Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Oponenti k Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě – Eva Žáková

Předkládáme k diskusi názory oponentů Návrhu optimalizace pražské divadelní sítě. Interní materiál pro potřeby expertního týmu nebyl určený k publikaci, obsahuje však závažné a podnětné úvahy, o nichž je třeba veřejně debatovat.

/V nejnutnější míře texty pro potřeby i-DN redigoval Josef Herman/

praha-labute-tancici-dum

Předkládaný Návrh systémové optimalizace pražské divadlení sítě

byl vypracován na základě zadání Magistrátu hl. města Prahy, který se dlouhodobě a zatím bezúspěšně snaží řešit „transformaci pražských divadel – svých příspěvkových organizací“. Předkládaný návrh obsahuje dvě základní části: podkladovou studie a návrhovou část. Podkladová studie zahrnuje kapitoly Příběh transformace pražské divadelní sítě, Analýzu současného stavu a Přehled právnických osob. Dané kapitoly jsou zpracovány kvalitně a představují výstižný podklad pro návrhovou část předkládaného materiálu. Návrhová část se vedle obecných principů vize a cílů pražské divadelní politiky (včetně hodnocení subjektů a jmenování ředitelů) věnuje konkrétním návrhům řešení transformace včetně návrhů řešení jednotlivých pražských divadel, které mají dosud formu příspěvkové organizace.

Pokud jde o základní principy transformace

její předpoklady a harmogram, lze jednoznačně podpořit rozhodnutí řešitelského týmu navrhnout urychlení procesu transformace a okamžitě řešit změnu právní formy současných příspěvkových organizací na obecně prospěšné společnosti, která je možná do konce roku 2013 s možností následné optimalizace právní formy. Toto řešení se jeví jako nanejvýš vhodné především z důvodu dosažení změny právní formy příspěvkových organizací, která jsou residuem socialistické éry a představuje zastaralou, nevyhovující a neefektivní právní formu.  Navíc tatom právní forma skrývá nebezpečí neadekvátní a smyslu kulturní činnosti odporující  administrativní zátěže spojené například s veřejnými zakázkami (viz v r. 2013 nově zavedený systém pravidel pro veřejné zakázky a přidělování financí, uplatňovaný státní správou).

Návrhová část

se dále věnuje kategorizaci divadelních subjektů a navrhuje budoucí podobu divadel zřizovaných hl. městem Praha. V rámci kategorizace je navrženo 5 typů lišících se stupněm vazby na hl. město Praha.

V případě 1. typu – kontinuálně financované kulturní instituce není dostatečně vysvětleno výjimečné postavení dvou institucí navržených do této kategorie. Ze systémového pohledu nepovažuji zachování nadstandardní výjimky za správné řešení. Pokud řešitelský tým navrhuje výsadní postavení pro tyto dvě instituce, doporučuji důkladně tento návrh zdůvodnit. V případě Hudebního divadla Karlín vyvstávají pochyby o možnosti vytvoření reprezentativního městského muzikálového (hudebního) divadla, které by se výrazně lišilo od “komerčních“ pražských produkcí. Též by toto řešení zřejmě vyžadovalo výrazně vyšší finanční podporu oproti stávajícímu stavu.

V případě 2. typu – kontinuální opodpora divadel se zakladatelskou nebo spoluzakladatelskou funkcí hl. města Prahy a 3. typu – otevřené prostory, neshledávám velký rozdíl mezi navrhovaným opatřením budoucího vztahu k městu. V obou případech je totiž navrhovanáno navázání provozu divadel na víceletý grant na činnost. Pro zajištění větší otevřenosti pražského divadelního systému by bylo vhodnější tyto dvě kategorie neoddělovat, vzdát se zakladatelské či spoluzakladatelské funkce města a umožnit navrhovaným divadlům účastnit se rovné a otevřené soutěže (v souladu s víceletýmim granty). Město by v tomto případě mohlo ovlivňovat zaměření subjektů v rámci zadání výběrových řízení. Nicméně pokud řešitelský tým trvá na daném oddělení obou kategorií, pak doporučuji lépe obhájit rozdělení stávajících subjektů do navržených kategorií, protože stávající argumenty nejsou dle mého názoru dostatečné a budí jisté pochyby o nahodilosti – neurčitosti výběru (např. studio Ypsilon – typ 2 versus Švandovo divadlo – typ 3 či Městká divadla pražská versus Divadlo Komedie).

U konkrétních popisů budoucí podoby divadel

doporučuji snadnější orientaci a větší přehlednost (např. označení typů, kategorií v záhlaví, označení vlastnictví budovy, počet míst). V případě Divadla Spejbla a Hurvínka se vzhledem k pádnému zdůvodnění přikláním k navrhované 1. variantě, tedy vytvoření právnické osoby soukromého práva.

