Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

ANO: Na kulturu máme zajímavé lidi

1. Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

Na to je ještě čas. V rámci hnutí máme na kulturu zajímavé lidi, stejně jako experty z různých institucí, kteří nám pomáhají. Určitě jejich znalosti využijeme, pokud se na vedení resortu kultury budeme do budoucna nějak podílet.

2. Podporujete dosažení 1% ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve?

Naší snahou bylo přidat Ministerstvu kultury ze státního rozpočtu další prostředky. Na rok 2017 to bylo o 800 milionů korun více, celkem 12,5 mld. CZK. Myslím, že je to v podstatě právě 1% ze státního rozpočtu. Víme velmi dobře, že každá vydaná koruna vytváří další nemalé prostředky a že je kultura rovněž schopna vytvářet nová a zajímavá pracovní místa. Přínos kultury dosahuje zhruba 2,4% HDP. Kulturu musíme konečně začít vnímat specificky a její rozpočet nemůže být na posledním místě. Jsem si ale jistý, že výdaje na kulturu musí být jednoznačně vícezdrojové, musí se na ně složit jak stát, tak i město a soukromí dárci.

3. Plánujete zachování MKČR i jeho agendy?

Ano. Kultura je nedílnou součástí naší národní identity a je potřeba jí podporovat. Vím, že rezort kultury má řadu náročných agend, které směřují do ochrany a péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví a kreativního průmyslu. Kultura je ale hlavně důležitým zdrojem cestovního ruchu, proto se domnívám, že by kultura jako rezort měla nejen zůstat, ale naopak být i posílena o cestovní ruch, a to například převedením těchto agend do rezortu kultury. Například od návštěvníků Prahy přinesl turismus do veřejných rozpočtů 35 miliard korun.

4. Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

Tak, jak je Státní kulturní politika v současné době definována v šesti základních cílech, se jeví na první pohled dostačující, ale je třeba zajistit její důsledné naplňování. Jestli někde vidím rezervy, tak je to větší podpora kreativního umění a služeb v oblasti kultury a cestovního ruchu, více investic do kulturní infrastruktury a obnovy kulturního dědictví a podpora regionálních lidových tradic a folklóru.

5. Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

Kulturní infrastruktura v rámci České republiky je mizivá a zcela jistě si vyžádá další investice, které musí ale vycházet z jasné vize a koncepce. A ta zatím není. Ve své vizi, kterou jsem představil, o kultuře hodně píšu a jsme přesvědčeni, že bychom si zasloužili, aby kupříkladu Praha měla mimořádné kulturní centrum. Hodně mě inspiroval Bernard Arnault se svou fantastickou lodí, která je umístěna v Paříži, je to palác Nadace Louise Vuittona. Ano, investice do kulturní infrastruktury je třeba podporovat. Musíme se zamyslet, abychom i v Praze zopakovali tzv. Bilbao efekt s mimořádným kulturním centrem, do kterého přilákáme lidi z celého světa a ve kterém budeme koncentrovat naše skvělé kulturní sbírky. Rád měl v Praze muzeum pro Muchovu Slovanskou epopej, v Karlových Varech musíme opravit Císařské lázně, v Terezíně třeba Wieserův dům. Investice ale potřebuje celý Terezín.

6. Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

V oblasti kultury je třeba najít správnou formu příspěvkových organizací, kterých má rezort velké množství – téměř třicet. Ty nejvýznamnější mají status Národních institucí a tomu by měl odpovídat i jejich způsob řízení – chybí zákon o formě příspěvkových organizací v rezortu kultury a způsobu jejich financování, to je jedna z věcí, která by měla být dořešena. Zákon o Státním fondu kultury by přispěl k transparentnějšímu směřování dotačních prostředků do všech oblastí kulturních aktivit. Zákon o památkové péči je z roku 1987 – nový zákon, který je v poslanecké sněmovně, řeší řadu problémů současné společnosti oblasti uplatňování veřejného zájmu na ochranu kulturního dědictví.

7. Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

Státní fond kultury by měl být stěžejním zdrojem financování aktivit v oblasti kultury. Novela zákona o Státním fondu kultury by měla nastavit jasné kompetence SFK a současně definovat další zdroje jeho financování.

8. Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu?

Zcela jistě ano, jako to činíme u každého jiného rozpočtu a celkově všech veřejných výdajů. Třeba ministerstvo financí šlo v tomhle vždycky příkladem.

9. Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

Samozřejmě, svoboda je základem uměleckého projevu.

10. Budete koordinovat činnost MKČR s dalšími sektory?

Jako zásadní vnímám spolupráci rezortu kultury s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale i ministerstva pro místní rozvoj, který dnes zastřešuje cestovní ruch. Výchova dětí ke kulturnímu dědictví naší země by měla být přirozenou součástí vzdělávacích programů na všech školách.

Hnutí ANO

///

Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

Vážený pane předsedo…

  • Autor: DN
  • Publikováno: 08. srpna 2017

Komentáře k článku: ANO: Na kulturu máme zajímavé lidi

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 20/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


28. 11.–11. 12. 2017

Číslo 20/2017 (28. 11.–11. 12. 2017)

Obsah čísla 20/2017

Slovo ...

Senioři jsou top!

Napsat úvodník pro Divadelní noviny...

Sukces měsíce

Husa na provázku – Dobru,...

Husa na provázku – Dokumentární...

Dotazník

Bohdana Pavlíková

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Katalog uměleckých prací

Nový Katalog prací začne platit od 1....

Fejeton

Když hrají PH pro PP

Když hrají perfektní herci pro...

Názor

Operou obchází strašidlo

Strašidlo režisérismu. Píše Rudolf...

Glosa

Pamětní Rusalka v Národním

Večerní představení Dvořákovy...

Anketa

Video: Ceny Divadelních novin...

Podívejte se na celý záznam z...

Ceny DN 2016/2017: Ve znamení...

Divadelní noviny udělily včera ve...

Kronika

Jednou větou

Tým učitelů Jazykového gymnázia...

Kritika

Slepý výstřel

Divadlo LETÍ představilo v české...

Podnikatelka na dně

Před pár lety Petr Zelenka napsal hru...

Nejde o život, ale o...

Národní divadlo představilo na...

Břit bez ostří

Inscenace Tajný deník Adriana Molea ve...

Ministerstvo máklých kroků

Přední pražská skupina současného...

Tváří v tvář teroru

Terorista unese dopravní letadlo se 164...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 20/2017...

5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je...

Festivaly

Opera 2017 – hudební...

Letošní 13. ročník festivalu...

Rozhovor

Rostislav Novák ml.: Chci v...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Katharina Schmitt: Přízraky...

Rozhovor s libretistkou a režisérkou...

Kontext

Kulturní populismus Hradu

ÚVAHY VÝTVARNÉ

Sněhulák, čtverec a...

Ve filmovém přepisu románové krimi...

Moderní operní režie jako...

Hlavní sdělení této knihy je...

Burza

OPERA 2017 – ceny Libušky

Cena kritiků za nejlepší inscenaci...

Nominace na Ceny Thálie v...

Herecká asociace informuje

Podoby – Návrat

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

Londýnské doteky

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vilmos Vajdai: Útlak divadlu...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Karin Dor (22. 2. 1938 Wiesbaden,...

Výročí

Výročí 1.−15. prosince

Boudová Nela, herečka (1. 12. 1967)...

Paměti, záznamy, deníky

Divadlo v kostce

Myslíte si, že lze za jeden den a...

Knihovnička

Došlo do redakce

Iva Němcová: Osobnosti české...

Obrazem

Fagi a divadlo

Iva Němcová

V Galerii Českých center v Rytířské...

Pan Papírek… (VI)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 20/2017Obsah,