Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

ANO: Na kulturu máme zajímavé lidi

1. Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

Na to je ještě čas. V rámci hnutí máme na kulturu zajímavé lidi, stejně jako experty z různých institucí, kteří nám pomáhají. Určitě jejich znalosti využijeme, pokud se na vedení resortu kultury budeme do budoucna nějak podílet.

2. Podporujete dosažení 1% ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve?

Naší snahou bylo přidat Ministerstvu kultury ze státního rozpočtu další prostředky. Na rok 2017 to bylo o 800 milionů korun více, celkem 12,5 mld. CZK. Myslím, že je to v podstatě právě 1% ze státního rozpočtu. Víme velmi dobře, že každá vydaná koruna vytváří další nemalé prostředky a že je kultura rovněž schopna vytvářet nová a zajímavá pracovní místa. Přínos kultury dosahuje zhruba 2,4% HDP. Kulturu musíme konečně začít vnímat specificky a její rozpočet nemůže být na posledním místě. Jsem si ale jistý, že výdaje na kulturu musí být jednoznačně vícezdrojové, musí se na ně složit jak stát, tak i město a soukromí dárci.

3. Plánujete zachování MKČR i jeho agendy?

Ano. Kultura je nedílnou součástí naší národní identity a je potřeba jí podporovat. Vím, že rezort kultury má řadu náročných agend, které směřují do ochrany a péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví a kreativního průmyslu. Kultura je ale hlavně důležitým zdrojem cestovního ruchu, proto se domnívám, že by kultura jako rezort měla nejen zůstat, ale naopak být i posílena o cestovní ruch, a to například převedením těchto agend do rezortu kultury. Například od návštěvníků Prahy přinesl turismus do veřejných rozpočtů 35 miliard korun.

4. Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

Tak, jak je Státní kulturní politika v současné době definována v šesti základních cílech, se jeví na první pohled dostačující, ale je třeba zajistit její důsledné naplňování. Jestli někde vidím rezervy, tak je to větší podpora kreativního umění a služeb v oblasti kultury a cestovního ruchu, více investic do kulturní infrastruktury a obnovy kulturního dědictví a podpora regionálních lidových tradic a folklóru.

5. Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

Kulturní infrastruktura v rámci České republiky je mizivá a zcela jistě si vyžádá další investice, které musí ale vycházet z jasné vize a koncepce. A ta zatím není. Ve své vizi, kterou jsem představil, o kultuře hodně píšu a jsme přesvědčeni, že bychom si zasloužili, aby kupříkladu Praha měla mimořádné kulturní centrum. Hodně mě inspiroval Bernard Arnault se svou fantastickou lodí, která je umístěna v Paříži, je to palác Nadace Louise Vuittona. Ano, investice do kulturní infrastruktury je třeba podporovat. Musíme se zamyslet, abychom i v Praze zopakovali tzv. Bilbao efekt s mimořádným kulturním centrem, do kterého přilákáme lidi z celého světa a ve kterém budeme koncentrovat naše skvělé kulturní sbírky. Rád měl v Praze muzeum pro Muchovu Slovanskou epopej, v Karlových Varech musíme opravit Císařské lázně, v Terezíně třeba Wieserův dům. Investice ale potřebuje celý Terezín.

6. Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

V oblasti kultury je třeba najít správnou formu příspěvkových organizací, kterých má rezort velké množství – téměř třicet. Ty nejvýznamnější mají status Národních institucí a tomu by měl odpovídat i jejich způsob řízení – chybí zákon o formě příspěvkových organizací v rezortu kultury a způsobu jejich financování, to je jedna z věcí, která by měla být dořešena. Zákon o Státním fondu kultury by přispěl k transparentnějšímu směřování dotačních prostředků do všech oblastí kulturních aktivit. Zákon o památkové péči je z roku 1987 – nový zákon, který je v poslanecké sněmovně, řeší řadu problémů současné společnosti oblasti uplatňování veřejného zájmu na ochranu kulturního dědictví.

7. Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

Státní fond kultury by měl být stěžejním zdrojem financování aktivit v oblasti kultury. Novela zákona o Státním fondu kultury by měla nastavit jasné kompetence SFK a současně definovat další zdroje jeho financování.

8. Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu?

Zcela jistě ano, jako to činíme u každého jiného rozpočtu a celkově všech veřejných výdajů. Třeba ministerstvo financí šlo v tomhle vždycky příkladem.

9. Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

Samozřejmě, svoboda je základem uměleckého projevu.

10. Budete koordinovat činnost MKČR s dalšími sektory?

Jako zásadní vnímám spolupráci rezortu kultury s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale i ministerstva pro místní rozvoj, který dnes zastřešuje cestovní ruch. Výchova dětí ke kulturnímu dědictví naší země by měla být přirozenou součástí vzdělávacích programů na všech školách.

Hnutí ANO

///

Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

Vážený pane předsedo…

  • Autor: DN
  • Publikováno: 08. srpna 2017

Komentáře k článku: ANO: Na kulturu máme zajímavé lidi

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 17/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


17. 10.–30. 10. 2017

Číslo 17/2017 (17. 10.–30. 10. 2017)

Obsah čísla 17/2017

Slovo ...

Světec a čurák

Bloudíme labyrintem hrozeb a...

Komentář

Z Dialogu monolog

V polské Vratislavi začal 14. října...

Osobnost měsíce

Eva Salzmannová

Herečka Eva Salzmannová oslavila v...

Dotazník

David Doubek alias Ventolin

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Opera a (česká) televize

Hlavní cenu letošního Mezinárodního...

Fejeton

Co je dnes alternativa – ...

Alternativa byla hudební festival, na...

Kronika

Jednou větou

Pěvec Štefan Margita převzal 19....

Kritika

Šneka, či lanýže?

Po projektu Tři gentlemani, který...

Mládeži tentokrát...

Již počtvrté v olomouckém Divadle...

Česká manželka...

Když jsem před deseti lety sledovala...

O černé labuti z karavanu

Hra U Kočičí bažiny Mariny Carrové,...

A tak to jde stále dál

Nové opery určené pro běžný...

Octomilky, kvasinky a lidé

Je to pořád to samý, octomilka,...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 17/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Příští vlna s dost...

Tématem letošního ročníku festivalu...

Nejen v podzemí vlny bijí do...

Pražská část 24. ročníku festivalu...

Rozhovor

Ondřej Koplík: Mě to...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Věra Ptáčková: Teď už...

Rozhovor s kunsthistoričkou

Kontext

Odvaha v dějinných...

Úvahy filmové

Bývá dáno, co je psáno?...

Poprvé před čtyřmi lety hrála...

Burza

Bojuj za mě ze všech sil,...

Herecká asociace informuje

Podoby – Řeči pohřební,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

UFFO Společenské centrum...

Do divadla zadním vchodem

Zahraničí

O všem a o ničem aneb Kam...

Mezinárodní festival Divadelná Nitra...

Jak překročit hranice –...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Moje milá Květo

Promiň mi to oslovení, říkali jsme...

Zemřeli

Zuzana Růžičková (14. 1. 1927 Plzeň...

Výročí

Výročí 15.−30. října

Nováková Jitka, herečka (16. 10....

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (VII)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Vraždu bych spáchal velmi...

Pohled na opulentní, téměř...

Obrazem

Fagi a divadlo

Tanečnice

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi...

Pan Papírek (IV)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 17/2017Obsah,