Po celkovém pohledu na navrhované řešení

nelze úplně souhlasit s bodem uvedeným ve Vizi a strategii: „transformace příspěvkových organizací by měla pomoci realizovat prioritu podpory nejširšího spektra umělecké tvorby a využít tento proces k narovnání vychýlené připrozeným vývojem na straně jedné a stagnací na straně druhé“. Návrh budoucí sítě dle mého názoru příliš nezakotvuje žádoucí změnu týkající se rozmanitosti kulturní nabídky a  skladby diváků. U Vinohradského divadla je zmíněno, že by mělo jít o divadlo s cílovou skupinou starší a střední generace. Stávající divadla, kterých se tento materiál týká (s výjimkou Divadla Minor) však mají tutéž cílovou skupinu a lze se obávat, že navržená transformace tento stav nemusí žádoucím způsobem významně změnit.

Přes uvedené připomínky lze považovat předkládaný návrh za krok správným směrem a pozitivně ho vyhodnotit především ve smyslu radikálního řešení změny právního statutu příspěvkových organizací.

V Praze, dne 9. 4. 2013

///

Plná znění Návrhů optimalizace pražské divadelní sítě najdete zde:

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

///

Dostupné dokumenty a texty na i-DN:

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě

Návrh systémové optimalizace Divadla na Vinohradech

Návrh systémové optimalizace Hudebního divadla v Karlíně

Návrh systémové optimalizace Městských divadel pražských

Návrh systémové optimalizace Divadla pod Palmovkou

Návrh systémové optimalizace Divadla v Dlouhé

Návrh systémové optimalizace Studia Ypsilon

Návrh systemové optimalizace Divadla Minor

Návrh systémové optimalizace Divadla Spejbla a Hurvínka

Návrh systémové optimalizace Švandova divadla

Návrh systémové optimalizace Divadla Na zábradlí

///

Helena Štáchová: Devadesátiletá kariéra Divadla S+H nebyla okomentována

  • Autor: DN
  • Publikováno: 13. května 2013

Komentáře k článku: Oponenti k Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě – Eva Žáková

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 20/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


28. 11.–11. 12. 2017

Číslo 20/2017 (28. 11.–11. 12. 2017)

Obsah čísla 20/2017

Slovo ...

Senioři jsou top!

Napsat úvodník pro Divadelní noviny...

Sukces měsíce

Husa na provázku – Dobru,...

Husa na provázku – Dokumentární...

Dotazník

Bohdana Pavlíková

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Katalog uměleckých prací

Nový Katalog prací začne platit od 1....

Fejeton

Když hrají PH pro PP

Když hrají perfektní herci pro...

Názor

Operou obchází strašidlo

Strašidlo režisérismu. Píše Rudolf...

Glosa

Pamětní Rusalka v Národním

Večerní představení Dvořákovy...

Anketa

Video: Ceny Divadelních novin...

Podívejte se na celý záznam z...

Ceny DN 2016/2017: Ve znamení...

Divadelní noviny udělily včera ve...

Kronika

Jednou větou

Tým učitelů Jazykového gymnázia...

Kritika

Slepý výstřel

Divadlo LETÍ představilo v české...

Podnikatelka na dně

Před pár lety Petr Zelenka napsal hru...

Nejde o život, ale o...

Národní divadlo představilo na...

Břit bez ostří

Inscenace Tajný deník Adriana Molea ve...

Ministerstvo máklých kroků

Přední pražská skupina současného...

Tváří v tvář teroru

Terorista unese dopravní letadlo se 164...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 20/2017...

5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je...

Festivaly

Opera 2017 – hudební...

Letošní 13. ročník festivalu...

Rozhovor

Rostislav Novák ml.: Chci v...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Katharina Schmitt: Přízraky...

Rozhovor s libretistkou a režisérkou...

Kontext

Kulturní populismus Hradu

ÚVAHY VÝTVARNÉ

Sněhulák, čtverec a...

Ve filmovém přepisu románové krimi...

Moderní operní režie jako...

Hlavní sdělení této knihy je...

Burza

OPERA 2017 – ceny Libušky

Cena kritiků za nejlepší inscenaci...

Nominace na Ceny Thálie v...

Herecká asociace informuje

Podoby – Návrat

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

Londýnské doteky

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vilmos Vajdai: Útlak divadlu...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Karin Dor (22. 2. 1938 Wiesbaden,...

Výročí

Výročí 1.−15. prosince

Boudová Nela, herečka (1. 12. 1967)...

Paměti, záznamy, deníky

Divadlo v kostce

Myslíte si, že lze za jeden den a...

Knihovnička

Došlo do redakce

Iva Němcová: Osobnosti české...

Obrazem

Fagi a divadlo

Iva Němcová

V Galerii Českých center v Rytířské...

Pan Papírek… (VI)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 20/2017Obsah,