Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

KDU-ČSL: Výtky musíme razantně odmítnout

1. Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

Mluvit o situaci po volbách je jako věštění z koule, až ta situace nastane, budeme se jí adekvátně zaobírat. Současný ministr kultury Daniel Herman svou pozici zvládá velmi dobře a věřím, že v jeho portfoliu zůstane kultura i po volbách, nicméně mluvit o „kontrolování práci ministerstva po volbách“ nepovažuji za adekvátní pojem ve vztahu k parlamentní demokracii. V rámci KDU-ČSL funguje komise pro kulturu, která se systematicky věnuje situaci v kultuře a bude tak činit i po volbách, ať už dopadnou jakkoliv. S výtkami ohledně podfinancování, netransparentního rozpočtu ministerstva a dalšími nelze souhlasit. Ministru kultury Hermanovi se povedlo zvednout rozpočet o více než 40% oproti roku 2014 a původnímu střednědobému plánu. Odbornou veřejnosti je vnímán velice pozitivně a zásadními změnami dovnitř resortu přispěl k transparentnosti a k zvýšení prestiže ministerstva.

2. Podporujete dosažení 1% ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve?

Polemika o tom, zda do výdajů státu na kulturu – tedy výdajů Ministerstva kultury – započítávat výdaje na církve, se vede od změny režimu. Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státu ve vztahu k církvím a tudíž příspěvek na jejich činnost, je nedílnou součásti rozpočtu ministerstva. Přijetím zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, byl rozpočet ministerstva rozšířen o výplatu tzv. náhrad, současně jsou však postupně snižovány příspěvky na činnost církví. Snahou jakéhokoliv ministra kultury, by proto mělo být dosažení a udržování 1% výdajů státu na kulturu.

3. Plánujete zachování MKČR i jeho agendy?

Nepočítáme s rušením Ministerstva kultury. Naopak, se snižováním evropských dotací považujeme za efektivnější zvážit další působnost Ministerstva pro místní rozvoj, jehož agenda by mohla být v budoucnu převedena pod MK (agendu turistického ruchu), případně pod další ministerstva.

4. Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

Státní kulturní politika 2015-2020 byla připravována a konzultována s odborníky z řad kulturní veřejnosti. Byla schválena vládou a nepotřebuje zásadní změny. V průběhu dalšího volebního období počítáme s přípravou nového dokumentu, který bude standardně projednán s odbornou i laickou veřejností.

5. Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

Přirozeně podporujeme investice do kulturní infrastruktury – viz rekonstrukce Klementina, Národního muzea a dalších, příprava nových kulturních center např. v Brně. V tom hodláme i nadále pokračovat. Nedílnou součástí je však zapojení krajů, měst a obcí do aktivní spolupráce na rozvoji kulturní infrastruktury a v této souvislosti vyvstává potřeba přípravy dlouhodobé strategie.

6. Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

Nejsme přesvědčeni, že všechny problémy ve společnosti vyřeší nové zákony. Máme zákon o sportu a situace v této oblasti není dobrá. Zabýváme se možností úpravy stávajících zákonů tak, aby reflektovaly potřeby moderních kulturních institucí.

7. Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

Ano. Máme v úmyslu upravit zákon o Státním fondu kultury stejně, jako byl upraven Státní fond na podporu kinematografie. Prvním a zásadním krokem je však oddlužení fondu, o které se intenzivně snažíme celé stávající volební období. Zvažujeme i možnost, v budoucnu převést pod tento fond veškerá grantová řízení v oblasti státní podpory kultury, aby se ministerstvo mohlo více soustředit na metodickou a strategickou činnost.

8. Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu?

Výtky ohledně nesystémovosti a netransparentnosti sestavování rozpočtu musíme razantně odmítnout. Požadavky jednotlivých odborných sekcí ministerstva vycházejí z potřeb kulturní veřejnosti a jsou pravidelně konzultovány na úrovni odborných komisí, kde jsou zástupci napříč kulturního spektra. 95 % finančních příspěvků na kulturní aktivity prochází grantovými řízeními, kde jsou opět v komisích zastoupeni představitelé napříč kulturním spektrem.

9. Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

Všechny volební programy KDU-ČSL v minulosti (jak se můžete přesvědčit) garantovaly svobodu umělecké tvorby. Na tom nehodláme nic měnit.

10. Budete koordinovat činnost MKČR s dalšími sektory?

Koordinace jednotlivých ministerstev na úrovni vlády přísluší předsedovi vlády. Při prosazování našich programových priorit samozřejmě počítáme s aktivní spoluprací s ostatními resorty.

Zpracoval Pavel Bělobrádek

KDU-ČSL

///

Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

Vážený pane předsedo…

  • Autor: DN
  • Publikováno: 11. srpna 2017

Komentáře k článku: KDU-ČSL: Výtky musíme razantně odmítnout

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 20/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


28. 11.–11. 12. 2017

Číslo 20/2017 (28. 11.–11. 12. 2017)

Obsah čísla 20/2017

Slovo ...

Senioři jsou top!

Napsat úvodník pro Divadelní noviny...

Sukces měsíce

Husa na provázku – Dobru,...

Husa na provázku – Dokumentární...

Dotazník

Bohdana Pavlíková

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Katalog uměleckých prací

Nový Katalog prací začne platit od 1....

Fejeton

Když hrají PH pro PP

Když hrají perfektní herci pro...

Názor

Operou obchází strašidlo

Strašidlo režisérismu. Píše Rudolf...

Glosa

Pamětní Rusalka v Národním

Večerní představení Dvořákovy...

Anketa

Video: Ceny Divadelních novin...

Podívejte se na celý záznam z...

Ceny DN 2016/2017: Ve znamení...

Divadelní noviny udělily včera ve...

Kronika

Jednou větou

Tým učitelů Jazykového gymnázia...

Kritika

Slepý výstřel

Divadlo LETÍ představilo v české...

Podnikatelka na dně

Před pár lety Petr Zelenka napsal hru...

Nejde o život, ale o...

Národní divadlo představilo na...

Břit bez ostří

Inscenace Tajný deník Adriana Molea ve...

Ministerstvo máklých kroků

Přední pražská skupina současného...

Tváří v tvář teroru

Terorista unese dopravní letadlo se 164...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 20/2017...

5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je...

Festivaly

Opera 2017 – hudební...

Letošní 13. ročník festivalu...

Rozhovor

Rostislav Novák ml.: Chci v...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Katharina Schmitt: Přízraky...

Rozhovor s libretistkou a režisérkou...

Kontext

Kulturní populismus Hradu

ÚVAHY VÝTVARNÉ

Sněhulák, čtverec a...

Ve filmovém přepisu románové krimi...

Moderní operní režie jako...

Hlavní sdělení této knihy je...

Burza

OPERA 2017 – ceny Libušky

Cena kritiků za nejlepší inscenaci...

Nominace na Ceny Thálie v...

Herecká asociace informuje

Podoby – Návrat

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

Londýnské doteky

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vilmos Vajdai: Útlak divadlu...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Karin Dor (22. 2. 1938 Wiesbaden,...

Výročí

Výročí 1.−15. prosince

Boudová Nela, herečka (1. 12. 1967)...

Paměti, záznamy, deníky

Divadlo v kostce

Myslíte si, že lze za jeden den a...

Knihovnička

Došlo do redakce

Iva Němcová: Osobnosti české...

Obrazem

Fagi a divadlo

Iva Němcová

V Galerii Českých center v Rytířské...

Pan Papírek… (VI)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 20/2017Obsah,