2009 bylo umožněno žádat o další víceletý grant v ročním předstihu a byl zaveden systém bodového hodnocení žádostí ve snaze o maximální objektivitu posouzení. Byla také sestavena dosud nejpočetnější grantová komise, složená ze čtrnácti odborníků (po dvojici za každý obor ji na doporučení výboru pro kulturu Zastupitelstva HMP jmenuje Rada HMP na tříleté období) a jednoho člena Zastupitelstva HMP, doplněná externími hodnotiteli. V roce 2011 byl grantový systém notifikován Evropskou komisí, od roku 2016 respektuje její obecné nařízení č. 651/2014, o poskytování veřejné podpory. Systém tedy odpovídá nejpřísnějším evropským měřítkům a je průběžně zdokonalován.

Aktuální grantový systém na léta 2016–2021 schválila Rada HMP v březnu 2015 na základě zásad, že rozhodování o jedno- i víceleté podpoře subjektů a aktivit z městského rozpočtu musí být transparentní, věcné a musí podléhat veřejné kontrole. Systém je postaven na kritériích uměleckých (kvalita), ekonomických (víceleté granty a žádosti nad milion korun) a společenských (potřebnost pro hlavní město Prahu). Je otevřen všem žadatelům bez ohledu na jejich právní subjektivitu. Každou žádost odborně posuzuje prostřednictvím podrobného bodového systému minimálně pět hodnotitelů (dva oboroví členové grantové komise a tři externí posuzovatelé). Posouzení odborné úrovně projektu je odděleno od přidělování konkrétní výše podpory. Připojeno je slovní zdůvodnění návrhu grantové komise, který je zveřejněn zhruba v listopadu pro následující rok. Víceleté granty jsou schvalovány s ročním předstihem. Systém je stěžejním prvkem financování pražské kultury – od roku 2013 se jeho prostřednictvím ročně rozděluje více než 300 milionů korun.

Poskytování víceletých grantů HMP se soustředí zejména na prioritní projekty, které zásadně obohacují kulturní život města. Poskytováním jednoletých grantů na podporu celoroční umělecké činnosti nebo na realizaci konkrétních kulturních projektů hlavní město pomáhá zajišťovat pestrou kulturní nabídku v Praze a vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat tvůrčí uměleckou činnost v Praze, zpřístupňovat umění občanům, prezentovat pražskou kulturu v zahraničí a rozvíjet mezinárodní kulturní spolupráci.

Doplňkovou formu financování pražských kulturních akcí představují individuální účelové dotace dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jejich poskytnutí je výhradně politickým rozhodnutím daným ústavně garantovaným právem na samosprávu, do něhož nepřísluší zasahovat ani soudním orgánům. Umožňuje městu podpořit jím preferované kulturní aktivity a jsou jakýmsi kompenzačním mechanismem k odbornému názoru grantové komise, který zastupitelé plně akceptují.

V souladu se zákonem o hl. m. Praze jsou veškeré návrhy podpory kultury projednávány ve výboru pro kulturu ZHMP a v rámci plné politické odpovědnosti volených zastupitelů schvalovány Radou/Zastupitelstvem HMP. Podpora je vždy poskytována projektům neziskovým, a to maximálně do výše bilance jejich rozpočtu.

Odbor kultury a turistického ruchu magistrátu hl. m. Prahy

  • Autor: DN
  • Publikováno: 27. června 2017

Komentáře k článku: Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 13/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


27. 6.–4. 9. 2017

Číslo 13/2017 (27. 6.–4. 9. 2017)

Obsah čísla 13/2017

Slovo ...

Divadelní sezona končí

Divadlům i Divadelním novinám, které...

Sukces měsíce

Lazebník sevillský

Hudba Gioacchino Rossini, libreto Cesare...

Dotazník

Mathias Straub

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Praha je nejvýznamnějším...

Hlavní město Praha (HMP) je už...

Fejeton

Plavba na vlnách imaginace

Liberec, 14. června, devět hodin...

Názor

Glosa

Ke grantové politice

V 10. čísle Divadelních novin mne...

Anketa

Cena Josefa Balvína za sezonu...

Cenu Josefa Balvína za sezonu 2016/2017...

Kritika

Kapitálová škola hrou

Michal Dočekal, ředitel Činohry...

Žižkovy voči…

Proč jsem se jen, já osel, nevymlouval...

Život toužících žen

Protože Petru Hůlovou soustavně čtu,...

Nesnesitelná přesycenost...

Ve čtvrtém patře Divadla pod...

Calembour natřikrát

Znáte čokoládu Studentská pečeť?...

Když Čapek potkal Havla

Výrazné didaktické úmysly...

Kouzelný cirkus bratří...

Nejnovější inscenace Deadtown je v...

Dělat operní legraci je...

A pořádná dřina, protože se...

Kar za bolavé duše

První hru Natalie Kocab můžeme číst...

Jen panda je černá a bílá...

Režisér Michal Hába miluje...

Inspirativní střípky z...

Už je to dvacet let, co Arnošt...

Bayreuthský Lohengrin v...

Dílo Richarda Wagnera je velkolepé,...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 13/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Bouřlivá divadelní Ostrava

V moravskoslezské metropoli proběhl na...

Rozhovor

Miroslav Hanuš: Ptali se mě,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Filip Nuckolls: Ztratili jsme...

Rozhovor s režisérem a scenáristou...

Kauza

Kontext

Koncepce kulturní politiky...

Pražští zastupitelé schválili...

Pokus o dada 21. století...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vybočení z řady aneb...

Úvahy rozhlasové

Burza

Vážení kolegové, milí...

Herecká asociace informuje

Podoby – Jak přeříznout...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Studio Ypsilon Praha

Do divadla zadním vchodem

Divadelní tipy redaktorů DN...

Josef Herman O prázdninách se hraje...

Zahraničí

Mozart v bažinách

Únos ze serailu je na jevišti...

Mezi elegancí a barbarstvím

Stručný obsah příspěvku zde není...

Kam kráčíš, Polsko?

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Eduard Dřízga / Andrej Maťašík /...

Za Pavlem Kohnem

(14. října 1929 Praha – 18. června...

Výročí

Výročí 16. července –...

Novák Josef, režisér (16. 7. 1942)...

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (III)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Jiří Suchý & Jiří Šlitr:...

Skripta, paměti, či sumář...

Když se kniha jmenuje prostě O...

Obrazem

Stimulovat pouliční scénu

Snímek Zdeňka Velena pochází ze...

Fagi a divadlo

Expert – nadějné vyhlídky

Příloha

Když máš v ruce...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 13/2017Obsah,