Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Nové logo aneb Jak vznikl název JAMUJAMU

Spolupráce Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a NMDS začala po zrušení výběrového řízení. Studio NMDS bylo osloveno s tím, že JAMU potřebuje najít cestu z nesourodé diskuse, která nemá vyhlídky na řešení.

PF 2018

Začáteční spolupráce byla postavena na vstupní analýze, sestavení týmu, nastavení očekávání a jeho kultury. Následně jsme se věnovali detailnímu rozboru cílových skupin a z jejich úhlu pohledu jsme hledali klíčové pozitivní i negativní insighty.

Jakou roli má plnit sjednocený projev Janáčkovy akademie? Jaká pozitiva má přinášet? S jakými negativy se musí potýkat a jakým negativům se musí vyhnout?

Z těch jsme získali jasná témata, která posloužila jako debrief. Z těchto pravd jsme pak skládali dohromady návrh řešení. S ohledem na finanční možnosti brněnské instituce jsme se dohodli pouze na řešení konceptu, prototypování, grafického návrhu loga a jeho konstrukce. Z vlastní iniciativy jsme si testovali aplikace loga a jeho funkčnosti. Na plný vizuální styl bude JAMU vypisovat výběrové řízení, uvedl kreativní ředitel a partner NMDS Martin Kermes.

Začáteční spolupráce byla postavena na vstupní analýze…

NMDS

Na straně studia se tým skládal z kreativního ředitele Martina Kermese a designérů Martina Jedličky a Petra Skaly. O komunikaci dbala Jana Brázdová a projekt řídila Kateřina Černá.

Klientská strana byla zastoupena účastníky, kteří prošli interním výběrovým procesem:

Divadelní fakulta

Doc. Mgr. Petr Francán – děkan fakulty, vedoucí ateliéru audiovizuální tvorba a divadlo, fotograf, Doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. – proděkan pro výzkum, Doc. v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky, scenárista, MgA. Tomáš Gruna – odb. asistent Ateliéru audiovizuální tvorba a divadlo, technolog a designer mnoha tiskovin DIFA, MgA. Ondřej Vodička – tajemník, MgA. Daniela Zarodňanská – děkanátní referentka pro vnější vztahy, manažerka a studentka dokt. studia

Hudební fakulta

Prof. MgA. Jindřich Petráš – děkan fakulty, profesor hry na lesní roh, MgA. Jurij Likin – proděkan pro zahraniční styky, profesor hry na hoboj, Ing. MgA. Lucie Šilerová – odb. asistentka Katedry hudební produkce, manažerka, Ing. Zdeňka Vlachovská – odborná asistentka Katedry hudební produkce, manažerka projektů HF a komorní opery v Divadle na Orlí

Rektorát

Prof. MgA. Ing. Ivo Medek – rektor, profesor skladby a multimediální kompozice na HF, Doc. Mgr. Richard Fajnor – prorektor pro zahraniční styky a zajišťování a hodnocení kvality, profesor multimediální kompozice na HF

Nový vizuál

Nový vizuál

Společně se dospělo k několika zásadním bodům, které bylo potřeba zohlednit. Projev Akademie nebyl jednotný. Škola samotná kromě svého loga používala pro každou svou aktivitu vlastní značku, která s JAMU nijak nesouvisela. Docházelo tak k ředění komunikace, kdy si odborná i laická veřejnost často neuvědomovala, že jde o aktivity školy. Navíc každá z fakult komunikovala na vlastní pěst. Zevnitř i zvenku však všichni svorně skloňovali pouze JAMU. Tedy nejde primárně o divadelní fakultu JAMU a hudební fakultu JAMU, ale o JAMU a zase JAMU. Zde byly postaveny základy konceptu JAMUJAMU, který se navíc zopakováním snaží distancovat od vnímání JAMU jen jako “brněnské pobočky” AMU.

Škola samotná a její další aktivity mají rostoucí tendenci, bylo tedy nezbytné přijít s generickou platformou, která pomůže základní logo rozvíjet a vytvářet z něj další podznačky tak, aby byly na první pohled s logem JAMU slučitelné. Zde cítíme analogii s maximálním možným rozvojem talentovaného studenta, který by měl jít SVOU CESTOU, aby došel poznání. Akademie vytváří pomyslný grid, síť možností, po které se může vydat svou cestou. dodává Kermes.

Polibek múzy

A nakonec, jde o múzickou instituci pojmenovanou po Leoši Janáčkovi. Jeho postavu tvůrci nevnímali pouze historicky, ale vrátili se s ním do dob studií a tvorby, kdy sám sebe nemusel brát tak vážně.  Vznikl nepovinný doprovodný prvek POLIBEK MÚZY, jehož  jediným úkolem je odlehčení konceptu. Připouštíme a doufáme i v jeho nahrazování za jiné symboly.

Nový vizuální styl není „re-brandem“, ale re-designem původní sedmdesát let budované značky. Vychází ze zaměření školy na vzdělávání v oblastech dramatické a hudební tvorby, zohledňuje silnou autonomii obou fakult a jejich rovnocenně hrdé postavení je důvodem výsledného zdvojení a povýšení široce známého a používaného zkráceného názvu školy na JAMUJAMU, uvedl prorektor JAMU Richard Fajnor.

Praha, 20. 12. 2017

Kateřina Černá, project leader, studio NMDS

Více informací na http://nmds.cz/projekty/jamu-x-nmds

Přílohy (všechny podklady taktéž zde https://we.tl/qq8vWYOrnn)

 • Autor: DN
 • Publikováno: 21. prosince 2017

Komentáře k článku: Nové logo aneb Jak vznikl název JAMUJAMU

 1. Jiřina Šulcová

  Mohl byste mi,
  prosím, někdo vysvětlit, co znamená „Nový vizuální styl není „re-brandem“, ale re-designem původní sedmdesát let budované značky“? A především, že „zohledňuje silnou autonomii obou fakult /tedy zřejmě DiFa a HF JAMU/ a jejich rovnocenně hrdé postavení je důvodem výsledného zdvojení a povýšení široce známého a používaného zkráceného názvu školy na JAMUJAMU“?
  To bude nyní Janáčkova akademie mít „zkrácený název“ JAMUJAMU?!
  Děkuju.

  21.12.2017 (16.03), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 2/2018

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


23. 1.–5. 2. 2018

Číslo 2/2018 (23. 1.–5. 2. 2018)

Obsah čísla 2/2018

Slovo ...

Kultura buranství

Jelikož přelom roku je celkově na...

Sukces měsíce

Charles Gounod: Faust a...

Janáčkova opera Národního divadla v...

K věci

Kolik stojí Velké divadlo?

Velké divadlo, historická scéna...

Fejeton

Už jim zase hráblo aneb Jak...

Povídka divadelní

Kritika

Znepokojivý obraz minulosti i...

Když na počátku padesátých let...

Fikce, historie, nebo...

Dystopický román Kaspara Collinga...

Studený ohňostroj, či...

Na mnoha místech českých zemí byl...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 2/2018...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Rozhovor

Dominika Špalková: Divadlo...

Rozhovor s uměleckou šéfkou Divadla...

Obrazem

Zákulisí Baletu ND

Balet Národního divadla nabídl při...

Fagi a divadlo

Pan Papírek… (XI)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 2/2018Obsah,