Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

Hlavní město Praha (HMP) je už historicky metropolí i české kultury, tedy i nejvýznamnějším donátorem umění a kultury. Systém přidělování kulturních grantů tu vznikl v roce 1995, roku 2000 byl v rámci neziskového sektoru poprvé zaveden víceletý dotační systém vypsáním čtyřletých grantů. V roce 2006 byla schválena první koncepce kulturní politiky hlavního města a s ní spojená grantová politika v oblasti kultury a umění. Roku 2009 bylo umožněno žádat o další víceletý grant v ročním předstihu a byl zaveden systém bodového hodnocení žádostí ve snaze o maximální objektivitu posouzení. Byla také sestavena dosud nejpočetnější grantová komise, složená ze čtrnácti odborníků (po dvojici za každý obor ji na doporučení výboru pro kulturu Zastupitelstva HMP jmenuje Rada HMP na tříleté období) a jednoho člena Zastupitelstva HMP, doplněná externími hodnotiteli. V roce 2011 byl grantový systém notifikován Evropskou komisí, od roku 2016 respektuje její obecné nařízení č. 651/2014, o poskytování veřejné podpory. Systém tedy odpovídá nejpřísnějším evropským měřítkům a je průběžně zdokonalován.

Aktuální grantový systém na léta 2016–2021 schválila Rada HMP v březnu 2015 na základě zásad, že rozhodování o jedno- i víceleté podpoře subjektů a aktivit z městského rozpočtu musí být transparentní, věcné a musí podléhat veřejné kontrole. Systém je postaven na kritériích uměleckých (kvalita), ekonomických (víceleté granty a žádosti nad milion korun) a společenských (potřebnost pro hlavní město Prahu). Je otevřen všem žadatelům bez ohledu na jejich právní subjektivitu. Každou žádost odborně posuzuje prostřednictvím podrobného bodového systému minimálně pět hodnotitelů (dva oboroví členové grantové komise a tři externí posuzovatelé). Posouzení odborné úrovně projektu je odděleno od přidělování konkrétní výše podpory. Připojeno je slovní zdůvodnění návrhu grantové komise, který je zveřejněn zhruba v listopadu pro následující rok. Víceleté granty jsou schvalovány s ročním předstihem. Systém je stěžejním prvkem financování pražské kultury – od roku 2013 se jeho prostřednictvím ročně rozděluje více než 300 milionů korun.

Poskytování víceletých grantů HMP se soustředí zejména na prioritní projekty, které zásadně obohacují kulturní život města. Poskytováním jednoletých grantů na podporu celoroční umělecké činnosti nebo na realizaci konkrétních kulturních projektů hlavní město pomáhá zajišťovat pestrou kulturní nabídku v Praze a vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat tvůrčí uměleckou činnost v Praze, zpřístupňovat umění občanům, prezentovat pražskou kulturu v zahraničí a rozvíjet mezinárodní kulturní spolupráci.

Doplňkovou formu financování pražských kulturních akcí představují individuální účelové dotace dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jejich poskytnutí je výhradně politickým rozhodnutím daným ústavně garantovaným právem na samosprávu, do něhož nepřísluší zasahovat ani soudním orgánům. Umožňuje městu podpořit jím preferované kulturní aktivity a jsou jakýmsi kompenzačním mechanismem k odbornému názoru grantové komise, který zastupitelé plně akceptují.

V souladu se zákonem o hl. m. Praze jsou veškeré návrhy podpory kultury projednávány ve výboru pro kulturu ZHMP a v rámci plné politické odpovědnosti volených zastupitelů schvalovány Radou/Zastupitelstvem HMP. Podpora je vždy poskytována projektům neziskovým, a to maximálně do výše bilance jejich rozpočtu.

Odbor kultury a turistického ruchu magistrátu hl. m. Prahy

  • Autor: DN
  • Publikováno: 27. června 2017

Komentáře k článku: Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 15/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


19. 9.–2. 10. 2017

Číslo 15/2017 (19. 9.–2. 10. 2017)

Obsah čísla 15/2017

Slovo ...

Kazatelna jevištěm

Jest jeden divadelní prostor, u...

Sukces měsíce

Collectif Malunés: Forever,...

Belgie, Francie. Režijní dohled...

Dotazník

Markéta Dvořáková

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

O návštěvě ministra...

Ve čtvrtek 7. září přijel do...

Fejeton

Tři a

Když mě redakce těchto novin...

Názor

Otevřené dopisy ministru...

V Praze 11. září 2017 Vážený pane...

Anketa

Kronika

Jednou větou

V areálu bývalé papírny ve Vraném...

Kritika

Absurdní cesta k domácímu...

Make no Noise je paradoxní název pro...

Z borůvčí do hrobky

Několik glos k Theatrum Kuks, 23.–27....

Ach, ti muži

Odumírání vztahu v manželství má...

Cosi shnilého ve městě...

Jako poslední premiéru minulé sezony...

Není co vzkázat, ale je o...

Jak vývoj divadelního jazyka na...

Ovčáček se vrací

Když v listopadu loňského roku...

Všelidové divadlo – Cirkus...

Divadelní avantgardy 20. století snily...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 15/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Rozhovor

Vladimír Polívka: Jen se...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Lenka Dombrovská...

Starý operní kritik Josef Herman se...

Kauza

Kontext

O talentu a kontaminaci hnusem

Ačkoli se neustále mluví o potřebě...

Středověk dnes

Úvahy filmové

Židé v moderních českých ...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Burza

Kolegyně a kolegové!

Herecká asociace informuje

Podoby – Většina...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Hudební divadlo Karlín

Do divadla zadním vchodem

Zahraničí

Od dekonstrukce k příběhu...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

René Tuček – pěvec se...

(8. 1. 1936 Praha – 26. 8. 2017...

Vladimír Brabec byl chlap...

(15. 5. 1934 Praha – 1. 9. 2017 Nová...

Výročí

Výročí 16.−30. září

Kožíšková Kristina, korepetitorka...

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (V)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Obrazem

Pan Papírek… (II)

Ako to bolo za komunizmu

Letos 7. listopadu uplyne sto let od...

Fagi a divadlo

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 15/2017Obsah,