Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky.

KDU-ČSL: Výtky musíme razantně odmítnout

1. Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

Mluvit o situaci po volbách je jako věštění z koule, až ta situace nastane, budeme se jí adekvátně zaobírat. Současný ministr kultury Daniel Herman svou pozici zvládá velmi dobře a věřím, že v jeho portfoliu zůstane kultura i po volbách, nicméně mluvit o „kontrolování práci ministerstva po volbách“ nepovažuji za adekvátní pojem ve vztahu k parlamentní demokracii. V rámci KDU-ČSL funguje komise pro kulturu, která se systematicky věnuje situaci v kultuře a bude tak činit i po volbách, ať už dopadnou jakkoliv. S výtkami ohledně podfinancování, netransparentního rozpočtu ministerstva a dalšími nelze souhlasit. Ministru kultury Hermanovi se povedlo zvednout rozpočet o více než 40% oproti roku 2014 a původnímu střednědobému plánu. Odbornou veřejnosti je vnímán velice pozitivně a zásadními změnami dovnitř resortu přispěl k transparentnosti a k zvýšení prestiže ministerstva.

2. Podporujete dosažení 1% ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve?

Polemika o tom, zda do výdajů státu na kulturu – tedy výdajů Ministerstva kultury – započítávat výdaje na církve, se vede od změny režimu. Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státu ve vztahu k církvím a tudíž příspěvek na jejich činnost, je nedílnou součásti rozpočtu ministerstva. Přijetím zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, byl rozpočet ministerstva rozšířen o výplatu tzv. náhrad, současně jsou však postupně snižovány příspěvky na činnost církví. Snahou jakéhokoliv ministra kultury, by proto mělo být dosažení a udržování 1% výdajů státu na kulturu.

3. Plánujete zachování MKČR i jeho agendy?

Nepočítáme s rušením Ministerstva kultury. Naopak, se snižováním evropských dotací považujeme za efektivnější zvážit další působnost Ministerstva pro místní rozvoj, jehož agenda by mohla být v budoucnu převedena pod MK (agendu turistického ruchu), případně pod další ministerstva.

4. Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

Státní kulturní politika 2015-2020 byla připravována a konzultována s odborníky z řad kulturní veřejnosti. Byla schválena vládou a nepotřebuje zásadní změny. V průběhu dalšího volebního období počítáme s přípravou nového dokumentu, který bude standardně projednán s odbornou i laickou veřejností.

5. Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

Přirozeně podporujeme investice do kulturní infrastruktury – viz rekonstrukce Klementina, Národního muzea a dalších, příprava nových kulturních center např. v Brně. V tom hodláme i nadále pokračovat. Nedílnou součástí je však zapojení krajů, měst a obcí do aktivní spolupráce na rozvoji kulturní infrastruktury a v této souvislosti vyvstává potřeba přípravy dlouhodobé strategie.

6. Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

Nejsme přesvědčeni, že všechny problémy ve společnosti vyřeší nové zákony. Máme zákon o sportu a situace v této oblasti není dobrá. Zabýváme se možností úpravy stávajících zákonů tak, aby reflektovaly potřeby moderních kulturních institucí.

7. Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

Ano. Máme v úmyslu upravit zákon o Státním fondu kultury stejně, jako byl upraven Státní fond na podporu kinematografie. Prvním a zásadním krokem je však oddlužení fondu, o které se intenzivně snažíme celé stávající volební období. Zvažujeme i možnost, v budoucnu převést pod tento fond veškerá grantová řízení v oblasti státní podpory kultury, aby se ministerstvo mohlo více soustředit na metodickou a strategickou činnost.

8. Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu?

Výtky ohledně nesystémovosti a netransparentnosti sestavování rozpočtu musíme razantně odmítnout. Požadavky jednotlivých odborných sekcí ministerstva vycházejí z potřeb kulturní veřejnosti a jsou pravidelně konzultovány na úrovni odborných komisí, kde jsou zástupci napříč kulturního spektra. 95 % finančních příspěvků na kulturní aktivity prochází grantovými řízeními, kde jsou opět v komisích zastoupeni představitelé napříč kulturním spektrem.

9. Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

Všechny volební programy KDU-ČSL v minulosti (jak se můžete přesvědčit) garantovaly svobodu umělecké tvorby. Na tom nehodláme nic měnit.

10. Budete koordinovat činnost MKČR s dalšími sektory?

Koordinace jednotlivých ministerstev na úrovni vlády přísluší předsedovi vlády. Při prosazování našich programových priorit samozřejmě počítáme s aktivní spoluprací s ostatními resorty.

Zpracoval Pavel Bělobrádek

KDU-ČSL

///

Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

Vážený pane předsedo…

  • Autor: DN
  • Publikováno: 11. srpna 2017

Komentáře k článku: KDU-ČSL: Výtky musíme razantně odmítnout

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 13/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


27. 6.–4. 9. 2017

Číslo 13/2017 (27. 6.–4. 9. 2017)

Obsah čísla 13/2017

Slovo ...

Divadelní sezona končí

Divadlům i Divadelním novinám, které...

Sukces měsíce

Lazebník sevillský

Hudba Gioacchino Rossini, libreto Cesare...

Dotazník

Mathias Straub

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Praha je nejvýznamnějším...

Hlavní město Praha (HMP) je už...

Fejeton

Plavba na vlnách imaginace

Liberec, 14. června, devět hodin...

Názor

Glosa

Ke grantové politice

V 10. čísle Divadelních novin mne...

Anketa

Cena Josefa Balvína za sezonu...

Cenu Josefa Balvína za sezonu 2016/2017...

Kritika

Kapitálová škola hrou

Michal Dočekal, ředitel Činohry...

Žižkovy voči…

Proč jsem se jen, já osel, nevymlouval...

Život toužících žen

Protože Petru Hůlovou soustavně čtu,...

Nesnesitelná přesycenost...

Ve čtvrtém patře Divadla pod...

Calembour natřikrát

Znáte čokoládu Studentská pečeť?...

Když Čapek potkal Havla

Výrazné didaktické úmysly...

Kouzelný cirkus bratří...

Nejnovější inscenace Deadtown je v...

Dělat operní legraci je...

A pořádná dřina, protože se...

Kar za bolavé duše

První hru Natalie Kocab můžeme číst...

Jen panda je černá a bílá...

Režisér Michal Hába miluje...

Inspirativní střípky z...

Už je to dvacet let, co Arnošt...

Bayreuthský Lohengrin v...

Dílo Richarda Wagnera je velkolepé,...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 13/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Bouřlivá divadelní Ostrava

V moravskoslezské metropoli proběhl na...

Rozhovor

Miroslav Hanuš: Ptali se mě,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Filip Nuckolls: Ztratili jsme...

Rozhovor s režisérem a scenáristou...

Kauza

Kontext

Koncepce kulturní politiky...

Pražští zastupitelé schválili...

Pokus o dada 21. století...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vybočení z řady aneb...

Úvahy rozhlasové

Burza

Vážení kolegové, milí...

Herecká asociace informuje

Podoby – Jak přeříznout...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Studio Ypsilon Praha

Do divadla zadním vchodem

Divadelní tipy redaktorů DN...

Josef Herman O prázdninách se hraje...

Zahraničí

Mozart v bažinách

Únos ze serailu je na jevišti...

Mezi elegancí a barbarstvím

Stručný obsah příspěvku zde není...

Kam kráčíš, Polsko?

Jiří Havelka koncem loňského roku...

Zemřeli

Zemřeli

Eduard Dřízga / Andrej Maťašík /...

Za Pavlem Kohnem

(14. října 1929 Praha – 18. června...

Výročí

Výročí 16. července –...

Novák Josef, režisér (16. 7. 1942)...

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (III)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Jiří Suchý & Jiří Šlitr:...

Skripta, paměti, či sumář...

Když se kniha jmenuje prostě O...

Obrazem

Stimulovat pouliční scénu

Snímek Zdeňka Velena pochází ze...

Fagi a divadlo

Expert – nadějné vyhlídky

Příloha

Když máš v ruce...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 13/2017Obsah,