Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Hana Strejčková

(1978) Režisérka, dramaturgyně, loutkářka, pedagožka Metody Jacques Lecoq, lektorka dramatické tvorby – fyzického divadla u nás i v zahraničí. Je absolventkou oboru dramaturgie-režie na DAMU v Praze a Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq (fyzické divadlo) a Laboratoire d’Etudes du Mouvement v Paříži (scénografie a výzkum pohybu). V inscenační tvorbě se věnuje především výzkumu interakce a srozumitelnosti tanečně-pohybového divadla pro děti a mládež, vztahu tance a literatury a specifikům při propojování/překračování žánrů. Dlouhodobě se také věnuje autorskému divadlu předmětů, loutkám, performanci a divadlu site-specific. Učí na divadelních školách u nás i v zahraničí. Je spoluzakladatelkou sdružení FysioART a členkou mezinárodního souboru 104Internationale. Vydala knihu pro děti Už běžím domů.

Co vás přivedlo k divadlu/umě

Vytrvalé ženy. Máma – poprvé, když mi byl asi rok a půl, mě vzala do divadla. Významně pak Noemi Zárubová – přišla k nám do třídy vybrat si předškoláky pro literárně-dramatický obor LŠU (ZUŠ), když mi bylo pět. To byla osmdesátá léta. A jak šla léta dál, tak to pokračovalo – Irina N. Romaněnkova v Moskvě, po návratu do Prahy Frederika Smetanová, Jolana Součková, Kateřina Schwarzová a poté ve Francii Paola Rizza…

Největší divadelní/umělecký zážitek

Není jediný „největší“, ale mám zážitky velké a motivující, inspirující. Například v roce 2012 Festival d’Automne v Paříži, když uvedl retrospektivu tvorby Maguy Marin. Bylo možné vidět její stěžejní divadelní díla, filmové projekce týkající se její práce, setkat se a diskutovat přímo s ní.

Velký zážitek jsem měla i loni na Kavkazu, kde jsme vytvořili představení se všemi obyvateli tamní S. O. S. vesničky. Formy sociálního a inklusivního umění jsou mi velmi blízké.

Osobnost minulosti nebo přítomnosti, se kterou byste ráda zašla na kus řeči

Moc ráda naslouchám starším lidem, protože psali historii „každodennosti“. Z uměleckého světa jsem vděčná za tvůrčí a podnětné dialogy s prof. Milošem Horanským.

Z minulosti bych se ráda podívala na trénink Jacquese Lecoqa, jehož metoda je pro mne inspirativní cestou a žel, studovala jsem ji až po jeho smrti. Na kus řeči nad šálkem čaje bych se ráda sešla s Roaldem Dahlem.

Hra/námět, který vás přitahuje a který byste chtěla realizovat

Zajímá mě oživování míst – probouzení paměti místa. Nekonečným zdrojem inspirace je pro mne paměť člověka. Proto pracuji i na opačném konci škály lidské paměti, s lidmi s demencí typu Alzheimera. Tematicky se držím „fyziologických“ sociálních témat, kategorií dobra a historie dvacátého století.

Z literárních námětů mě láká tanečně zpracovat nekonečno Marcela Prousta v Hledání ztraceného času. Činoherně si roky přemýšlím nad Čechovem.

Umělecké disciplíny, žánry či formy (výtvarné, literatura, film, divadlo, hudba…), které máte ráda a kterým se naopak vyhýbáte

Snazší je specifikovat, čemu se vyhýbám: povrchní estetice, kýči, lacinému popíku a fanfarónství. Míjím to, co chce za každou cenu upoutat pozornost, ať přehnanou agresí, či jiným velikášstvím, jež se ještě zveličuje.

A mám-li být v oblíbených konkrétní a rychlá: výtvarně mě neomrzí dílo (hlavně velkoformátové malby) akademické malířky Jiřiny Adamcové, v poezii Jan Skácel a Miloš Horanský, z české prózy aktuálně Reinerův Básník, ze světa nevyčerpatelnost ruské literatury.

Z historie mne hluboce zajímá konec devatenáctého a celé dvacáté století, z kinematografie snímky Woodyho Allena, Marcela Carného, Federica Felliniho a film noir.

A na jevišti divadlo s rukopisem.

Historická či současná osobnost, divadelní/filmová/literární či reálná postava, která je vám citově nejblíže a – naopak – která je vám vzdálená

Blízká mi je Gerda z pohádky Sněhová královna. Důvod: vytrvalost, odvaha, obětavost, pokora, jasný cíl. Citově vzdálené postavy nechť daleko zůstanou.

