Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

Hlavní město Praha (HMP) je už historicky metropolí i české kultury, tedy i nejvýznamnějším donátorem umění a kultury. Systém přidělování kulturních grantů tu vznikl v roce 1995, roku 2000 byl v rámci neziskového sektoru poprvé zaveden víceletý dotační systém vypsáním čtyřletých grantů. V roce 2006 byla schválena první koncepce kulturní politiky hlavního města a s ní spojená grantová politika v oblasti kultury a umění. Roku 2009 bylo umožněno žádat o další víceletý grant v ročním předstihu a byl zaveden systém bodového hodnocení žádostí ve snaze o maximální objektivitu posouzení. Byla také sestavena dosud nejpočetnější grantová komise, složená ze čtrnácti odborníků (po dvojici za každý obor ji na doporučení výboru pro kulturu Zastupitelstva HMP jmenuje Rada HMP na tříleté období) a jednoho člena Zastupitelstva HMP, doplněná externími hodnotiteli. V roce 2011 byl grantový systém notifikován Evropskou komisí, od roku 2016 respektuje její obecné nařízení č. 651/2014, o poskytování veřejné podpory. Systém tedy odpovídá nejpřísnějším evropským měřítkům a je průběžně zdokonalován.

Aktuální grantový systém na léta 2016–2021 schválila Rada HMP v březnu 2015 na základě zásad, že rozhodování o jedno- i víceleté podpoře subjektů a aktivit z městského rozpočtu musí být transparentní, věcné a musí podléhat veřejné kontrole. Systém je postaven na kritériích uměleckých (kvalita), ekonomických (víceleté granty a žádosti nad milion korun) a společenských (potřebnost pro hlavní město Prahu). Je otevřen všem žadatelům bez ohledu na jejich právní subjektivitu. Každou žádost odborně posuzuje prostřednictvím podrobného bodového systému minimálně pět hodnotitelů (dva oboroví členové grantové komise a tři externí posuzovatelé). Posouzení odborné úrovně projektu je odděleno od přidělování konkrétní výše podpory. Připojeno je slovní zdůvodnění návrhu grantové komise, který je zveřejněn zhruba v listopadu pro následující rok. Víceleté granty jsou schvalovány s ročním předstihem. Systém je stěžejním prvkem financování pražské kultury – od roku 2013 se jeho prostřednictvím ročně rozděluje více než 300 milionů korun.

Poskytování víceletých grantů HMP se soustředí zejména na prioritní projekty, které zásadně obohacují kulturní život města. Poskytováním jednoletých grantů na podporu celoroční umělecké činnosti nebo na realizaci konkrétních kulturních projektů hlavní město pomáhá zajišťovat pestrou kulturní nabídku v Praze a vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat tvůrčí uměleckou činnost v Praze, zpřístupňovat umění občanům, prezentovat pražskou kulturu v zahraničí a rozvíjet mezinárodní kulturní spolupráci.

Doplňkovou formu financování pražských kulturních akcí představují individuální účelové dotace dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jejich poskytnutí je výhradně politickým rozhodnutím daným ústavně garantovaným právem na samosprávu, do něhož nepřísluší zasahovat ani soudním orgánům. Umožňuje městu podpořit jím preferované kulturní aktivity a jsou jakýmsi kompenzačním mechanismem k odbornému názoru grantové komise, který zastupitelé plně akceptují.

V souladu se zákonem o hl. m. Praze jsou veškeré návrhy podpory kultury projednávány ve výboru pro kulturu ZHMP a v rámci plné politické odpovědnosti volených zastupitelů schvalovány Radou/Zastupitelstvem HMP. Podpora je vždy poskytována projektům neziskovým, a to maximálně do výše bilance jejich rozpočtu.

Odbor kultury a turistického ruchu magistrátu hl. m. Prahy

  • Autor: DN
  • Publikováno: 27. června 2017

Komentáře k článku: Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 19/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


14. 11.–27. 11. 2017

Číslo 19/2017 (14. 11.–27. 11. 2017)

Obsah čísla 19/2017

Slovo ...

Ministerstvo mrtvé kultury

Bonviván a scénograf Daniel Dvořák...

Sukces měsíce

Prokletí v Praze

Teatr Powszechny, Varšava (Polsko) –...

Dotazník

Marwan Alsolaiman

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Co stojí Plácido Domingo

Zhruba dva roky vyjednávali nejprve...

Fejeton

Tragédi

Josífek nikdy nezvedá oči od...

Kronika

Jednou větou

Vítězi letošního ročníku ankety...

Kritika

Vládci ve spodním prádle

Hra Jamese Goldmana Lev v zimě měla...

Rozmohl se nám tu takový...

Je mi to nepříjemné – ale prostě...

Tato hra není v pohodě

Inscenace Jsme v pohodě reprezentuje v...

Pět sester, Antone...

Požehnáním pro každý soubor je...

Postaru, ale působivě

Původní operní novinka v...

Amazonky – podvratný sen...

Amazonky, které měly premiéru v...

Ženy a muži klasicky i...

Dlouho očekávaná premiéra Baletu...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 19/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Abychom neztratili úplně...

Palm Off Fest již druhým rokem...

Hubu mu zacpeme přesvatým...

V českých katolických kruzích koluje...

Vzhůru na barikády!

V Divadle pod Palmovkou se letos...

Rozhovor

Jiří Josek: Překlad je...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Jitka Jílková: Letos...

Rozhovor s ředitelkou Pražského...

Kauza

Kontext

Růžové zahrady na Kavčích...

Ne, nebudu krtincům z Kavčích hor,...

Lekce flamenka

Díky Magdaleně Kožené a jejímu...

Sympozium jako prostor k...

Původní význam řeckého slova z...

Burza

Na místě předmluvy

Národní muzeum informuje

Psáno o letošních...

Herecká asociace informuje

Podoby – Kdyby odpůrci…

Stručný obsah příspěvku zde není...

Severočeské divadlo opery a...

Do divadla zadním vchodem

Zahraničí

Oliver Frljić: Skutečný...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Kultura v zajetí...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Otto Šujan (2. 6. 1930 Zvolen,...

Výročí

Výročí 15.–30. listopadu

Rozmus Andrzej, herec (16. 11. 1967) △...

Paměti, záznamy, deníky

Zábradlí ve skle

Jednou z událostí divadelní sezony...

Knihovnička

Došlo do redakce

Helena Albertová: Karel Zmrzlý...

Tradiční divadlo radikálně...

Asi málokdo si ve světové teatrologii...

Obrazem

Fagi a divadlo

Plakát je poselství

Ve středu 25. října začala ve foyer...

Pan Papírek… (V)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 19/2017Obsah,