Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

Hlavní město Praha (HMP) je už historicky metropolí i české kultury, tedy i nejvýznamnějším donátorem umění a kultury. Systém přidělování kulturních grantů tu vznikl v roce 1995, roku 2000 byl v rámci neziskového sektoru poprvé zaveden víceletý dotační systém vypsáním čtyřletých grantů. V roce 2006 byla schválena první koncepce kulturní politiky hlavního města a s ní spojená grantová politika v oblasti kultury a umění. Roku 2009 bylo umožněno žádat o další víceletý grant v ročním předstihu a byl zaveden systém bodového hodnocení žádostí ve snaze o maximální objektivitu posouzení. Byla také sestavena dosud nejpočetnější grantová komise, složená ze čtrnácti odborníků (po dvojici za každý obor ji na doporučení výboru pro kulturu Zastupitelstva HMP jmenuje Rada HMP na tříleté období) a jednoho člena Zastupitelstva HMP, doplněná externími hodnotiteli. V roce 2011 byl grantový systém notifikován Evropskou komisí, od roku 2016 respektuje její obecné nařízení č. 651/2014, o poskytování veřejné podpory. Systém tedy odpovídá nejpřísnějším evropským měřítkům a je průběžně zdokonalován.

Aktuální grantový systém na léta 2016–2021 schválila Rada HMP v březnu 2015 na základě zásad, že rozhodování o jedno- i víceleté podpoře subjektů a aktivit z městského rozpočtu musí být transparentní, věcné a musí podléhat veřejné kontrole. Systém je postaven na kritériích uměleckých (kvalita), ekonomických (víceleté granty a žádosti nad milion korun) a společenských (potřebnost pro hlavní město Prahu). Je otevřen všem žadatelům bez ohledu na jejich právní subjektivitu. Každou žádost odborně posuzuje prostřednictvím podrobného bodového systému minimálně pět hodnotitelů (dva oboroví členové grantové komise a tři externí posuzovatelé). Posouzení odborné úrovně projektu je odděleno od přidělování konkrétní výše podpory. Připojeno je slovní zdůvodnění návrhu grantové komise, který je zveřejněn zhruba v listopadu pro následující rok. Víceleté granty jsou schvalovány s ročním předstihem. Systém je stěžejním prvkem financování pražské kultury – od roku 2013 se jeho prostřednictvím ročně rozděluje více než 300 milionů korun.

Poskytování víceletých grantů HMP se soustředí zejména na prioritní projekty, které zásadně obohacují kulturní život města. Poskytováním jednoletých grantů na podporu celoroční umělecké činnosti nebo na realizaci konkrétních kulturních projektů hlavní město pomáhá zajišťovat pestrou kulturní nabídku v Praze a vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat tvůrčí uměleckou činnost v Praze, zpřístupňovat umění občanům, prezentovat pražskou kulturu v zahraničí a rozvíjet mezinárodní kulturní spolupráci.

Doplňkovou formu financování pražských kulturních akcí představují individuální účelové dotace dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jejich poskytnutí je výhradně politickým rozhodnutím daným ústavně garantovaným právem na samosprávu, do něhož nepřísluší zasahovat ani soudním orgánům. Umožňuje městu podpořit jím preferované kulturní aktivity a jsou jakýmsi kompenzačním mechanismem k odbornému názoru grantové komise, který zastupitelé plně akceptují.

V souladu se zákonem o hl. m. Praze jsou veškeré návrhy podpory kultury projednávány ve výboru pro kulturu ZHMP a v rámci plné politické odpovědnosti volených zastupitelů schvalovány Radou/Zastupitelstvem HMP. Podpora je vždy poskytována projektům neziskovým, a to maximálně do výše bilance jejich rozpočtu.

Odbor kultury a turistického ruchu magistrátu hl. m. Prahy

  • Autor: DN
  • Publikováno: 27. června 2017

Komentáře k článku: Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 4/2018

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


20. 2.–5. 3. 2018

Číslo 4/2018 (20. 2.–5. 3. 2018)

Obsah čísla 4/2018

Slovo ...

V povolební kocovině

Tak se vám svěřím. Ani tři týdny...

Dotazník

Tereza Volánková

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Ceny Thálie s Václavem...

Herecká asociace oznámila zásadní...

Fejeton

Divadlo pije!

Divadlo žije! Divadlo pije! Fenomén...

Názor

Jak v Národním divadle...

Myslel jsem, že stoletým výročím...

Kronika

Jednou větou

Na piazzetě Národního divadla (nám....

Kritika

Jeviště plná techniky a...

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabízí...

Příroda proti kultuře

Divadelní spolek Tygr v tísni se v...

Smutná válečná romance

Novelu Petr a Lucie napsal Romain...

Krejčík by se nezlobil

O’Caseyho Pension pro svobodné pány...

Zrození, život, smrt

DUP39, tedy podzemní sály a zákoutí...

Nenechat se sbalit do Ikea...

Hra Burgtheater (1983) Elfriede Jelinek...

Trochu si zahajlujeme a...

Činohra pražského Národního divadla...

William Shakespeare, Klatův...

Jan Klata je prvoligový evropský...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 4/2018...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Dotkni se komedie a zazpívej

Na pardubickém GRAND Festivalu smíchu...

Rozhovor

Ivana Uhlířová: Vůle,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Felix Koch a Nathalie Frank:...

Rozhovor se zástupci sdružení LAFT...

Kontext

Hmyz na divadle a u voleb

Světoznámý český výtvarník Jan...

Co s tím ministr kultury...

Ministra kultury v demisi Ilji Šmída...

Burza

Ceny Thálie 2017

Herecká asociace informuje

Divadlo 1918–2018

Rudozelený anton pro EFB Aprílové...

Podoby – Brambory

Stručný obsah příspěvku zde není...

Sbírka trofejí

Národní muzeum informuje

O zapomenuté hvězdě operety

Dlužíme vzpomínku paní Dagmar...

Zahraničí

Divadlo v troskách –...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Jan Klata: Teď a tady budu...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřel

Jiří Laštovka (21. 7. 1978 České...

O zapomenuté hvězdě operety

Dlužíme vzpomínku paní Dagmar...

Paměti, záznamy, deníky

O poslušné lokajské ...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Payanoia: Pajány CD Galén, 42:07 min....

Postdramatično, kam se...

Někdy se to prostě stane. Nad...

Obrazem

Konkurs Fotografii Teatralnej

V Polsku se již třetím rokem koná...

Fagi a divadlo

Pan Papírek… (XIII)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 4/2018Obsah,