Rostlina/zvíře/kámen/planeta, které máte v oblibě či obdivujete

Obdivuji svět v jeho rozmanitosti. Magické jsou pro mne stromy a kameny. Proměny roku skrze období a živly.

Etické či jiné hranice, za které byste nešla

Zásadní je pro mne respekt, pokora, morálka, tolerance, spravedlnost – v praxi to znamená, aby nikdo nebyl ponížen, zesměšněn, rozbolestněn. Velmi citlivá je pro mne i hranice manipulace. V životě i tvorbě.

Umělecký sen

Přála bych si realizovat další mezigenerační projekt, jako je „naše“ Mezi námi, které sestává z dílen pro děti, interaktivního nonverbálního představení, knížky a pracuje i s integrací a inkluzí. Zavedlo nás z divadel do romských osad, do S. O. S. vesničky, mezi uprchlíky…

Snem je vždy odhodlat se a vykročit vstříc nové tvorbě, otevřít se podnětům a spolupracím.

A sen jako utopie: Kéž by se mně s někým nebo někomu jednou povedlo vybudovat Centrum léčby uměním (umění – terapie – pedagogika). Centrum by nabízelo umění a služby ambulantní, terénní i vzdělávací a školicí.

Kým/čím byste byla, kdybyste se nevěnovala divadlu

Vším, čím jsem. Živé umění se mi prolíná s psaním a pedagogikou, prací a výzkumem v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Uvažovala jsem o práci válečné zpravodajky, inspirovala mě Petra Procházková.

Plus: Zajímá vás umělecká kritika?

Kritika by podle mě měla pomáhat tvůrcům uvědomovat si širší kontext svého díla, upozornit na to, co vidět je a co vidí jen „poučený“ divák, pomyslně vstoupit mezi dílo a publikum. Za základ dobré kritiky považuji vsazování do souvislostí. V české kritice se mi zdá, že kritik často spěchá a zaměňuje nebo úplně stírá osobní postoj s profesionálním rozhledem. Český kritik se nezřídka rovnou pasuje na kata.

  • Autor: DN
  • Publikováno: 3. března 2018

Komentáře k článku: Hana Strejčková

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 6/2018

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


20. 3.–2. 4. 2018

Číslo 6/2018 (20. 3.–2. 4. 2018)

Obsah čísla 6/2018

Slovo ...

Divadlo v horších časech

Podle Jiřího Přibáně, profesora...

Sukces měsíce

Maryša

Režie Janka Ryšánek Schmiedtová,...

Dotazník

Vojtěch Říha

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Provázek i CED stále bez...

Osud brněnského Centra...

Fejeton

Korepetitor

Povídk hudební

Kronika

Jednou větou

V sobotu 17. února uspořádalo...

Kritika

Běsi šumavští, hradní a...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Jak se Plzeň baví

Operetu, spíše hudební komedii Ralpha...

Cool čajíček

Mladoboleslavské městské divadlo se...

Digest a Atlantida

Někdy je lepší nevidět a neslyšet...

Spor dvou virtuózních...

Dramatický text Marka St. Germaina...

Život v kleci jako názorná...

Kafkova povídka Zpráva pro jistou...

Člověk bez východiska

Kafkova povídka Zpráva pro jistou...

Patos, který potřebujeme?

S životopisnými inscenacemi či filmy...

Vraždy, znásilnění,...

Psát o tuzemském nastudování opery...

Černobílá Maryša...

Téměř každý rok je na našich...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 6/2018...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Rozhovor

David Radok: Léta se snažím...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Ivo Kristián Kubák / Martina...

Rozhovor o projektu CAMP Q, který bude...

Kontext

Divadlo, které mělo...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Burza

Divadlo 1918–2018

V + W od Caesara ke druhému odboji...

Podoby – Ta dotyčná

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

Charlotte Roos: Zajímá mě...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Svět bez hranic – Lidské a...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Ota Filip (9. 3. 1930 Slezská Ostrava...

Stanislav Moša se loučí s...

Jef Kratochvil, dvorní fotograf...

Výročí

Výročí 16.−31. března

Batulková Dana, herečka (16. 3. 1958)...

Paměti, záznamy, deníky

Útržky z paměti (II)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Odhalení lumírovských...

Vydávání osobní korespondence je...

Obrazem

Divadlo Hybernia Praha

Do divadla zadním vchodem

KRAČUN

Procházím divočinou na okraji města....

Pan Papírek… (XV)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 6/2018Obsah,