Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2018

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2018

ročník 25
26. 6.–1. 9. 2018
 • Zprávy
 • Kritika
 • Seriály a blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  ANO: Na kulturu máme zajímavé lidi

  1. Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

  Na to je ještě čas. V rámci hnutí máme na kulturu zajímavé lidi, stejně jako experty z různých institucí, kteří nám pomáhají. Určitě jejich znalosti využijeme, pokud se na vedení resortu kultury budeme do budoucna nějak podílet.

  2. Podporujete dosažení 1% ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve?

  Naší snahou bylo přidat Ministerstvu kultury ze státního rozpočtu další prostředky. Na rok 2017 to bylo o 800 milionů korun více, celkem 12,5 mld. CZK. Myslím, že je to v podstatě právě 1% ze státního rozpočtu. Víme velmi dobře, že každá vydaná koruna vytváří další nemalé prostředky a že je kultura rovněž schopna vytvářet nová a zajímavá pracovní místa. Přínos kultury dosahuje zhruba 2,4% HDP. Kulturu musíme konečně začít vnímat specificky a její rozpočet nemůže být na posledním místě. Jsem si ale jistý, že výdaje na kulturu musí být jednoznačně vícezdrojové, musí se na ně složit jak stát, tak i město a soukromí dárci.

  3. Plánujete zachování MKČR i jeho agendy?

  Ano. Kultura je nedílnou součástí naší národní identity a je potřeba jí podporovat. Vím, že rezort kultury má řadu náročných agend, které směřují do ochrany a péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví a kreativního průmyslu. Kultura je ale hlavně důležitým zdrojem cestovního ruchu, proto se domnívám, že by kultura jako rezort měla nejen zůstat, ale naopak být i posílena o cestovní ruch, a to například převedením těchto agend do rezortu kultury. Například od návštěvníků Prahy přinesl turismus do veřejných rozpočtů 35 miliard korun.

  4. Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

  Tak, jak je Státní kulturní politika v současné době definována v šesti základních cílech, se jeví na první pohled dostačující, ale je třeba zajistit její důsledné naplňování. Jestli někde vidím rezervy, tak je to větší podpora kreativního umění a služeb v oblasti kultury a cestovního ruchu, více investic do kulturní infrastruktury a obnovy kulturního dědictví a podpora regionálních lidových tradic a folklóru.

  5. Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

  Kulturní infrastruktura v rámci České republiky je mizivá a zcela jistě si vyžádá další investice, které musí ale vycházet z jasné vize a koncepce. A ta zatím není. Ve své vizi, kterou jsem představil, o kultuře hodně píšu a jsme přesvědčeni, že bychom si zasloužili, aby kupříkladu Praha měla mimořádné kulturní centrum. Hodně mě inspiroval Bernard Arnault se svou fantastickou lodí, která je umístěna v Paříži, je to palác Nadace Louise Vuittona. Ano, investice do kulturní infrastruktury je třeba podporovat. Musíme se zamyslet, abychom i v Praze zopakovali tzv. Bilbao efekt s mimořádným kulturním centrem, do kterého přilákáme lidi z celého světa a ve kterém budeme koncentrovat naše skvělé kulturní sbírky. Rád měl v Praze muzeum pro Muchovu Slovanskou epopej, v Karlových Varech musíme opravit Císařské lázně, v Terezíně třeba Wieserův dům. Investice ale potřebuje celý Terezín.

  6. Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

  V oblasti kultury je třeba najít správnou formu příspěvkových organizací, kterých má rezort velké množství – téměř třicet. Ty nejvýznamnější mají status Národních institucí a tomu by měl odpovídat i jejich způsob řízení – chybí zákon o formě příspěvkových organizací v rezortu kultury a způsobu jejich financování, to je jedna z věcí, která by měla být dořešena. Zákon o Státním fondu kultury by přispěl k transparentnějšímu směřování dotačních prostředků do všech oblastí kulturních aktivit. Zákon o památkové péči je z roku 1987 – nový zákon, který je v poslanecké sněmovně, řeší řadu problémů současné společnosti oblasti uplatňování veřejného zájmu na ochranu kulturního dědictví.

  7. Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

  Státní fond kultury by měl být stěžejním zdrojem financování aktivit v oblasti kultury. Novela zákona o Státním fondu kultury by měla nastavit jasné kompetence SFK a současně definovat další zdroje jeho financování.

  8. Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu?

  Zcela jistě ano, jako to činíme u každého jiného rozpočtu a celkově všech veřejných výdajů. Třeba ministerstvo financí šlo v tomhle vždycky příkladem.

  9. Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

  Samozřejmě, svoboda je základem uměleckého projevu.

  10. Budete koordinovat činnost MKČR s dalšími sektory?

  Jako zásadní vnímám spolupráci rezortu kultury s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale i ministerstva pro místní rozvoj, který dnes zastřešuje cestovní ruch. Výchova dětí ke kulturnímu dědictví naší země by měla být přirozenou součástí vzdělávacích programů na všech školách.

  Hnutí ANO

  ///

  Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

  Vážený pane předsedo…

  • Autor:
  • Publikováno: 8. srpna 2017

  Komentáře k článku: ANO: Na kulturu máme zajímavé lidi

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,