Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2018

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2018

ročník 25
26. 6.–1. 9. 2018
 • Zprávy
 • Kritika
 • Seriály a blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  KDU-ČSL: Výtky musíme razantně odmítnout

  1. Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

  Mluvit o situaci po volbách je jako věštění z koule, až ta situace nastane, budeme se jí adekvátně zaobírat. Současný ministr kultury Daniel Herman svou pozici zvládá velmi dobře a věřím, že v jeho portfoliu zůstane kultura i po volbách, nicméně mluvit o „kontrolování práci ministerstva po volbách“ nepovažuji za adekvátní pojem ve vztahu k parlamentní demokracii. V rámci KDU-ČSL funguje komise pro kulturu, která se systematicky věnuje situaci v kultuře a bude tak činit i po volbách, ať už dopadnou jakkoliv. S výtkami ohledně podfinancování, netransparentního rozpočtu ministerstva a dalšími nelze souhlasit. Ministru kultury Hermanovi se povedlo zvednout rozpočet o více než 40% oproti roku 2014 a původnímu střednědobému plánu. Odbornou veřejnosti je vnímán velice pozitivně a zásadními změnami dovnitř resortu přispěl k transparentnosti a k zvýšení prestiže ministerstva.

  2. Podporujete dosažení 1% ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve?

  Polemika o tom, zda do výdajů státu na kulturu – tedy výdajů Ministerstva kultury – započítávat výdaje na církve, se vede od změny režimu. Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státu ve vztahu k církvím a tudíž příspěvek na jejich činnost, je nedílnou součásti rozpočtu ministerstva. Přijetím zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, byl rozpočet ministerstva rozšířen o výplatu tzv. náhrad, současně jsou však postupně snižovány příspěvky na činnost církví. Snahou jakéhokoliv ministra kultury, by proto mělo být dosažení a udržování 1% výdajů státu na kulturu.

  3. Plánujete zachování MKČR i jeho agendy?

  Nepočítáme s rušením Ministerstva kultury. Naopak, se snižováním evropských dotací považujeme za efektivnější zvážit další působnost Ministerstva pro místní rozvoj, jehož agenda by mohla být v budoucnu převedena pod MK (agendu turistického ruchu), případně pod další ministerstva.

  4. Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

  Státní kulturní politika 2015-2020 byla připravována a konzultována s odborníky z řad kulturní veřejnosti. Byla schválena vládou a nepotřebuje zásadní změny. V průběhu dalšího volebního období počítáme s přípravou nového dokumentu, který bude standardně projednán s odbornou i laickou veřejností.

  5. Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

  Přirozeně podporujeme investice do kulturní infrastruktury – viz rekonstrukce Klementina, Národního muzea a dalších, příprava nových kulturních center např. v Brně. V tom hodláme i nadále pokračovat. Nedílnou součástí je však zapojení krajů, měst a obcí do aktivní spolupráce na rozvoji kulturní infrastruktury a v této souvislosti vyvstává potřeba přípravy dlouhodobé strategie.

  6. Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

  Nejsme přesvědčeni, že všechny problémy ve společnosti vyřeší nové zákony. Máme zákon o sportu a situace v této oblasti není dobrá. Zabýváme se možností úpravy stávajících zákonů tak, aby reflektovaly potřeby moderních kulturních institucí.

  7. Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

  Ano. Máme v úmyslu upravit zákon o Státním fondu kultury stejně, jako byl upraven Státní fond na podporu kinematografie. Prvním a zásadním krokem je však oddlužení fondu, o které se intenzivně snažíme celé stávající volební období. Zvažujeme i možnost, v budoucnu převést pod tento fond veškerá grantová řízení v oblasti státní podpory kultury, aby se ministerstvo mohlo více soustředit na metodickou a strategickou činnost.

  8. Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu?

  Výtky ohledně nesystémovosti a netransparentnosti sestavování rozpočtu musíme razantně odmítnout. Požadavky jednotlivých odborných sekcí ministerstva vycházejí z potřeb kulturní veřejnosti a jsou pravidelně konzultovány na úrovni odborných komisí, kde jsou zástupci napříč kulturního spektra. 95 % finančních příspěvků na kulturní aktivity prochází grantovými řízeními, kde jsou opět v komisích zastoupeni představitelé napříč kulturním spektrem.

  9. Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

  Všechny volební programy KDU-ČSL v minulosti (jak se můžete přesvědčit) garantovaly svobodu umělecké tvorby. Na tom nehodláme nic měnit.

  10. Budete koordinovat činnost MKČR s dalšími sektory?

  Koordinace jednotlivých ministerstev na úrovni vlády přísluší předsedovi vlády. Při prosazování našich programových priorit samozřejmě počítáme s aktivní spoluprací s ostatními resorty.

  Zpracoval Pavel Bělobrádek

  KDU-ČSL

  ///

  Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

  Vážený pane předsedo…

  • Autor:
  • Publikováno: 11. srpna 2017

  Komentáře k článku: KDU-ČSL: Výtky musíme razantně odmítnout

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,